Fengselshelsetjenesten

Konst.tjenesteleder Helse, Lene Flattum Berntzen. Rådhuset, Kaffeldts plass 1, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Gjøvik kommune har ansvar for helsetjenesten i Gjøvik fengsel, som er et fengsel med 23 plasser.

Helsetjenesten består av:

  • lege 1 dag i uken
  • sykepleier 2 dager i uken
  • fysioterapeut 1/2 dag i uke
Sist endret: 02.07.2019