• Startside
  • Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Målgruppe og arbeidsmetoder

Målgruppe: Barn og unge 0-18 år

Vi jobber med

  • forebygging/folkehelse (felles tiltak med våre samarbeidspartnere i barnehage og på skole)
  • behandling i grupper/individuelt
  • veiledning av barnets nærpersoner - hjemme, i barnehage og på skolen
  • tilrettelegging av barnets miljø på de samme arenaer, hvis det er behov for det

Vår kontakt med barn kan være fra en enkel vurdering til langvarig oppfølging av sammensatte problemstillinger.

Våre samarbeidspartnere er blant annet skole, barnehage, helsestasjon, PPT, logoped, barnevern, fastleger, NAV, privatpraktiserende terapeuter og spesialisthelsetjenesten.

Vi er på de forskjellige helsestasjonene (Rådhuset, Åslundmarka, Biri, Snertingdal) regelmessig, hvor vi samarbeider med helsestasjonstjenestene. 

Slik får du tjenesten

Det skal være enkelt å komme i kontakt med oss, derfor kan foreldre henvise selv. Hvis andre fagpersoner henviser til oss, må foreldre/foresatte samtykke til dette.

Ta kontakt med oss via vår felles mailadresse for å få informasjon om de gruppetilbud vi til enhver tid har. Tilbudet varierer med de henvisningene vi får inn.

https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO119/

Henvisningsskjema_til_Barne_og_ungdomsteam_018

For mer informasjon, ta kontakt med oss eller helsestasjonen.

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Åslundmarka bo- og servicesenter
Rådyrveien 5, 2827 HUNNDALEN
Telefon: 61 15 88 30 (sentralbord)
E-post: barneteam@gjovik.kommune.no

Sist endret: 06.09.2018
Fysio-ergo barneteam

Besøksadresse:

Rådyrvegen 5
2827 Hunndalen

Telefon: 61 15 88 35

Kontaktperson: Sofie Skre

Telefon: 61 15 88 35