• Startside
  • Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Fysioterapi

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Du trenger ikke rekvisjon fra din fastlege for å få slik behandling, og du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker.

Her finner du en oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Hvis du ikke har muligheten til å komme deg til et fysiskalsk institutt, kan du søke om hjemmebehandling via en elektronisk henvisning. Henvisningsskjemaet sendes elektronisk via lenken under. Du logger inn via MinID og fyller ut henvisningen.
Du kan også logge inn via egen MinId og derfra henvise en annen. Du trenger ikke den andre personens MinId, men trenger navn og personnummer.

Klikk på lenken under og følg anvisningene:
https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO144/
Henvisningsskjema_Fysio_og_Ergoterapi_voksenteam

Ergoterapi

Dersom du har fått nedsatt funksjonsevne, kan ergoterapeuten hjelpe deg med å tilrettelegge omgivelser og aktiviteter slik at du skal kunne klare mest mulig av daglige aktiviteter selv. Dette kan være:

  • tilrettelegging med hjelpemidler
  • tilrettelegging av boligen
  • trening i daglige aktiviter

Hvordan få tjenesten
Henvisningsskjemaet sendes elektronisk via lenken under. Du logger inn via MinID og fylle ut henvisningen. Du kan også logge inn via egen MinId og derfra henvise en annen. Du trenger ikke den andre personens MinId, men trenger navn og personnummer.

Klikk på lenken under og følg anvisningene:

https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO144/
Henvisningsskjema_Fysio_og_Ergoterapi_voksenteam

Henvisningen sendes deretter elektronisk.

Tverrfaglig rehabilitering

Kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter medvirker i rehabilitering av personer med tilstander som krever tverrfaglig innsats. Rehabiliteringen kan skje i sykehjem eller i eget hjem.

Du kan lese mer om rehabilitering her

Treningstilbud for voksne

Her finner du oversikt over lavterskel treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Lærings- og mestringstilbud

Her finner du oversikt over lærings- og mestringstilbud i regi av fysio-og ergoterapitjenesten.

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten VOKSENTEAM
Haugtun omsorgssenter
Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon sentralbord helse og omsorg: 61 18 97 77
Telefon virksomhetsleder: 61 14 69 36( klikk på lenken og følg anvisningene)

Sist endret: 11.12.2019

Besøksadresse:

Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77