• Startside
  • Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Fysioterapi

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Du trenger rekvisjon fra din fastlege for å få slik behandling, og du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker.

Her finner du en oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Hvis du ikke har muligheten til å komme deg til et fysiskalsk institutt, kan du søke om hjemmebehandling.
Henvisningsskjemaet sendes elektronisk via denne lenken (klikk på lenken under og følg anvisningene):
https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO144/
Henvisningsskjema_Fysio_og_Ergoterapi_voksenteam

Ergoterapi

Dersom du har fått nedsatt funksjonsevne, kan ergoterapeuten hjelpe deg med å tilrettelegge omgivelser og aktiviteter slik at du skal kunne klare mest mulig av daglige aktiviteter selv. Dette kan være:

  • tilrettelegging med hjelpemidler
  • tilrettelegging av boligen
  • trening i daglige aktiviter

Hvordan få tjenesten
Klikk på lenken under og følg anvisningene:

https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO144/
Henvisningsskjema_Fysio_og_Ergoterapi_voksenteam

Henvisningen sendes deretter elektronisk.

Tverrfaglig rehabilitering

Kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter medvirker i rehabilitering av personer med tilstander som krever tverrfaglig innsats. Rehabiliteringen kan skje i sykehjem eller i eget hjem.

Du kan lese mer om rehabilitering her

Treningstilbud for voksne

Her finner du oversikt over lavterskel treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

Lærings- og mestringstilbud

Her finner du oversikt over lærings- og mestringstilbud i regi av fysio-og ergoterapitjenesten.

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten VOKSENTEAM
Haugtun omsorgssenter
Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon sentralbord helse og omsorg: 61 18 97 77
Telefon virksomhetsleder: 61 14 69 36( klikk på lenken og følg anvisningene)

Sist endret: 06.09.2018

Besøksadresse:

Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77