Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan 2025

Helse- og omsorgsplan 2025 er en overordnet plan som angir retning for utvikling av helse- og omsorgstilbudene i Gjøvik. Planen ble første gang vedtatt i 2009 og sist revidert i 2017. Tiltakene i planen besluttes hvert år i forbindelse med årlig behandling av styringsdokument med økonomiplan.

Les mer om de ulike planene ved å trykke på lenkene under:

Helse- og omsorgsplan, revidert 2017

Helse- og omsorgsplan, vedtatt 2009

Helse- og omsorgsplan, kortversjon 2009

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00