Hjelpemidler

Korttidsutlån

Gjøvik kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Personer som har en funksjonsnedsettelse, har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene skal være til hjelp for å kunne mestre hverdagen best mulig.

Hjelpemiddellageret

Hjelpemiddellageret i Gjøvik kommune (korttidslageret) er åpent mandag til fredag mellom kl. 10.00 - 12.00. 
I åpningstida er det mulig å hente og levere hjelpemidler uten avtale. Besøk utenom åpningstid, avtales med hjelpemiddellageret.
Telefontid mandag til fredag fra kl. 08.30 - 13.00.
Brosjyre til hjelpemiddellageret.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ringvegen 8B, 2816 Gjøvik
Besøkstid: Kl. 10.00 - 12.00
Tlf.: 48 27 68 59, betjent fra 08.30 - 13.00 
e-post: hjelpemiddellageret@gjovik.kommune.no
Postadresse: Fysio-og ergoterapitjenesten, Storgt. 33, 2821 Gjøvik

Akutt behov

Ved akutt behov for hjelpemidler på kveld eller helg, må du kontakte hjemmetjenesten der du bor.

Sentrum 905 97 390
Åslundmarka 959 17 915
Biri 61 15 87 51
Nordbyen 977 68 941
Sørbyen 913 37 842
Snertingdal 905 14 811

Varig behov

Er det behov for hjelpemidler til varig utlån, må det søkes NAV Hjelpemiddelsentral, Oppland.
Fysio- og ergoterapitjenesten kan utrede behovet ditt. Du kan videre få hjelp til søknad, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.
Du kan selv sende et av disse skjemaer:
Henvisningsskjemaet sendes elektronisk via en av lenkene under ettersom hvilke aldersgruppe henvisningen gjelder. Du logger inn via MinID og fylle ut henvisningen.
Du kan også logge inn via egen MinId og derfra henvise en annen. Du trenger ikke den andre personens MinId, men trenger navn og personnummer.
For barn og ungdom, gå inn via lenken til området fysio og ergoterapi 0-23, eller bruk skjemaet:

https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO119/Henvisningsskjema_til_Barne_og_ungdomsteam_018

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/fysioterapi-og-ergoterapi-for-barn-og-unge/


For voksne:
https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO144/
Henvisningsskjema_Fysio_og_Ergoterapi_voksenteam

Dersom du har hjemmetjeneste, kan de bistå deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om enkelte hjelpemidler. Kontakt hjemmetjenesten tilhørende ditt distrikt for å avklare om det er hjelpemidler de kan bistå med å søke.

Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel

Fysio- og ergoterapitjenesten har syns- og hørselskontakter som bistår med å søke NAV hjelpemiddelsentral om hjelpemidler. Henvisningsskjemaet sendes elektronisk via lenken under. Du logger inn via MinID og fyller ut henvisningen.
Du kan også logge inn via egen MinId og derfra henvise en annen. Du trenger ikke den andre personens MinId, men trenger navn og personnummer.

 https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO144/
Henvisningsskjema_Fysio_og_Ergoterapi_voksenteam

Ved nedsatt syn, er det i tillegg behov for oppdatert epikrise eller resultater fra synsundersøkelse.

Reparasjon/bytte av hjelpemidler

Dersom ditt utlånte hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral er ødelagt eller slitt og trenger reperasjon eller bytte, ta kontakt med hjelpemiddellageret. Se kontaktinformasjon over.
Ved behov for bytte av hjelpemidler på grunn av endrede behov, send henvisningsskjemaet elektronisk via lenken under. Du logger inn via MinID og fyller ut henvisningen.
Du kan også logge inn via egen MinId og derfra henvise en annen. Du trenger ikke den andre personens MinId, men trenger navn og personnummer.
.
https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO144/
Henvisningsskjema_Fysio_og_Ergoterapi_voksenteam

Sist endret: 06.09.2018
Hjelpemiddellageret

Besøksadresse:

Ringvegen 8 B
2816 Gjøvik

Telefon: 48 27 68 59

Kontaktperson: Fysio-og ergoterapitjenesten