Hjemmetjenesten

Tjenesteleder Hjemmetjenester, Einar Malmedal. Rådhuset, Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Hjemmetjenesten

Under hver virksomhet finner du telefonnummer til kontor på dagtid kl. 8.00-15.30.
Hjemmetjenester består av 6 virksomheter med hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt 3 bokollektiver for personer med demens. Hjemmetjenesten har base på hvert av kommunens 6 omsorgssentra. I Snertingdal er det en kombinert avdeling med hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt 10 sykehjemsplasser.

Tjenesteleder holder til i Gjøvik rådhus
Tjenesteleder Einar Malmedal
Tlf. 61 18 95 00

Haugtun 6

Haugtun omsorgssenter, Storgata 33, 2821 Gjøvik
Tlf 61 14 69 00
Virksomhetsleder Tone Rognstad

Haugtun 7

Haugtun omsorgssenter, Storgata 33, 2821 Gjøvik
Tlf 61 14 69 00
Virksomhetsleder Hilde Aaslund Myrvang

Haugtun 4 etg

Haugtun omsorgssenter, Storgata 33, 2821 Gjøvik
Tlf 61 14 69 00
Virksomhetsleder Wenche Bjørnerud

Snertingdal

Snertingdal omsorgssenter, Snertingdalsvegen 1733, 2838 Snertingdal
Tlf 61 15 87 25
Virksomhetsleder Toini Granum

Åslundmarka

Åslundmarka bo- og servicesenter, Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen
Tlf 61 15 88 30
Virksomhetsleder Bente Ø. Dalby

Åslundmarka bokollektiv

Åslundmarka bo- og servicesenter, Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen
Tlf 61 15 88 30
Virksomhetsleder Sidsel Skei Bergengen

Sørbyen

Sørbyen omsorgssenter, Gimlevegen 4, 2817 Gjøvik
Tlf 61 18 49 50
Virksomhetsleder Sissel Karin Mykløy

Bjørkelia bokollektiv

Sørbyen omsorgssenter, Gimlevegen 4, 2817 Gjøvik
Tlf 61 18 49 50
Virksomhetsleder Martha Østby

Biri

Biri omsorgssenter, Skumsrudvegen 27, 2836 Biri
Tlf 61 15 87 50
Virksomhetsleder Mette Kolbergsrud

Furulia bokollektiv

Biri omsorgssenter, Birivegen 51, 2836 Biri
Tlf 61 15 87 50
Virksomhetsleder Anne Karin Hasli

Nordbyen

Nordbyen omsorgssenter, Utfarten 4, 2819 Gjøvik
Tlf 61 15 89 50
Virksomhetsleder Tine Fredlund

Sist endret: 02.07.2019