Hjemmesykepleie og -hjelp

Tjenesteleder hjemmetjenester: Einar Malmedal. Rådhuset, Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Hjemmesykepleie (helsehjelp i hjemmet)

 Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune og er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål, som for eksempel

  • bestilling av matvarer, brensel og hygieneprodukter
  • betaling av regninger
  • nødvendig renhold, sengetøyskift og klesvask

Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn dagligvarer, men du kan få hjelp til å bestille og få kjørt disse hjem. Du betaler selv for varetransporten. Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær.

Hvordan søke?

Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten 

Søk om hjemmesykepleie  eller hjemmehjelp (elektronisk)

Søk om hjemmesykepleie eller hjemmehjelp (papirversjon)

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tideling og koordinering  Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Pris for hjemmehjelp

Betalingssatser for omsorgstjenester

Hjemmetjenesten

Oversikt over våre hjemmetjenestevirksomheter

Sist endret: 05.04.2019