Koordinerende enhet

Hva er koordinerende enhet?

Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7- 3 (ekstern lenke) . Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Koordinerende enhet i Gjøvik kommune

Tildeling og koordinering i Helse og omsorg har funksjon som koordinerende enhet. De har blant annet ansvar for:

  • vurdering og saksbehandling av saker vedrørende helhetlig habilitering/rehabilitering 
  • søknad om koordinator og individuell plan.
  • ha oversikt over koordinatorer og eksisterende individuelle planer (IP) i kommunen
  • kvalitetssikre arbeid med individuelle planer (IP)
  • medvirke til opplæring og veiledning av koordinatorene
  • bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
  • samarbeid med helseforetak

Individuell plan

Du kan lese mer om individuell plan her

Sist endret: 06.09.2018
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76