Kreftomsorg

Kreftkoordinator Karin Hammer. Rådhuset, Kauffeldtsplass 1, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 98 73/ 902 06 901

Tilbud om oppfølging

Som kreftpasient kan du og dine pårørende tilbys individuell oppfølging gjennom

  • samtaler
  • råd og veiledning
  • koordinerte tjenester

Du får hjelp av fagpersoner med god kompetanse og bred erfaring fra behandling og rehabilitering, symptomlindring, samtale og samhandling. 

Tilbudet er gratis.

Kreftkoordinator

Karin Hammer er kreftkoordinator i Gjøvik kommune. Hennes hovedoppgave er å ha oversikt over og kontakt med ulike tilbud til personer med kreftsykdom og koordinere kreftomsorgen for kommunens innbyggere.

Henvendelser om kreftomsorg kan gjøres via telefon 61 18 98 73, mobil 902 06 901 eller e-post: karin.hammer@gjovik.kommune.no (E-post skal ikke inneholde personopplysninger) 

Kreftkontakter

Alle som bor i kommunen, kan ringe kreftkontakten der du bor på dagtid alle hverdager:

Haugtun -
Sentrum 6
Aud Erstad  61 14 69 00/ 959 17 955 
Haugtun -
Sentrum 7
Ann Aldal 61 14 69 00/ 959 72 233
Åslundmarka Bente Bergersen 61 15 88 44 / 951 49 014
Biri  Ann Kristin Lindås Hansen 61 15 87 51 
Nordbyen  Lillian Eliassen  61 15 89 67/ 958 64 936 
Sørbyen Tor Thoresen  61 18 49 58/ 913 37 842 
Snertingdal Sølvi Skundberg  905 14 811
Fysioterapeut  May Vestar Onsrud 959 86 302

Gruppetilbud for personer med kreftdiagnose

"Et aktivt liv med kreft"

Fysisk aktivitet gir energi og virker dempende på en rekke symptomer ved kreftdiagnose. Og det er trivelig og sosialt å trene sammen med andre!

Gruppe 1: Torsdager kl. 11:00-13:00 med felles oppvarming kl 11:00 og kl 12:00. I  Frisklivssentralens lokaler hos 360 på CC.
For deg som har et forholdsvis høyt funksjonsnivå og gjerne vil trene med noen!
Egenandel 350,- pr semester eller 600,- for et helt år.
Kontaktperson/Påmelding: fysioterapeuter ved Frisklivssentralen, mobil: 959 86 358 / 974 11 819 eller mail:
frisklivssentralen@gjovik.kommune.no

Gruppe 2: Onsdager kl. 12.00 på Nordbyen omsorgssenter, Utfarten 6, 2519 Gjøvik
For deg som er sliten etter behandling, eller av ulike årsaker har et lavere funksjonsnivå, men ønsker å leve et aktivt liv!
Trening kl 12.00 - 13.00, sosialt samvær og undervisning kl 13.00 - 14.00
Egenandel 100,- til forfriskninger på temadagene.
Kontaktperson/Påmelding: Ingeborg Munkelien, mobil: 482 15 852 eller Inga Holmefjord, mobil: 415 98 802.

Lindrende enhet

Ved Haugtun omsorgssenter har kommunen en spesialisert enhet med 6 plasser hvor målet er å lindre pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer. Tiltak er rettet mot fysiske, psykiske, sosiale, samt åndelige og eksistensielle behov.

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten

Søknad om omsorgstjenester (elektronisk)

Søknad om omsorgstjenester (papirversjon)  

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Informasjonsbrosjyrer

Kreftomsorg i Gjøvik kommune

Nyttige lenker

Kreftlex - kunnskap gir  mestring (ekstern lenke)

Treffpunkt (ekstern lenke)

Temakafé (ekstern lenke)

Er du pårørende? Klikk på denne linken for informasjon

Kreftforeningen (ekstern lenke) 

Hospice Sangen - Lovisenberg Diakonale Sykehus (ekstern lenke)

Sist endret: 05.04.2019