Kriseteam

Krisehjelp forsøkes normalt gitt gjennom de ordinære tjenestene.

For å kunne gi særskilt psykososial omsorg, hjelp og støtte ved alvorlige hendelser - som selvmord, brå død, drap eller ran/overfall, samt ved større ulykker og katastrofer, har kommunen etablert et eget psykososialt kriseteam. Dette er en tverrfaglig ressursgruppe med leger, psykiatriske sykepleiere, helsesøster, sosionom, representant fra familieteamet, prest og forebyggende politikontakt.

Nødetatene, legevakt/AMK og berørte kommunale tjenester kan be om bistand fra kriseteamet - gjennom varsling til Gjøvik interkommunale legevakt. Enkeltpersoner kan ikke kontakte kriseteamet direkte.

Sist endret: 06.09.2018