Kurs

Regionale kurs

Som et ledd i kompetanseheving, og samarbeid, på tvers av kommunegrensene har kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land gått sammen og dannet Regionalt Kompetansesamarbeid (ReKs). Samarbeidet gir frukter - to ganger pr år publiseres det et omfattende kursprogram for ansatte innen helse - og omsorg etter tjenestestedenes oppgitte behov og i henhold til lovpålagte kurs.

Her finner du aktuelt kursprogram og påmeldingsplattform 

Interne kurs

Tjenesteområde Helse og omsorg arrangerer interne kurs for egne ansatte som ikke inngår i det regionale kursprogrammet. Noen av kursene kan allikevel ha interesse for andre tjenesteområder og våre naboer i Gjøvikregionen. For deltagere fra Gjøvikregionen og andre tjenesteområder vil en symbolsk kursavgift tilkomme. Denne blir etterfakturert.

Kursene publiseres straks de er klare. For påmelding og kursdetaljer - klikk på aktuelt kurs og fyll ut skjemaet. 
Det er ingen servering på kursene med mindre annet er oppgitt. Bindende påmelding, meld i fra dersom du IKKE kan komme. Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres der det er en kursavgift.

OBS! Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering finner du på KS læring.
Se prosedyre 6180 i EQS for veiledning vedrørende innlogging.

Kurs Påmeldings-
frist
Kurssted

Sommervikarkurs 2019 - velg en av datoene. 45 plasser pr kurs.Se program her  OBS! Avklar med din leder FØR påmelding!

Sommervikarkurs
26.6.2019 
09:00-15:00

23.6.2019 Gjøvik Rådhus,
kommunestyresalen

Sommervikarkurs
3.7.201909:00-15:00

30.6.2019 Gjøvik Rådhus,
kommunestyresalen
Sist endret: 17.06.2019