Lærings - og mestringstilbud

Lærings- og mestringstilbud har som mål å gi brukere økt kompetanse om egen situasjon. På den måten kan det bli lettere å håndtere og mestre egen hverdag til tross for eventuelle helseutfordringer.

Tilbudene er i hovedsak gruppebaserte, og de vektlegger bl.a. erfaringsutveksling mellom deltagerne.

Under finner du oversikt over ulike lærings- og mestringstilbud i regi av fysio- og ergoterapitjenesten.

TAKK BARE BRA - Kurs for å forebygge og mestre depresjon 60+

"Takk bare bra" er et forebyggende tilbud for voksne over 60 år som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert. Mange kan oppleve ulike former for tap som for eksempel dårlig helse, miste venner eller familie etc. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor eller deprimert.

Kurset gir opplæring i ulike mestringsmetoder som kan gjøre det lettere å takle problemer som mange sliter med. Det blir tatt opp ulike temaer som kan hindre god livskvalitet. Kurset er IKKE en samtalegruppe hvor personlige problemer diskuteres, men opplæring og hjelp til selvhjelp hvor målet er at du skal få en bedre hverdag.

Kurset går over 10 uker, med en kursdag av 2 timer pr. uke. Kurset ledes av 2 godkjente kursledere.

Kurset krever påmelding. Max 10 deltagere pr. kurs.  
I forkant av kurset vil det gjennomføres en vurderingssamtale for å finne ut om kurset kan være til nytte for akkurat deg. 
Egenandel som dekker kursmateriell og enkel servering.

For nærmere informasjon eller påmelding, ta kontakt med
Rådgivningstjenesten 65+, tlf. 611 48 694/ 611 48 695 eller på e-post:radgivningstjenesten@gjovik.kommune.no

"Takk bare bra" kurs våren 2020

KID - Kurs i mestring av depresjon

Kurs i mestring av depresjon (KID) er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimerte (fra lett til moderat). Kurset er lagt opp som en undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell.

Hensikten med kurset er å

 • redusere graden og varigheten av nedstemthet og depresjon
 • gjenvinne funksjon
 • forebygge nye episoder med depresjon

Kurser går over en tidsperiode på tilsammen 10 uker, med samling 1 gang i uken a 2,5 timer de første 8 ukene, deretter to oppfølgingssamlinger med 4-6 ukers mellomrom. Mellom samlingene er det hjemmeoppgaver, og deltagerne får en egen kursbok.
Kurset ledes av 2 godkjente kursledere.

Kurset krever påmelding, og det er begrenset antall plasser pr. kurs.
Egenandel som dekker kursmateriell og enkel servering på hver samling. 

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med 
Psykisk helse, avd. Åslundmarka, tlf. 99 54 07 29.

Brosjyre KID kurs Gjøvik.

"Bli stø på foten"- Kurs med fokus på balanse og fallforebygging

"Bli stø på foten" er et kurs med fokus på balanse- og styrketrening for å forebygge fallulykker. 
Innhold i kurset varierer mellom trening, faglige tema og erfaringsutvekslinger. 

Målgruppen for kurset er

 • personer som er 65 år eller eldre
 • personer som opplever ustøhet og nedsatt balanse, men kan gå uten støtte
 • personer som ønsker å komme i gang med trening

Kurset egner seg ikke ved demens.

Kurset går over 12 uker med samling 1 x pr. uke a 2 timer.

Nye kurs startes opp to ganger i året. Kurset krever påmelding, og det er begrenset antall plasser pr. kurs.
Egenandel kr 300. Deltagerne må komme seg til/fra på egenhånd.  

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med
Rådgivningstjenesten 65+, tlf. 61 14 86 94/ 61 14 86 95 eller på e-post: radgivningstjenesten@gjovik.kommune.no.

Brosjyre "Bli stø på foten" kurs høsten 2019. 

Bra Mat for bedre helse

Bra Mat for bedre helse er et kurs for deg som ønsker å lære mer om et sunt kosthold. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med eksterne ernæringsfysiologer og bygger på de nasjonale kostholdsrådene. Kurset inneholder en blanding av faktaopplysning, erfaringsutveksling og matlaging.

Målgrupper for kurset er personer som

 • ønsker å lære mer om sunt kosthold
 • vil gi familien et sunnere kosthold
 • trenger energi til daglige gjøremål
 • ønsker vektkontroll
 • har høyt blodtrykk
 • har diabetes 2 eller står i fare for å få det

Det er 5 kursdager fordelt på 10 uker.
Det starter nye kurs i mars og oktober. Påmelding kreves.
Pris for hele kurset inkludert mat og kokebok er 350 kr pr. deltager.

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med
Frisklivssentralen, tlf. 974 11 819 / 959 86 358, eller på e-post: frisklivssentralen@gjovik.kommune.no

Brosjyre Bra Mat høsten 2019

Kroppskunnskaping - Å leve en bedre hverdag med helseplager

Kurs for deg som sliter med å fungere i hverdagen eller på jobb på grunn av sykdom eller skade.
Dette er et tilbud hvor det arbeides med dine muligheter for en bedre hverdag, ved å prøve å forstå hva som gjør helseplagene verre og hva som gjør det bedre for deg.

Gjennom kurset kan du finne DINE tålegrenser og dermed få en bedre hverdag.

 • Bli en bedre lytter til kroppen
 • Hva tåler kroppen din av fysisk og sosial aktivitet?
 • Hva tåler kroppen din av mat og andre miljøfaktorer?

Tilbudet gjennomføres i grupper med 8-10 deltagere, og går over 7 kurssamlinger a 3 timer over en periode på 3-4 måneder.

Kurset ledes av helsepersonell, og det kreves påmelding.
Egenandel.

For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med
Fysio- og ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune, tlf. 61 14 69 41/ 94 81 77 15

Brosjyre Kroppskunnskaping

GJØVIKTRIMMEN - med helseinformasjon 3-4 ganger i halvåret

Ukentlig trimtilbud for voksne. 3-4 ganger hvert halvår informeres det om ulike helserelaterte temaer i etterkant av trimøkten. Her er det lov å møte opp for å høre på temaet, - uten å trimme i forkant.
Nye temaer settes opp hver vår og høst.

Trim hver onsdag kl. 11.00 - 12.00. 
Sted: Campus Arena, Kallerudhallen.

Krever ingen påmelding.
 
For nærmere informasjon ta kontakt med
Frisklivssentralen, tlf. 97 41 18 19 / 95 98 63 58 eller e-post: frisklivssentralen@gjovik.kommune.no

 

 

 

Sist endret: 10.01.2020