Middag til hjemmeboende

Hvem kan få tilbudet?

Dersom du har et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få tilbud om middag fra kommunens felleskjøkken. Middagen leveres hjem til deg to ganger i uken.

Betingelser

Du må bestille minst 2 hovedretter hver uke. Dersom du eller dine pårørende ikke kan åpne døra selv, må det monteres nøkkelboks slik at sjåføren kan levere maten.

Dersom du har behov for hjelp til å varme maten, må du ha vedtak om hjemmetjenester, og du må ha mikrobølgeovn.

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten 

Søk om natombringning (elektronisk)

Søk om matombringing (papirversjon)

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK


Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Priser

Se informasjon om betaling og vedtatte betalingssatser

Hvordan foretas bestilling av mat?

Når du har fått bekreftet at du har vedtak på mat vil felleskjøkkenet kontakte deg for å avtale første bestilling. Eventuelt kan du selv ringe telefon 61 13 87 60 for førstegangsbestilling.

Dersom det er et akutt behov kan Tildeling og koordinering / hjemmetjenesten kontaktes, de vil da bistå for vedtak og rask matbestilling/ levering.

Videre avtaler du fast avtale på 2-7 / dager pr uke eller du kan månedlig bestille etter utlevert meny. Endringer kan gjøres inntil to dager før leveringsdag på telefon 61 13 87 60

Månedsmenyer hjemmeboende

Under hver måned finner du en normalmeny og en meny med nøkkelrådskost (lettere) kost.

Januar 2020

Hjemmeboende nøkkelrådskost januar
Hjemmeboende normal kost januar

Februar

Hjemmeboende nøkkelrådskost februar
Hjemmeboende normal kost februar

Ukemenyer servert i kafé/institusjon

Disse ukemenyene viser hva som blir servert ved våre omsorgssenter og som også kan fås kjøpt ved omsorgssentrets kafé.

Januar 2020

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

Februar

Uke 6

Uke 7

Uke 8

Uke 9

Sist endret: 08.01.2020