Omsorgssentrene

Gjøvik kommune har desentraliserte helse- og omsorgstjenester med baser ved 6 omsorgssenter.

Haugtun

Storgt. 33, 2821 Gjøvik
Sentralbord: 61 14 69 00

Det er 62 sykehjemsplasser og 20 omsorgsboliger i tilknytning til senteret. Det finnes også bydelskafé som er åpen på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende. Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Virksomhet Telefon Tjenester
Kafé Randi Lundgård  
61 14 69 18
Kafé for beboere, ansatte og besøkende  
Måltid for beboerne i sykehjem 
Frisør 61 14 69 24  
Fotpleier 61 14 69 24  
Tilrettelagte  tjenester Siw Hoff  
61 14 69 45
Miljøarbeidertjenester og psykisk helsearbeid til voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Tilrettelagte tjenester Mona Ringsveen Vasveen 
61 15 87 52
Bofellesskap for voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Hjemmetjenester Tone Rognstad 
61 14 69 06
Hjemmesykepleie  Hjemmehjelp  Trygghetsalarm
Hjemmetjenester 4 etg Wenche Bjørnerud
61 14 69 25
Hjemmesykepleie  Hjemmehjelp  Trygghetsalarm
Hjemmetjenester Hilde Aaslund Myrvang
61 14 69 07
Hjemmesykepleie  Hjemmehjelp  Trygghetsalarm
Sykehjem  2A/B Camilla Holth  
61 14 69 20
13 sykehjemsplasser
Sykehjem  2C/D Stian Løkken
61 14 69 14 
16 sykehjemsplasser
Sykehjem  3A/B Evy Andersen  
61 14 69 30
Lindrende enhet, rehabilitering
Sykehjem  3C/D May Jeanette Haugli  
61 14 69 40
Korttidsavdeling
Fysio- og ergoterapi Lysbeth Leistra  
61 14 69 36
 Se lenke
Snertingdal

Snertingsdalsvn 1733
2838 Snertingdal
Sentralbord: 61 15 87 25

Det er 34 sykehjemsplasser og 22 utleieboliger i tilknytning til senteret. Det finnes også bygdekafé som er åpen på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende. Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Virksomhet Leder Tjenester
Kafé Marte Ekerhaugen
61 15 87 32
Kafé for beboere, ansatte og besøkende
Måltid for beboerne i sykehjem
Dagsenter

Sonja Aaslund/
Lene Toppen
97 13 32 49

Dagtilbud til hjemmeboende
Hjemmetjenester         
Sykehjemsplasser
Toini Granum
61 15 87 41 
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, 10 sykehjemsplasser
Sykehjem Irenke Szabo Aaberg
61 15 87 40
24 sykehjemsplasser
Åslundmarka

Rådyrvegen 5
2827 Hunndalen
Sentralbord: 61 15 88 30

Det er 24 plasser i bokollektiv for personer med demens og 40 omsorgsboliger i tilknytning til senteret. Det finnes også bydelskafé som er åpen på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende. Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Virksomhet Leder Tjenester
Kafé 61 15 88 33 Kafé for beboere, ansatte og besøkende
Frisør

Inger Lise Engen
988 17 995

Se oppslag på senteret for åpningstid
Fotpleier

Gro Sollien
922 40 485

Se oppslag på senteret for åpningstid
Tilrettelagte tjenester Heidi Krogstad 
61 15 88 70
Miljøarbeidertjenester og psykisk helsearbeid til voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Hjemmetjenester Bente Ødegård Dalby
61 15 88 73
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og trygghetsalarm
Bokollektiv Sidsel Skei Bergengen 
61 15 88 37

Bokollektiv for personer med demens Det er fast bemanning i hvert kollektiv. 
Rådyrveien 31 - tlf 61 15 88 46
Rådyrveien 3, 1 etg - tlf 61 15 88 49
Rådyrveien 3, 2 etg - tlf 61 15 88 50
Rådyrveien 5, telf 61 15 88 47

Åslundstua dagsenter Sidsel Skei Bergengen 
61 15 88 37

Dagsenter for personer med demens - tlf 61 15 88 58

Fysio- og ergoterapi  
Barn- og ungdomsteam                   

Sofie Skre
61 15 88 35

Hovednr for enhet: 61 15 88 31

Sørbyen

Gimlevn 4
2817 Gjøvik
Sentralbord: 61 18 49 50

Det er 30 sykehjemsplasser, 24 plasser i bokollektiv for personer med demens og 16 omsorgsboliger i tilknytning til senteret. Det finnes også bydelskafé som er åpen på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende. Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Virksomhet Leder Tjenester
Kafé Liv Irene Ihler            
61 18 49 63
Kafé for beboere, ansatte og besøkende
Måltid for beboerne i sykehjem
Dagsenter 61 18 49 70 Dagsenter for eldre
Tilrettelagte tjenester Susan Nielsen
61 18 49 60
Bofellesskap for voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Tilrettelagte tjenester Toril S. Bjørlo
61 18 49 61
Bofellesskap for voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Tilrettelagte tjenester

Kari Bremserud
61 15 85 34

Gjøvik avlastningsenhet - tlf 61 15 85 32
Gjøvik aktivitetssenter - tlf 61 15 85 30

Tilrettelagte tjenester Trine Hoff 
990 20 450
Bofellesskap for unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Hjemmetjenester Sissel Karin Mykløy
61 18 49 57
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og trygghetsalarm
Hjemmetjenester Martha Østby
61 18 49 68
Bjørkelia bokollektiv for personer med demens 
Sykehjem Bente Fauske Holm
61 18 49 54
30 sykehjemsplasser
Biri

OBS! Ny midlertidig postadresse:
Skumsrudvegen 27
2836 Biri
Sentralbord: 61 15 87 50

Gamle Furulund ble revet i 2019. Nytt omsorgssenter på Biri er planlagt ferdigstilt i 2020 på samme tomt.

For tida består omsorgssenteret av16 plasser i bokollektiv for personer med demens og 10 omsorgsboliger i tilknytning til senteret, samt dagsenter og base for hjemmetjenesten. 

Virksomhet Leder Tjenester
Dagsenter Hobbyen Anita Moen       
61 15 87 56 
Dagtilbud til hjemmeboende
Tilrettelagte tjenester 1

Heidi Gaukstad
970 09 464

Bofellesskap, miljøarbeidertjenester og psykisk helsearbeid til voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Tilrettelagte tjenester 2

Marthe Karoline Steen
482 53 687

Bofellesskap, miljøarbeidertjenester og psykisk helsearbeid til voksne med ulike funksjonsnedsettelser
Hjemmetjenester  Mette Kolbergsrud
61 15 87 54
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og trygghetsalarm 
Hjemmetjenester Anne Karin Hasli
61 15 87 55 
 Furulia bokollektiv for personer med demens
Nordbyen

Utfarten 4-8
2819 Gjøvik
Sentralbord: 61 15 89 50

Ved Nordbyen omsorgssenter åpnet høsten 2016 et nytt bygg, bestående av kafé, trimrom, bokollektiver og nye lokaler for hjemmetjenesten.

Virksomhet Leder Tjenester
Hjemmetjenester        Tine Fredlund
61 15 89 66
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og trygghetsalarm
Sykehjem
61 15 89 43
24 sykehjemsplasser
Bokollektiv

Anne Sørlien
61 15 89 42

24 plasser for personer med demens
Dagsenter Kristin Langholm
61 15 89 35
Dagtilbud til hjemmeboende
Sist endret: 02.07.2019