Arbeidstrening/språkpraksis

Ved forespørsel / behov for praksisplass til arbeidstrening, språkpraksis etc. må det gjøres henvendelse direkte til ønsket arbeidsplass.
Forespørsler sendes e-post til den aktuelle virksomhetsleder:

Velg omsorgssenter og trykk på + for å få opp aktuelle avdelinger

Biri

Avdeling

Leder

e-post

Hjemmetjenester

Mette Kolbergsrud

mette.kolbergsrud@gjovik.kommune.no

Hjemmetjenester Bokollektiv

Anne Karin Hasli    anne-karin.hasli@gjovik.kommune.no  

Tilrettelagte tj.

Heidi Gaukstad

heidi.gaukstad@gjovik.kommune.no

Tilrettelagte tj.

Marthe Karoline Steen

marthe.steen@gjovik.kommune.no

Haugtun

Avdeling

Leder

e-post

Hjemmetjenester avd. 6

Tone Rognstad

tone.rognstad@gjovik.kommune.no

Hjemmetjenester avd. 7

Hilde Aaslund Myrvang

hilde.aaslund-myrvang@gjovik.kommune.no

Hjemmetjenesten 4 etg

Wenche   Bjørnerud

wenche.bjornerud@gjovik.kommune.no

Sykehjem avd. 2 AB

Camilla   Holth

camilla.holth@gjovik.kommune.no

Sykehjem avd. 2 CD

Stian  Løkken

stian.lokken@gjovik.kommune.no

Sykehjem avd. 3 A og B

Evy Andersen

evy.andersen@gjovik.kommune.no

Sykehjem avd. 3 C og D

May-Jeanette Haugli

may.haugli@gjovik.kommune.no

Tilrettelagte tj. Miljø/psyk.

Siw  Hoff

siw.hoff@gjovik.kommune.no

Tilrettelagte tj.

Mona Ringsveen Vasveen

mona.ringsveen-vasveen@gjovik.kommune.no

Nordbyen

Avdeling

Leder

e-post

Hjemmetjenester                 

Tine Fredlund

trine.fredlund@gjovik.kommune.no

Sykehjem

 

 

Bokollektiv

 Anne Sørlien

anne.sorlien@gjovik.kommune.no

Snertingdal

Avdeling

Leder

e-post

Kombinert Sykehjem/hjemmetjenester

Toini Granum

toini-christin.granum@gjovik.kommune.no

Sykehjem

Irenke Szabo Aaberg  

irenke.aaberg@gjovik.kommune.no 

Sørbyen

Avdeling

Leder

e-post

Hjemmetjenester

Sissel Karin Mykløy

sissel-karin.mykloy@gjovik.kommune.no

Hjemmetjenester Bjørkelia

Martha Østby 

martha.ostby@gjovik.kommune.no

Sykehjem 

Bente Fauske Holm

bente.fauske-holm@gjovik.kommune.no

Tilrettelagte tj. Avd. 1 

Susan R. Nielsen

susan.nielsen@gjovik.kommune.no

Tilrettelagte tj. Avd. 2

Toril Smedsrud Bjørlo 

toril.bjorlo@gjovik.kommune.no

Tilrettelagte tj. Avd. 3 

Kari Bremserud

kari.bremserud@gjovik.kommune.no

Tilrettelagte tj. Avd. 4

Trine Hoff

trine.hoff@gjovik.kommune.no

Åslundmarka

Avdeling

Leder

e-post

Hjemmetjenester 

Bente Ødegård Dalby

bente.odegard-dalby@gjovik.kommune.no

Hjemmetjenester Bokollektivet

Sidsel Skei Bergengen sidsel.bergengen@gjovik.kommune.no

Tilrettelagte tj.

Heidi   Krogstad 

heidi.krogstad@gjovik.kommune.no

 

 

 

Forpleiningstjenesten

Avdeling

Leder

e-post

 Felleskjøkkenet/vaskeri       

Morten Alm               

morten.alm@gjovik.kommune.no

Kantiner/mottakskjøkken

Vera Gulbrandsen

vera.gulbrandsen@gjovik.kommune.no

Helse

Avdeling

Leder

e-post

Fysio- og ergoterapitjenesten

Lysbeth Leistra           

lysbeth.leistra@gjovik.kommune.no