Psykisk helse

Tjenesteleder Karin Buflaten Johnsrud. Rådhuset, Kauffeldtsplass 1, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Hvilke tilbud finnes

Psykisk helsehjelp gis til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer.

ROM for påfyll - invitasjon til møter
der pårørende, berørte og fagpersoner møtes (tidl. Møteplass) Våren 2019

ROM for påfyll - folder (brosjyre) Våren 2019

FACT-brosjyre

Denne helsehjelpen kan bestå av et eller flere av punktene under:

  • bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov
  • motivere bruker til deltakelse på ulike aktiviteter
  • motivere bruker til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk
  • støtte- og/eller veiledningssamtaler
  • nettverksmøter
  • hjelp til dosering av medisiner og injeksjoner
  • ulike botilbud med fast tilknyttet bemanning

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten

Søknadsskjema (elektronisk)

Søknadsskjema (papirversjon)

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Hvem gir psykisk helsehjelp?

Psykisk helsehjelp ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus, ved avdelingene:

Avdeling 1 Haugtun 
Haugtun omsorgssenter
Storgt 33, 2821 Gjøvik
Virksomhetsleder Siw Hoff

Telefon:   
61 14 69 00

Avdeling Biri
Biri omsorgssenter
Birivegen 53, 2836 Biri
Virksomhetsleder Tore Saksen
Telefon: 
61 15 87 50
Åslundmarka
Åslundmarka bo - og servicesenter
Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen
Virksomhetsleder Heidi Krogstad
Telefon:   
61 15 88 30

Hva er psykisk helse?

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Nyttige lenker

Rådet for psykisk helse (ekstern lenke)

Sist endret: 05.04.2019