Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. ReKs består av representanter disse kommunene, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021

2 ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

 

Kurs som er under planlegging for våren 2020

Innspill må være ReKs i hende senest 1. oktober. 
Det kan ikke garanteres at innspillene kan prioriteres, men det jobbes med disse temaene:

 • Legemiddelhåndtering - Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • Dialogsamlinger - Emner fra kompetansemodell minoritetsspråklige
 • Lymfedrenasje med enkle tiltak
 • Psykologisk førstehjelp
 • Demens og kartleggingsverktøy
 • Pasientsikkerhetsprogrammet for ledere og ansatte
 • Små rasker retter for ungdommer
 • IP og koordinatorrollen
 • SAMPRO
 • Antibiotikabruk og eldre
 • HAVA
 • Seksuell helse i forbindelse med sykdom
 • Målrettet miljøarbeid
 • Ernæring - små raske måltider til ungdom og annet
 • Velferdsteknologi
 • FIT /KOR med forbehold om tildeling av kompetanseløftmidler
 • De forskjellige ABC`ene - seminar 2 og 4 
 • Vergemål
 • HOL kapittel 9
 • Personsentrert omsorg
 • Fagdag lindrende omsorg 
 • Tolketjeneste
 • Tannhelse
 • Avvik og avvikshåndtering

Kursprogram og månedsplaner 

 Last opp hele kursprogrammet for høsten 2019 her

Oktober - kommer

November - kommer

Kursavgift - høsten 2019

 • Kognitiv terapi trinn 2
 • Alzheimerdagen
 • Krisekonferansen
 • Fagdag etikk - Mangfold og muligheter

De andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen. Noen kurs gjelder for alle ansatte i Innlandet. Spør en kontaktperson dersom du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift har den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner

Påmelding til kurs

Bruk alltid din egen mail når du melder deg på! 

Program på enkelte arrangement legges ut fortløpende når de er klare. 

 

Kursoversikt / påmelding

Kursdato

Frist for påmelding

Kurssted

Videreutdanning kognitiv terapi trinn 2
Påmelding klikk her
3. september  max 34 plasser Gjøvikregionen
Hospitering - søknad her hele året Ingen Gjøvikregionen
Prosjektmedarbeider - påmelding 14. oktober og 3. desember + moduler i E-læring 10. august Gjøvik Rådhus, kommunestyresalen
Helsepedagogikk - påmelding september - 4 samlinger 26. august Haugtun omsorgssenter
Demens - påmelding 3. september 27. august Vestre Toten, kommunestyresalen

proACT instruktørkurs

påmelding

4. og 5. september 1. september NTNU 

Velferdsteknologiens ABC

påmelding

10. september 1. september Statens hus, Lillehammer

 Psykiske sykdommer i eldre år ABC - oppstartsseminar

Se programmet for seminar 1 her

Påmelding via kommunekontakt

10. september  1. september  Sanderud

 IP og koordinatorrollen grunnleggende kl.09.00 

påmelding

16. september  12. september Østre Toten, studiesenteret
IP og koordinatorrollen for viderekommende kl. 12.00  påmelding 16. september  12. september  Østre Toten, studiesenteret

 Mitt livs ABC - seminar 3

Påmelding via kommunekontakt

17. september  1. september  Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
 Klinisk blikk kl. 09.00 - påmelding 17. september  12. september  Østre Toten, studiesenteret
 Smittevern kl. 12.00 - påmelding 17. september  12. september  Østre Toten, studiesenteret
 Forflytning - Motivasjon og mestring - påmelding 18. september  12. september Østre Toten, studiesenteret 
 Grunnkurs legemiddelhåndtering - påmelding - påmelding 19. og 24. september  12. september  Studiesenteret ØT og kommunestyresalen VT

 Eldreomsorgens ABC - oppstartsseminar

Påmelding via kommunekontakt

19. september  1. september Statens hus, Lillehammer

 Alzheimerdagen

Program og påmelding her

19. september  30. august SI Reinsvoll
 Grunnkurs legemiddelhåndtering, ny prøve - påmelding 24. september  12. september Vestre Toten, kommunestyresalen

Demensomsorgens ABC - oppstartsseminar

Påmelding via kommunekontakt

24. september 1. september Statens hus, Lillehammer

Grunnleggende opplæring i videokonferanse - utstyr og bruk

påmelding

8. oktober 1. oktober Kommunestyresalen i Gjøvik

IPLOS - registrering

Påmelding

9. oktober 1. oktober Flerbrukssalen i Gjøvik Rådhus
KNOPP - påmelding 11. oktober 7. oktober Videokonferanse
HAVA - håndtering av aggressiv og voldelig atferd - påmelding 17. oktober 12. oktober Nordre Land, Landmo
Ta vare på egen helse med god forflytningsteknikk - påmelding 17. oktober 10. oktober Etac as, Gjøvik
Fagdag med fokus på utviklingshemming - påmelding 22. oktober 13. oktober Statens hus, Lillehammer

Mangfold og muligheter - fagdag etikk

påmelding

24. oktober 15. oktober Gjøvikhallen, Gjøvik gård

Felles fagdag HO og oppvekst - etisk refleksjon

påmelding

28. oktober 21. oktober Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Rollen som kommende helsefagarbeider i kommunehelsetjenesten - påmelding 29. oktober 20. oktober Kommunestyresalen i Vestre toten
Legemiddelhåndtering dia kl. 09.00 - påmelding 30. oktober 24. oktober Diabetespoliklinikken SIG
Legemiddelhåndtering dia kl. 12.30 - påmelding 30. oktober 24. oktober Diabetespoliklinikken SIG
Palliasjon - påmelding 5. november 1. november Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Parkinsons sykdom - påmelding 6. november 1. november Kommunestyresalen i Søndre Land
Blodprøver og urinprøver - påmelding 7. november 1. november Kommunestyresalen i Søndre Land
KNOPP - påmelding 8. november 5. november Videokonferanse

Krisekonferansen 2019 - program og påmelding her

11. og 12. november 11. oktober Quality Strand, Gjøvik
SAMPRO - Det er bestemt at kurset utgår og settes opp i mai 2020, da visma lanserer ny versjon som er helt annerledes 14. november 8. november Datarom i Nordre Land 
Grunnkurs i legemiddelhåndtering - påmelding 14. og 21. november 7. november Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Førstehjelp oppfriskningskurs - påmelding 19. november 13. november Datarom i Søndre Land
Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester - påmelding 12. november 20. november Studiesenteret i Østre Toten
Grunnkurs legemiddelhåndtering- ny prøve - påmelding 21. november 7. november Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Autisme - påmelding 27. november 21. november Flerbrukssalen i Gjøvik Rådhus
Fagdag - Oppfriskning av pasientsikkerhetsprogrammet - påmelding 28. november 20. november Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Dokumentasjon - påmelding 5. desember 27. november Kommunestyresalen i Vesre Toten

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

Deltakerlister 2019 

 Grunnkurs Gjøvik deltakerliste

 Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning.

Demensomsorgens ABC 4. juni 

- Pårørendeveilederen her

- Musikk som miljøterapi her

 Andre kompetansehevende tiltak

Tid til å være ung? Helgekurs (i mars og september 2019) for unge mellom 18 og 30 år som har en mor eller en far med demens. Last opp påmeldingsskjemaet her

Verktøykasse fra RVTS - Øst til bruk for å hjelpe traumatiserte barn og unge. 

Kriseledelse i en ny tid (RVTS - Øst) Kurs i mai og oktober påmelding og program (kun 12 plasser)

KS - kurs:

Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. Logg inn via ID porten:
https://www.kslaring.no/

Med ABC til fagbrev - hvordan går man frem, Jeg vil bli helsefagarbeider? Brosjyre her, organiseringen her

USHT inviterer til deltakelse i kompetansenettverk alderspsykiatri / rus - Påmelding og informasjon her

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Visjon: Bedre sammen.

Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.

Ta del i E- nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg

- Oppkoblingsinformasjon til E - nettverkmøter

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Siv Anita Skogen tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Kari Sagen tlf. 917 75 468 og Anne Mette Sveum tlf. 481 32 474

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 66 30

Nordre Land kommune: Marit Ødegård tlf. 990 44 866

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
Studiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter