Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

ReKs (Regionalt Kompetansesamarbeid) er kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

ReKs består av representanter fra Gjøvikregionens 5 kommuner, en representant fra Utviklingssenter for sykehjem i Oppland - USH og en koordinator for dette regionale samarbeidet.

To ganger pr. år publiseres et kursprogram for våre ansatte innen helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, tjenestestedenes oppgitte behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring.

Kurs som er under planlegging

Ønsker må være ReKs i hende senest 1. mars 
Det kan ikke garanteres at ønskene kan prioriteres og settes opp som kurs, men det jobbes med disse temaene:

 • Synsutfall ved hjerneslag
 • Lindringens ABC Oppstartsseminar høsten 2018 
 • Legemiddelhåndtering - 2 Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • "Fadderkurs"
 • Kompetanseforberedende kurs i helsearbeiderfag i Vestre Toten
 • Tilretteleggingstiltak for personer med autismeforstyrrelser
 • Fagdag - pårørende og etikk
 • Rehab uka - hverdagsrehabilitering
 • MI - motiverende intervju
 • Rus og psykisk helse
 • IPLOS
 • Eldreomsorgens ABC - høst 2018
 • Ergonomiske prinsipper og hjelpemidler
 • Om gruppeterapi som metode og behandling - hospitering på SIG
 • Sykdomslære: Bipolare lidelser
 • Barn og ungdom som pårørende

Kursprogram for nedlasting

Last opp hele kursprogrammet for våren 2018 her 

Månedsplan februar
Månedsplan mars

Disse kursene har kursavgift våren 2018

 • Fagdag lindrende omsorg
 • Noklus for ikke medlemmer

Alle de andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen. Enkelte kurs gjelder også for hele Oppland. Dette gjelder noen av de kursene som er i regi av USHT. Se ellers programmene for mer deltakjert informasjon, eller spør en kontaktperson om du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift er den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner
 • Andre kurs: 300 kroner 

Påmelding til kurs

Det kreves en mailadresse for registrering. Bruk din egen mail og ikke meld på andre på din adresse. Dette kan skape merarbeid for deg da vi bruker mailen aktivt i forhold til beskjeder i forbindelse med kurset. Du vil motta en bekreftelse på den adressen du bruker ved påmelding.  OBS OBS Skriv rett mailadresse!

Program legges ut fortløpende under påmeldingslinken når de er klare. Kun noen arrangement som har eget program. 

Kursoversikt / påmelding Dato Frist for påmeld Kurssted

Legemiddelhåndtering grunnkurs

Kurset er fullbooket

26. april og 3. mai 18. april Søndre Land kommunestyrsal, begge dager
Legemiddelhåndtering grunnkurs, ny prøve 3. mai 26. april Søndre Land kommunestyrsal
Individuell plan og koordinatorrollen 7. mai 30. april Nordre Land, møterom Landmo
ABC - velferdsteknologi seminar 2 8. mai 30. april Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsveien 186, Lillehammer
Blodprøvetakning/urinprøvetakning
Last opp kursinvitasjonen her
9. mai 2. mai Haugtun sykehjem, møterom USHT
Mitt livs ABC - seminar 2
Last opp programmet for dagen her
29. mai 21. mai Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsveien 186, Lillehammer
Læringsnettverk for ledere del 2 30. mai 22. mai Fylkesmannen i Oppland, møterom Galdhøpiggen/Glittertind

Demensomsorgens ABC - seminar 2

Last opp programmet her

5. juni 29. mai Vestre Toten Kommune, kommunestyresalen
Læringsnettverk for ansatte del 2 obs. dato måtte endres. Ny dato 14. juni 30. mai Fylkesmannen i Oppland, møterom Galdhøpiggen/Glittertind
Legemiddelhåndtering diabetes kl. 09.00
Kurset er fullbooket
11. juni 4. juni Sykehuset på Gjøvik, møterom på diabetes poliklinikk
Legemiddelhåndtering diabetes kl. 12.30
Kurset er fullbooket
11. juni 4. juni Sykehuset på Gjøvik, møterom på diabetes poliklinikk
Legemiddelhåndtering grunnkurs 13. juni og 20. juni 5. juni Statped
Legemiddelhåndtering grunnkurs, ny prøve 20. juni 13. juni Statped
Fagdag for sommervikar og nyansatte i helse og omsorg 22. juni 14. juni Vestre Toten kommunestyresal

  

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

Deltakerlister - hvem er påmeldt

listene legges ut som et forsøk på å gi ledere å deltakere bedre oversikt fra høsten 2018

Deltakerlister - hvem deltok

listene legges ut som et forsøk på å gi deltakere og ledere bedre oversikt fra høsten 2018

Kompetansehevende gratis E - læringskurs

SamPro: veiledning for bruk av ulike funksjoner:
https://www.individplan.no/SamProUI/Help/

Alderspsykiatri: Videoundervisning - oppstart 20. september kl. 14.00. Varighet 20 minutter.
Dette er den første leksjonen, og de andre datoer informeres det om fortløpende. Dersom du er interessert, ta kontakt med din ReKs - kontakt for påmelding og oppkobling, eller meld deg på selv via denne linken:  
http://www.aldringoghelse.no/startside/psyk-it-i-ny-versjon

Depresjon hos eldre: 14 moduler fra 10 - 60 minutters varighet med ulike temaer og avsluttende kursprøve. Kurset er gratis.

http://www.depresjonhoseldre.no/

Personer med utviklingshemming: Arbeid i andres hjem, utfordrende atferd, psykiske lidelser, mangelfull fritid, kultur og venner. Kurset er gratis.
http://kurs.helsekompetanse.no/sor

Rus og psykiatri:
Nasjonal kompetansetjeneste ROP for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

SAMPRO:

https://www.visma.no/unique/webinar/sampro/

Velferdsteknologi:
Enkle bekrivelser og tips om velferdsteknologi - med E - læring: http://www.lister.no/images/addons/forstesteg/story.html

Kompetansebroen
Ulike E - læringskurs. Dokumentasjon, akuttmedisin, dysfagi, barn som pårørende, HLR, observasjoner, rushåndtering for helsepersonell, tannstell, telefontolking, kroppens væskebehov m.m
http://www.kompetansebroen.no/e-laering/ 

Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning. Deretter fjernes de, men presentasjoner kan fås på forespørsel hos kontaktperson i ReKs.

Skam og stigma ved rusmiddelavhengighet 21. mars VT
Presentasjon fra May Elin Juliusdatter Haug

Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7
- Klikk på linken for å komme til nettsiden
- Klikk på linken for å komme til helsebiblioteket

- Forbedringsmodellen 
- Målinger 
- Tidlig oppdagelse
- Østre Toten v/ Jane Evenstuen
- Nasjonale føringer
- Pasientsikkerhetsprogrammet v/ Målfrid
- Riktig legemiddelbruk
- Ernæring v/ Pernilla Egedius
- Hva vil vi i Oppland
- Forbygge fall
- Forebygge trykksår

 

Lindrende dag i Eureka på NTNU feb 2018
- O Synnes
- Reidun Hov

Pasientsikkerhetsprogrammet for ledere våren 2018
- Aktuelle verktøy ledelse
- Forbedringsmodellen ledelse
- Målinger
- Introduksjon til læringsnettverk
- Kompendium for ledelse av pasientsikkerhet
- Ledelse av pasient og brukersikkerhet
- Nasjonale føringer læringsnettverk
- Tavlemøter
- Til gruppearbeid dag 1
- Til gruppearbeid dag 1 

LAR - i kommunenen ved May Elin Juliusdatter Haug

Pårørendeprogrammet 24. januar 2018
- Karin Hammer
- Magnus Østvang

 

Andre kompetansehevende tiltak

Videreutdanning i kognitiv terapi - Gjøvikregionen
Program med link til påmelding: Klikk her

Verktøykasse fra RVTS - Øst til bruk for å hjelpe traumatiserte barn og unge. 

Tips på ulike temaer innen demens og alderspsykiatri fra demenskoordinator i Gjøvik kommune Kari - Merete Aamo.  Små filmer som kan brukes på avdelingsmøter og liknende: https://www.aldringoghelse.no/alderspsykiatri/psyk-it-info/

Senter for medisinsk etikk ønsker velkommen til Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere, 6. juni, 2018. Målgruppen for arrangementet er etikkveiledere i alle deler av helsetjenesten. På programmet står faglig påfyll, øvelser og erfaringsutveksling. Mer detaljert program kommer, samt påmeldingsinformasjon. Se ellers hjemmeside:  www.med.uio.no/etikk-helsetjenesten

Gran deler kunnskap med Gjøvikregionen:
Faghefte om kost og ernæring i helse og omsorgstjenesten - Last ned her

KS - kurs:
Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. Logg inn via ID porten:
https://www.kslaring.no/

 

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Visjon: bedre sammen: Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.
Ta del i E - nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg.

Last opp programmet for våren 2018 her

Følg KNOPP på Facebook 

- Oppkoblingsinformasjon til E - nettverkmøter


- Presentasjonen til Siv Magnussen 9. februar 2018

- Presentasjon Målfrid Schiager 16. mars 2018

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Siv Anita Skogen tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Kari Sagen tlf. 917 75 468 og Anne Mette Sveum tlf. 481 32 474

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 63 30

Nordre Land kommune: Siv B. Walle tlf. 958 56 547

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
S
tudiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter