Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. 

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021

2 ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

 

Kurs som er under planlegging for høsten 2020

Innspill må være ReKs i hende senest 1. mars
Det kan ikke garanteres at innspillene kan prioriteres, men det jobbes med disse temaene:

 • Legemiddelhåndtering - Grunnkurs
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • ABC`er
 • Lymfedrenasje med enkle tiltak
 • Psykologisk førstehjelp
 • Pasientsikkerhetsprogrammet for ledere og ansatte
 • SAMPRO
 • HAVA
 • Avvik og avvikshåndtering
 • Forflytning

Kursprogram og månedsplaner 

Last opp hele kursprogrammet for våren 2020 klikk her 

Februar: klikk her

Kursavgift - våren 2020

 • Digital opplæringspakke - 350 kroner pr. pers for tilgang på Canvas
 • Fagdag lindrende omsorg - 500 kroner
 • Vivat - oppmerksom på selvmordstanker - 400 kroner
 • Eksterne deltakere utenom Gjøvikregionen: Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 1500 kroner

Påmelding til kurs

Bruk alltid din egen mail når du melder deg på! 

Kursoversikt / påmelding
Se fullstendig kursprogram for våren 2020 her

Påmelding

Hospitering  her
Pasientsikkerhet - læringsnettverk - program her
FIT - infoskriv  her
Fagdag lindrende omsorg - program her 
Autisme her 
Kulturelt mangfold her 
Laboratoriearbeid her
Sårkurs her 
Grunnkurs legemiddelhåndtering her
Raske fristelser for folk i farta her 
Mat og måltider- Ernæringsomsorg her
Ny prøve grunnkurs her 
Hvordan det vi gjør endres og påvirkes av omgivelsene her 
Stomi - stell og behandling her 
Iplos her 
Temadag velferdsteknologi her 
Grunnkurs førstehjelp voksne her 
Assistent i helse og omsorg i Norge her
KNOPP Innlandet her 
Grunnkurs førstehjelp barn her 
Seksuell helse her 
VIVAT - infoskriv her 
Miljøtiltak i demensomsorg her
Erfaringssamling mentorer her
Diabetes kl. 09.00 her 
Diabetes kl. 12.30 her
Pasientsikkerhet samling 2 Lokal påmelding, info kommer
ABC psykiske sykdommer eldre år via kommunekontakt
E - læring med ulike temaer her
Fagdag utviklingshemming her 

Om tvang og makt

her 
Kartleggingsverktøy demens her 
Simulering her
KNOPP Innlandet her 
Etikkverksted her 
Antibiotikabruk og eldre her 
Fagdag pårørendearbeid her 
KID og KIB her
ABC mitt livs seminar 4  - obs ny dato 25. mai via kommunekontakt 
Overvekt og utviklingshemming her
Demensomsorgens ABC seminar 4 via kommunekontakt 
Velferdsteknologiens ABC seminar 2 her 
Grunnkurs legemiddelhåndtering her 
Sommervikarkurs og kurs for nyansatte her 
Grunnkurs ny prøve legemiddelhåndtering her 

Deltakerlister

Deltakerliste HAVA 9. januar 2020 i Nordre Land klikk her 

Kap 4 A 14. januar 2020 i Nordre Land klikk her 

Mat og måltider 15. janiuar 2020 Gjøvik klikk her  (kurset ble utsatt på grunn av sykdom)

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

 Presentasjoner fra forelesninger

Dokumentasjon 5. desember

- Målfrid Schiager  klikk her 

Pasient og brukerrettighetsloven kap. 4 A 

- Jurist Kari Elise Krohn klikk her

- Seniorrådgiver Helene Dypdal klikk her

Andre kompetansehevende tiltak

Med ABC til fagbrev - hvordan går man frem, Jeg vil bli helsefagarbeider? Brosjyre her, organiseringen her

Opplæring helse og brann 2019 for informasjon klikk her, for E- læring klikk her

Hjemmebasert omsorg og rett til gratis tannhelsetjenester: Informasjonsbrev fra fylkestannlege (2019) 

Diabetesforum januar 2020 - 2 dagers kurs klikk her

Program 3 timers gratis kurs diabetes Honne 23. januar klikk her (se fullstendig program for dette i arrangementet ovenfor som heter diabetesforum. Dette 3 timers kurset er en del av diabetesforum)

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Monika Bekkelund tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Jan Erik Hovland 986 27 073

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 66 30

Nordre Land kommune: Marit Ødegård tlf. 990 44 866

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

 

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
Studiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter