Regionale kurs

 

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

ReKs består av representanter fra Gjøvikregionens 5 kommuner, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging helse og omsorg Gjøvikregionen 2017 - 2021

2 ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

NYTT!
Fra høsten 2018 publiseres deltakerlistene her på hjemmesiden for å bedre ledernes oversikt, gi mulighet for samkjøring etc. Man kan reservere seg fra å stå på denne offentlige listen ved særskilte behov. Det gjøres ved påmeldingen.

Kurs som er under planlegging

Ønsker må være ReKs i hende senest 1. oktober - kontakt oss i ReKs med dine innspill.
Det kan ikke garanteres at ønskene kan prioriteres og settes opp som kurs, men det jobbes med disse temaene:

 • Hvordan tette GAP mellom utdanning og praksis i fht helsefagarberiderutdanningen
 • Mitt Livs ABC perm 2 (utsatt 1/2) år
 • Legemiddelhåndtering - 3 Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • Etikk for refleksjonsveiledere
 • Veiledning/Fadderkurs
 • Dialogsamlinger - Emner fra kompetansemodell minoritetsspråklige
 • Pårørendeprogrammet
 • Fagdag lindrende omsorg
 • Leve hele livet - læringsnettverk
 • Pasientsikkerhetsprogrammet for ansatte og ledere - valgfritt satsningsområde
 • Lindringens ABC må utsettes igjen, og vi håper den er klar til våren 2019
 • Små rasker retter
 • IP og koordinatorrollen
 • SAMPRO
 • Musikk terapi
 • HAVA
 • NOKLUS - blodprøvetakning
 • Målrettet miljøarbeid til mennesker med utviklingshemming og vanskelig atferd
 • Selvmordsforebygging
 • Hygieniske prinsipper og basalt smittevern
 • Demensomsorgenes ABC seminar 4
 • Samarbeid med frivillige organisasjoner, barnehager, skoler osv.
 • Hospitering - muligheter for dette, effekt m.m
 • Informasjon/dagskurs om regjeringens eldrereform - leve hele livet

Kursprogram og månedsplaner 

Last opp hele kursprogrammet for våren 2018 her 

Last opp hele kursprogrammet for høsten 2018 her

Månedsplan februar
Månedsplan mars
Månedsplan april
Månedsplan mai/juni

Disse kursene har kursavgift høsten 2018

- Alzheimerdagen
- Kognitiv videreutdanning
- Kom igang med Cisco meeting App
- Krisekonferansen

De andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen.
Enkelte kurs gjelder også for hele Oppland. Dette gjelder noen av de kursene som er i regi av USHT.
Se ellers programmene for mer deltakjert informasjon, eller spør en kontaktperson om du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift er den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner

Påmelding til kurs

Bruk din egen mail når du melder deg på! 

Deltakerlistene vil offentliggjøres på hjemmesiden etter at påmeldingsfristen er utløpt og etter at kurset er over. Dersom du av spesielle grunner ikke ønsker å ha navnet ditt på deltakerlisten, så kan du kontakte en av oss i ReKs.

Program legges ut fortløpende under påmeldingslinken når de er klare. Kun noen arrangement som har eget program. 

HUSK: Det er først når kompetansen blir brukt at den fører til verdiskapning

Kursoversikt / påmelding

Kursdato

Frist for påmelding

Kurssted

 HØSTEN 2018      
Dokumentasjon 3. september 27. august Vestre Toten , kommunestyresal
Videreutdanning kognitiv terapi  Oppstart uke 36   Gjøvikregionen - nærmere beskjed kommer
Grunnkurs legemiddelhåndtering 4. september og 12. september 28. august Dag 1 ØT, studiesenteret og Dag 2 VT, kommunestyresalen
Grunnkurs legemiddelhåndtering ny prøve 12. september 4. september Vestre Toten kommunestyresalen
Demensomsorgens ABC seminar 3
Nytt: For påmelding ta kontakt med din kommunekontakt / demenskoordinator for felles påmelding via Aldring og helse
Last opp programmet her
11. september 4. september Vestre Toten kommunestyresal
Terapeutisk konflikthåndtering 19. september 12. september Nordre Land røde kors lokalet
KNOPP 
Last opp programmet her
21. september  17. september  Videokonferanse
Velferdsteknologiens ABC 17. september 10. september Fylkesmannen i Oppland
Alzhheimerdagen
Last opp programmet her
21. september 31. august Fyrverkerisalen Raufoss
Grunnkurs for kriseteam og samarbeidsparter
Last opp programmet her
24. og 25. september 17. september Vestre Toten kommunestyresal
Psykisk helse og rus hos eldre 25. september 18. september Søndre Land kommunestyresal
Søknad utdanningsforberedende kurs i helsefag for minoritetsspråklige høsten 2018 26. september 19. september Haugtun Omsorgssenter
Veiledning/fadderkurs 27. september 20. september Haugtun omsorgssenter
Læringsnettverk for ledere del 3  9. oktober 2. oktober Fylkesmannen i Oppland
Ungdom som pårørende 11. oktober 4. oktober Statped Gjøvik
Ernæring til diabetespasienter 16. oktober 9. oktober Nordre Land Røde kors lokalet
Kom i gang med Cisco meeting  16. oktober 9. oktober Søndre Land kommunestyresal
Læringsnettverk for ansatte del 3 17. oktober 10. oktober Scandic hotell Lillehammer
Rehabiliteringsuka 18. oktober 11. oktober Unicare Steffensrud
Hva er demens 23. oktober 16. oktober Vestre Toten kommunestyresal
Grunnkurs i motiverende intervju
Kurset er fullbooket
23. okt, 24. okt og 15. nov 16. oktober Studiesenteret Østre Toten
Legemiddelhåndtering diabetes kl.09.00 31. oktober 24. oktober Diabetespoliklinikken Gjøvik sykehus
Legemiddelhåndtering diabetes kl. 12.30 31. oktober 24. oktober Diabetespoliklinikken Gjøvik sykehus
Med demens mot slutten av livet 6. november 30. oktober Vestre Toten kommunestyresal
Grunnkurs legemiddelhåndtering 7.  og 14. november 31. oktober Statped begge dager
Autisme 8. november 1. november Statped Gjøvik
Krisekonferansen - link til påmelding i programmet
Last opp programmet her
12. og 13. november  12. oktober Quality Hotel Strand Gjøvik
Grunnkurs legemiddelhåndtering ny prøve 14. november 7. november Statped Gjøvik
Fagdag pårørende og etikk 15. november 8. november Gjøvik gård
KNOPP
Last opp programmet her
16. november  12. november Videokonferanse
Påbyggingsmoduler for kriseteam og samarbeidsparter
Last opp programmet her
20. november  13. november  Vestre Toten kommunestyresal
Motiverende intervju - miniMI  21. november  14. november  Nordre Land Røde kors lokalet
Grunnleggende om individuell plan og koordinatorrollen 22. november 15. november Østre Toten studiesenteret
ADHD 27. november 20. november Vestre Toten kommunestyresal
Epilepsi 28. november 21. november Søndre Land kommunestyresal
SAMPRO 29. november 22. november Vestre Toten datalab

  

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

Deltakerlister - hvem er påmeldt ulike kurs høsten 2018

Klikk på linken for å laste opp deltakerlistene:

Grunnkurs motiverende intervju oktober og november - 3 dagers kurs

 

Kompetansehevende gratis E - læringskurs

SamPro: veiledning for bruk av ulike funksjoner:
https://www.individplan.no/SamProUI/Help/

Alderspsykiatri: Videoundervisning - oppstart 20. september kl. 14.00. Varighet 20 minutter.
Dette er den første leksjonen, og de andre datoer informeres det om fortløpende. Dersom du er interessert, ta kontakt med din ReKs - kontakt for påmelding og oppkobling, eller meld deg på selv via denne linken:  
http://www.aldringoghelse.no/startside/psyk-it-i-ny-versjon

Depresjon hos eldre: 14 moduler fra 10 - 60 minutters varighet med ulike temaer og avsluttende kursprøve. Kurset er gratis.

http://www.depresjonhoseldre.no/

Personer med utviklingshemming: Arbeid i andres hjem, utfordrende atferd, psykiske lidelser, mangelfull fritid, kultur og venner. Kurset er gratis.
http://kurs.helsekompetanse.no/sor

Rus og psykiatri:
Nasjonal kompetansetjeneste ROP for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

SAMPRO:

https://www.visma.no/unique/webinar/sampro/

Velferdsteknologi:
Enkle bekrivelser og tips om velferdsteknologi - med E - læring: http://www.lister.no/images/addons/forstesteg/story.html

Kompetansebroen
Ulike E - læringskurs. Dokumentasjon, akuttmedisin, dysfagi, barn som pårørende, HLR, observasjoner, rushåndtering for helsepersonell, tannstell, telefontolking, kroppens væskebehov m.m
http://www.kompetansebroen.no/e-laering/ 

Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning. Deretter fjernes de, men presentasjoner kan fås på forespørsel hos kontaktperson i ReKs.

Sommervikarkurset 2018

Tannhelsen vår
Matomsorg
Forflytning (dag 2 på Gjøvik)
Sjekkliste for god matomsorg
Lovverk i helsetjenester

Mitt livs ABC

- Fylkesmannen
- Jan Erik Karlsen

NOKLUS - oppfriskning lab. arbeid 9. mai 2018

- Lysark del 1 
- Lysark del 2

Velferdsteknologiens ABC 8. mai 2018

Åse Kongsvold
Anne Grete Hoel
Stein Morten Pettersen
Philip Andreas Aspholt - Weisser

Fagdag mennesker med utviklingshemming 4. april


- Naku - info om min side
- Tips om artikler fra Naku
- Utviklingshemming og seksuell helse - tips på artikler fra Naku

Skam og stigma ved rusmiddelavhengighet 21. mars VT

Presentasjon fra May Elin Juliusdatter Haug

Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7


- Klikk på linken for å komme til nettsiden
- Klikk på linken for å komme til helsebiblioteket

- Forbedringsmodellen 
- Målinger 
- Tidlig oppdagelse
- Østre Toten v/ Jane Evenstuen
- Nasjonale føringer
- Pasientsikkerhetsprogrammet v/ Målfrid
- Riktig legemiddelbruk
- Ernæring v/ Pernilla Egedius
- Hva vil vi i Oppland
- Forbygge fall
- Forebygge trykksår

 

Lindrende dag i Eureka på NTNU feb 2018


- O Synnes
- Reidun Hov

Pasientsikkerhetsprogrammet for ledere våren 2018


- Aktuelle verktøy ledelse
- Forbedringsmodellen ledelse
- Målinger
- Introduksjon til læringsnettverk
- Kompendium for ledelse av pasientsikkerhet
- Ledelse av pasient og brukersikkerhet
- Nasjonale føringer læringsnettverk
- Tavlemøter
- Til gruppearbeid dag 1
- Til gruppearbeid dag 1 

LAR - i kommunenen ved May Elin Juliusdatter Haug

Pårørendeprogrammet 24. januar 2018


- Karin Hammer
- Magnus Østvang

 

Andre kompetansehevende tiltak

11. og 12. september ABC - traumekurs i Nordre Land. Klikk her for å laste ned programmet. Påmelding inne i programmet.

25. september: Utenforskap
27. november: Radikalisering og voldelig ekstremisme
Arrengør Gjøvik kommune i samarbeid med politi og SLT (samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak)
Begge dager på Gjøvik kulturhus. Endelig program og påmelding kommer så snart det er klart.

Fagdag i smittevern og hygiene 13. september på Honne konferansesenter på Biri. Arrangør er Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark og Sykehuset innlandet. Klikk her for å se program og eventuelt melde deg på.

Videreutdanning i kognitiv terapi - Gjøvikregionen
Program med link til påmelding: Klikk her

Verktøykasse fra RVTS - Øst til bruk for å hjelpe traumatiserte barn og unge. 

Tips på ulike temaer innen demens og alderspsykiatri fra demenskoordinator i Gjøvik kommune Kari - Merete Aamo.  Små filmer som kan brukes på avdelingsmøter og liknende: https://www.aldringoghelse.no/alderspsykiatri/psyk-it-info/

Senter for medisinsk etikk ønsker velkommen til Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere, 6. juni, 2018. Målgruppen for arrangementet er etikkveiledere i alle deler av helsetjenesten. På programmet står faglig påfyll, øvelser og erfaringsutveksling. Mer detaljert program kommer, samt påmeldingsinformasjon. Se ellers hjemmeside:  www.med.uio.no/etikk-helsetjenesten

Gran deler kunnskap med Gjøvikregionen:
Faghefte om kost og ernæring i helse og omsorgstjenesten - Last ned her

KS - kurs:
Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. Logg inn via ID porten:
https://www.kslaring.no/

 

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Visjon: bedre sammen: Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.
Ta del i E - nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg.

Last opp programmet for våren 2018 her

Følg KNOPP på Facebook 

- Oppkoblingsinformasjon til E - nettverkmøter


- Presentasjonen til Siv Magnussen 9. februar 2018

- Presentasjon Målfrid Schiager 16. mars 2018

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Siv Anita Skogen tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Kari Sagen tlf. 917 75 468 og Anne Mette Sveum tlf. 481 32 474

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 66 30

Nordre Land kommune: Siv B. Walle tlf. 958 56 547

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
Studiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter