Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

ReKs består av representanter fra Gjøvikregionens 5 kommuner, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021

2 ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

 

Kurs som er under planlegging høsten 2019

Innspill må være ReKs i hende senest 1. mars. 
Det kan ikke garanteres at innspillene kan prioriteres, men det jobbes med disse temaene:

 • Parkinson
 • Kognitiv terapi trinn 2
 • proACT
 • Hvordan tette GAP mellom utdanning og praksis i fht helsefagarberiderutdanningen
 • Eldreomsorgens ABC og muligens andre ABC`er 
 • Mitt Livs ABC perm 2 (utsatt  1 år på grunn av ferdigstillelse av perm 2)
 • Legemiddelhåndtering - 3 Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • Krisekonferansen med fokus på selvmord
 • E - læring (tvang og makt)
 • Dialogsamlinger - Emner fra kompetansemodell minoritetsspråklige
 • Lymfedrenasje med enkle tiltak
 • Psykologisk førstehjelp
 • Demens og kartleggingsverktøy
 • Pasientsikkerhetsprogrammet for ansatte del 3
 • Prosjektledelse
 • Små rasker retter for ungdommer
 • IP og koordinatorrollen
 • SAMPRO
 • Antibiotikabruk og eldre
 • HAVA
 • KID og KIB
 • Ledere - forbedringsarbeid og spredningsarbeid
 • Seksuell helse i forbindelse med sykdom
 • Rehabiliteringsuka i samarbeid med Unicare Steffensrud
 • Hygieniske prinsipper og basalt smittevern
 • Vaskeridrift (større kurs 2+2 dager)
 • Samarbeid med frivillige organisasjoner, barnehager, skoler osv. 
 • Relasjonskompetanse / samhandlingskompetanse
 • Omsorgstretthet
 • Palliasjon

Kursprogram og månedsplaner 

 

Last opp hele kursprogrammet for våren 2019 her

Månedsplan for februar 2019 her

Månedsplan for mars 2019 her

Månedsplan for mai 2019 her

 

Om kursavgift - våren 2019

 • Fagdag lindrende omsorg 4. februar 500 kroner  - studenter gratis (ingen forpleining til studenter)
 • Leve hele livet 19. mars, 300 kroner
 • Trinn 2 kognitiv terapi oppstart 3. september, se program

De andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen. Noen kurs gjelder for alle ansatte i Innlandet. Spør en kontaktperson dersom du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift er den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner

Påmelding til kurs

Bruk alltid din egen mail når du melder deg på! 

Program på enkelte arrangement legges ut fortløpende når de er klare. 

 

Kursoversikt / påmelding

Kursdato

Frist for påmelding

Kurssted

Etikk for refleksjonsveiledere 20. mai 13. mai NL - Landmo
Ernæring 22. mai 15. mai Haugtun

Velferdsteknologiens ABC seminar 2 

Last opp programmet her

28. mai OBS NY DATO 13. juni 21. mai Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer

Demensomsorgens ABC seminar 4
Påmelding til din kommunekontakt på denne ABC

Last opp programmet her

4. juni 23. mai
OSB Seminaret er flyttet til Statped

Grunnkurs legemiddelhåndtering
Kurset er fullbooket

20. juni og 25. juni 13. juni Statped
Grunnkurs ny prøve 25. juni 20. juni Statped
Videreutdanning Kognitiv terapi trinn 2
Påmelding klikk her
3. september   Gjøvikregionen
Hospitering april og mai 1. mars  

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

Deltakerlister våren 2019 

 

Kognitiv miljøterapi - fagdag, deltakerliste

Grunnkurs Toten januar 2019, deltakerliste

Grunnkurs kriseteam 5. og 6. februar, deltakerliste

God helse, aktiv livsstil, deltakerliste

Dokumentasjon, deltakerliste

Når krisen rammer - pårørendeprogrammet, deltakerliste

HAVA, deltakerliste

Sårkurs, deltakerliste

Terapeutisk konflikthåndtering 5. mars, deltakerliste

Vergemålsloven 12. mars, deltakerliste

Leve hele livet 19. mars, deltakerliste

Diabetes kl. 09.00 her

Diabetes kl. 12.30 her

Grunnkurs legemiddelhåndtering Søndre Land 25. april og 30. april deltakerliste

Demens NL deltakerliste

IP og koordinatorrollen deltakerliste

Kompetansehevende gratis E - læringskurs

Depresjon hos eldre: 14 moduler fra 10 - 60 minutters varighet med ulike temaer og avsluttende kursprøve. Kurset er gratis.

http://www.depresjonhoseldre.no/

Personer med utviklingshemming: Arbeid i andres hjem, utfordrende atferd, psykiske lidelser, mangelfull fritid, kultur og venner. Kurset er gratis.
http://kurs.helsekompetanse.no/sor

Rus og psykiatri:
Nasjonal kompetansetjeneste ROP for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

SAMPRO:

https://www.visma.no/unique/webinar/sampro/

Velferdsteknologi:
Enkle bekrivelser og tips om velferdsteknologi - med E - læring: http://www.lister.no/images/addons/forstesteg/story.html

Kompetansebroen
Ulike E - læringskurs. Dokumentasjon, akuttmedisin, dysfagi, barn som pårørende, HLR, observasjoner, rushåndtering for helsepersonell, tannstell, telefontolking, kroppens væskebehov m.m
http://www.kompetansebroen.no/e-laering/ 

Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning. Deretter fjernes de, men presentasjoner kan fås på forespørsel hos kontaktperson i ReKs.

 

Fagdag 7. februar God helse, aktiv livsstil

Pernilla Egedius - Last opp presentasjonen her

Fagdag lindrende omsorg 4. februar

Forhåndssamtaler ved Trygve Johannes Lereim Sævareid - last opp presentasjonen her

Hospice Sangen - last opp presentasjonen her

Veileder forhåndssamtaler - klikk her

Fagdag kognitiv miljøterapi

Jane mcCarthy - Last opp presentasjonen her 

Neeta Myrseth Parmar - Last opp presentasjonen her (kommer så snart vi har fått den) 

Dokumentasjon

Målfrid Schiager - Last opp presentasjonen her 

KNOPP 8. mars - Fylkesmannen i Innlandet, last opp presentasjonen her

Vergemålsloven 12. mars. Last opp presentasjonen her

Pårørendeveileder - 14. februar, når krisen rammer. Last opp presentasjonen her

Leve hele livet 19. mars Honne:

- Sverre Berg - psykisk helse og rus her

- Håndbok - dagaktiviteter demens her

- Inn på tunet her

- Pernilla Egedius - mat, helse og glede her 

- Bli stø på foten - rådgivningstjenesten 65+ her

- Janne Røsvik her

Andre kompetansehevende tiltak

Læringsnettverk for ledere og ansatte. Last opp informasjon her

Tid til å være ung? Helgekurs (i mars og september 2019) for unge mellom 18 og 30 år som har en mor eller en far med demens. Last opp påmeldingsskjemaet her

Verktøykasse fra RVTS - Øst til bruk for å hjelpe traumatiserte barn og unge. 

Schizofrenidagen på Reinsvoll 21. mai 2019, Basal eksponeringsterapi (BET) en transdiagnostisk tilnærming til pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser. Invitasjon her

Jeg vil bli helsefagarbeider - med ABC til fagbrev, klikk her (2 års opplæring)

Kriseledelse i en ny tid (RVTS - Øst) Kurs i mai og oktober påmelding og program (kun 12 plasser)

Sosial ulikhet i helse - Gratis fagdag den 15. mai på Gjøvik. Påmelding og program her

Tips på ulike temaer innen demens og alderspsykiatri  Små filmer som kan brukes på avdelingsmøter og liknende: https://www.aldringoghelse.no/alderspsykiatri/psyk-it-info/

Gran deler kunnskap med Gjøvikregionen:

Faghefte om kost og ernæring i helse og omsorgstjenesten - Last ned her

KS - kurs:
Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. Logg inn via ID porten:
https://www.kslaring.no/

Med ABC til fagbrev - hvordan går man frem, Jeg vil bli helsefagarbeider? Brosjyre her, organiseringen her

MS - konferanse 28. mai. Last opp invitasjonen her

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Visjon: Bedre sammen.

Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.

Ta del i E- nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg

- Oppkoblingsinformasjon til E - nettverkmøter

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Siv Anita Skogen tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Kari Sagen tlf. 917 75 468 og Anne Mette Sveum tlf. 481 32 474

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 66 30

Nordre Land kommune: Siv B. Walle tlf. 958 56 547

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
Studiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter