Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

ReKs (Regionalt Kompetansesamarbeid) er kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

ReKs består av representanter fra Gjøvikregionens 5 kommuner, en representant fra Utviklingssenter for sykehjem i Oppland - USH og en koordinator for dette regionale samarbeidet.

To ganger pr. år publiseres et kursprogram for våre ansatte innen helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, tjenestestedenes oppgitte behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring.

Kurs som er under planlegging

Ønsker må være ReKs i hende senest 1.oktober.
Det kan ikke garanteres at kurset settes opp, men det jobbes med disse temaene:

 • Musikkbasert miljøbehandling ABC - oppstartsseminar 23. januar 2018
 • Lindringens ABC Oppstartsseminar februar 2018 ( 3 hefter)
 • Legemiddelhåndtering - 3 Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • Kognitiv terapi
 • E - læring - legemiddelhåndtering, oppfriskningskurs for helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere
 • Yrkesrettet språkopplæring i helsearbeiderfag
 • Tilretteleggingstiltak for personer med autismeforstyrrelser
 • Pårørendeprogram - veileder og andre temaer
 • Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9 tvang og makt - ovenfor personer med psykisk utviklingshemming
 • HAVA - utdanning for instruktører - søkt kompetansemidler fra fylkesmannen
 • Psykiske lidelser - sykdomslære
 • Ernæring til personer med psykiske lidelser
 • Workshop for ufaglærte - enkle prosedyrer
 • Rusrelaterte problemstillinger - ulike typer rusmidler, rusutløste psykoser, psykiske lidelser
 • Tverrfaglig rehabilitering for slagrammede
 • Ergonomiske prinsipper / ulike hjelpemidler
 • Parkinsons sykdom: Om sykdommen, medisiner og komplikasjoner
 • Blodprøvetakning
 • Tverrfaglig opplæring om hverdagsseksualitet - tilrettelegging, avverge overgrep og plikten til å informere om mistenkelige forhold 
 • Eldre og seksualitet
 • VIVAT
 • IPLOS
 • Eldreomsorgens ABC - høst 2018

Kursprogram for nedlasting

Last opp hele kursprogrammet for høsten 2017 her 

Disse kursene har kursavgift høsten 2017

 • Traumesensitiv omsorg til barn og unge - RVTS - Øst
 • Krisekonferansen
 • Alzheimerdagen
 • Lungerehabilitering og Smart samhandling
 • Skikk og uskikk på arbeidsplassen
 • Oppfriskning av sykepleierprosedyrer

Alle de andre kurs er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen.
Ansatte på Steffensrud har fri inngang på alle våre kurs med unntak av disse og grunnkurs legemiddelhåndtering og E - læring oppfriskningskursene.

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift er den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner
 • Oppfriskningskurs - legemiddelhåndtering E - læring: 300 kroner
 • Andre kurs: 300 kroner 

Påmelding til kurs

Det kreves en mailadresse for registrering. Du vil motta en bekreftelse på denne adressen etter påmelding. Noen kurs vil ha egen kursinvitasjon og eget program. Program legges ut fortløpende når de er klare. 

Kursoversikt / påmelding Dato Frist for påmeld Kurssted
Individuell plan og koordinatorrollen
Kurset er fullbooket
21. november 16. november Gjøvik - Haugtun møterom
Lynkurs kompresjon
Kurset er fullbooket
22. november 18. november Gjøvik - Haugtun møterom
Frisk opp sykepleieprosedyrer 23. november 10. november NTNU - senter for simulering og pasientsikkerhet
Pasientsikkerhetsprogrammet del 3 for ansatte
Last opp programmet her
28. november 22. november Honne hotell og konferansessenter
Oppfriskningskurs legemiddelhåndtering E - læring
Kurset er fullbooket
29. november 22. november Østre Toten - datalab
Møteplass 29. november 24. november Nordre Land, Røde kors lokalet
Eldre og polyfarmasi - Vårt ansvar 6. desember 1. desember Vestre Toten Kommunestyresal

 

ReKs` målgruppe er helsepersonell ansatt i kommunehelsetjenesten i Gjøvikregionen, samt ansatte på Steffensrud Rehabiliteringssenter. Om du ikke er ansatt i målgruppen, men ønsker å delta, koster kursene 300 kroner om det ikke står noe annet om pris. 

Regionens ansatte vil prioriteres der det er satt max antall.

 

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. april
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

 

Kompetansehevende gratis E - læringskurs

SamPro: veiledning for bruk av ulike funksjoner:
https://www.individplan.no/SamProUI/Help/

Alderspsykiatri: Videoundervisning - oppstart 20. september kl. 14.00. Varighet 20 minutter.
Dette er den første leksjonen, og de andre datoer informeres det om fortløpende. Dersom du er interessert, ta kontakt med din ReKs - kontakt for påmelding og oppkobling, eller meld deg på selv via denne linken:  
http://www.aldringoghelse.no/startside/psyk-it-i-ny-versjon

 

Depresjon hos eldre: 14 moduler fra 10 - 60 minutters varighet med ulike temaer og avsluttende kursprøve. Kurset er gratis.
http://www.depresjonhoseldre.no/

Personer med utviklingshemming: Arbeid i andres hjem, utfordrende atferd, psykiske lidelser, mangelfull fritid, kultur og venner. Kurset er gratis.
http://kurs.helsekompetanse.no/sor

Rus og psykiatri:
Nasjonal kompetansetjeneste ROP for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

 

SAMPRO:
https://www.visma.no/unique/webinar/sampro/

Velferdsteknologi:
Enkle bekrivelser og tips om velferdsteknologi - med E - læring: http://www.lister.no/images/addons/forstesteg/story.html

Kompetansebroen
Ulike E - læringskurs. Dokumentasjon, akuttmedisin, dysfagi, barn som pårørende, HLR, observasjoner, rushåndtering for helsepersonell, tannstell, telefontolking, kroppens væskebehov m.m
http://www.kompetansebroen.no/e-laering/

 

Presentasjoner fra forelesninger

Presentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning. Deretter fjernes de, men presentasjoner kan fås på forespørsel hos kontaktperson i ReKs.

Fagdag Etisk perspektiv 29.11.16 - Fundament, sannhet og verdier med fokus på kultur
- Nils Arve Karlsen fra Fonus begravelsesbyrå
- Etikk ved Siri Folkvord Abrahamsen
- Helsetjenester til alvorlig syke og døende med mieoritetsbakgrunn

Motiverende intervju 06.12.16
- Kjersti fjærestad - Carl Rogers
- Kjersti Fjærestad - powerpoint fra forelesningen
- Kjersti fjærestad - kursmateriell

Helsefremming i et livsløpsperspektiv NTNU 24. august 2017 
- Tannhelse ved Ingvild Bjøranger Thune
- Barnevern i kommunene v/ Agnes Kathrine Rognli Hagaseth
- Hverdagsrehabilitering v/ Ingeborg Andresen med flere
- Rådgivningstjenesten 65 + v/ Siv Lykken og Elin Slåttsveen
- Kreftsykepleie ved Karin Hammer 
- Kulturnettverket v/ Janne Østlien

Nettverkskonferansen på Honne 15. og 16. mars 2017

- Depresjon og angst hos eldre
- Alka Goyal - nettverkskonferansen Angst og depresjon
- En må jo ha ei hånd å holde i - Jim Skarli
- Fagdag rehab. sasnsemot med bilder
- Foredrag nettverkskonferansen Biri mars 2017
- Helsefaglig språk og kulturforståelse
- Innledning
- Laila Tingvold - kommunikasjon - flerkultur
- Presentasjon USHT
- Presentasjon velferdsteknologi Randi Stokke
- Selvhjelp Norge - del 1
- Selvhjelp Norge- del 2
- Tavler - Nettverkskonferansen

Tannhelsen vår - 5. april 2017
- Lysark fra folkehelsekoordinator i Oppland fylkeskommune Kirsti Sataslaatten

ABC psykisk helse - Seminar 2
- Sosialt nettverk og samhandling
- Psykose
- Personlighetsforstyrrelse
- Omsorgskultur, ledelse og veiledning
- Legemidler
- Delirium
- Case - Cornell

Velferdsteknologiens ABC - seminar 2
- Velferdsteknologiens ABC
- Bruk av inngripende teknologi i helse og omsorg
- Hjelpemiddelsentralen - hva er velferdsteknologi
- Sammen mot morgendagens omsorg
- Velferdsteknologiens ABC - Hva nå?

Sommervikarkurset
- Presentasjon fra Anne Mette
- Lovverk ved Målfrid
- Ernæring v/ Pernilla
- Huskeliste ernæringsobservasjoner
- Observasjoner og legemidler v/ Jane

Pårørendearbeid Fagdag Østre Toten 11. september 2017
-
Gorm Winterberg
Forelesning 1
Forelesning 2
- Liv Thorsen - refleksjonsspørsmål

Demensomsorgens ABC - seminar 1 Sept 2017

- Sverre Berg
- Intro ved Kari Merete Aamo
- Gruppearbeid og forventninger ved Liv Karin Kvaal

Mitt livs ABC seminar 1 september 2017
- Introduksjon
- Utviklingshemming
- Kommunikasjon 
- Gruppeoppgave

Velferdsteknilogiens ABC - 20.september 2017
- Jon Helge Andersen

- gevinstrapport 1
- gevinstrapport 2 

- Kristin Standal
- Ulf Harry Evensen
- Sluttrapport
- Målfrid Schiager
- Anne Marit Åslund
- Nils Harald Westrum
- Eksempel fra Nedre Eiker

Alzheimerdagen
 - Sverre Berg
 - Kari Merete Aamo
 - Liv Karin Kval
 - Karin Hammer
 - Forlenger vi døsdprosessene eller livet

KNOPP - Kvalitetsforbedringsnettverk i Oppland

Endringsledelse 17. oktober
 - Presentasjon fra KS

Kap. 4 A
- Presentasjon fra fylkesmannen

Fagdag rehabiliteringsuka 18. oktober 2017
- presentasjon 65+
- Ernæring ved Pernilla Egedius
- Ernæring 2 v/ Pernilla

Pårørendearbeid fagdag i Nordre Land 13. november
- Per Kristian Haugen
- Liv Thorsen

Andre kompetansehevende tiltak

Gran deler kunnskap med Gjøvikregionen:
Faghefte om kost og ernæring i helse og omsorgstjenesten - Last ned her

KS - kurs:
Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. Logg inn via ID porten:
https://www.kslaring.no/

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland
Visjon: bedre sammen: Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.
Ta del i E - nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg.
Neste tema er LEAN som virksomhetsstrategi 3. november - Erfaringer fra Vestre Toten kommunene
Last opp programmet her 

Følg KNOPP på Facebook 

Radikaliseringskonferansen 2017 på Gjøvik
Last opp programmet her
Link til påmelding

Unge og psykisk helse - arbeid og mestring
Last opp programmet her

Påmelding oppfriskningskurs VAR - healthcare - initiativ fra Siv Anita Skogen i Vestre Toten som inviterer regionen
Last opp programmet her - kurset koster 200 kroner

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Siv Anita Skogen tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Kari Sagen tlf. 917 75 468 og Anne Mette Sveum tlf. 481 32 474

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 63 30

Nordre Land kommune: Siv B. Walle tlf. 958 56 547

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
S
tudiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter