Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

ReKs (Regionalt Kompetansesamarbeid) er kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

ReKs består av representanter fra Gjøvikregionens 5 kommuner, en representant fra Utviklingssenter for sykehjem i Oppland - USH og en koordinator for dette regionale samarbeidet.

To ganger pr. år publiseres et kursprogram for våre ansatte innen helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, tjenestestedenes oppgitte behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring.

Kurs som er under planlegging

Ønsker må være ReKs i hende senest 1. mars 
Det kan ikke garanteres at ønskene kan prioriteres og settes opp som kurs, men det jobbes med disse temaene:

 • Synsutfall ved hjerneslag
 • Lindringens ABC Oppstartsseminar høsten 2018 
 • Legemiddelhåndtering - 2 Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • "Fadderkurs"
 • Kompetanseforberedende kurs i helsearbeiderfag i Vestre Toten
 • Tilretteleggingstiltak for personer med autismeforstyrrelser
 • Fagdag - pårørende og etikk
 • Rehab uka - hverdagsrehabilitering
 • MI - motiverende intervju
 • Rus og psykisk helse
 • IPLOS
 • Eldreomsorgens ABC - høst 2018
 • Ergonomiske prinsipper og hjelpemidler
 • Om gruppeterapi som metode og behandling - hospitering på SIG
 • Sykdomslære: Bipolare lidelser
 • Barn og ungdom som pårørende

Kursprogram for nedlasting

Last opp hele kursprogrammet for våren 2018 her 

Disse kursene har kursavgift våren 2018

 • Fagdag lindrende omsorg
 • Noklus for ikke medlemmer

Alle de andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen. Enkelte kurs gjelder også for hele Oppland. Dette gjelder noen av de kursene som er i regi av USHT. Se ellers programmene for mer deltakjert informasjon, eller spør en kontaktperson om du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift er den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner
 • Andre kurs: 300 kroner 

Påmelding til kurs

Det kreves en mailadresse for registrering. Bruk din egen mail og ikke meld på andre på din adresse. Dette kan skape merarbeid for deg da vi bruker mailen aktivt i forhold til beskjeder i forbindelse med kurset. Du vil motta en bekreftelse på den adressen du bruker ved påmelding.  OBS OBS Skriv rett mailadresse!

Program legges ut fortløpende under påmeldingslinken når de er klare. Kun noen arrangement som har eget program. 

Kursoversikt / påmelding Dato Frist for påmeld Kurssted
Familiestøtte - kompetanseprogram
Last opp foreløpig program her
8 samlinger i 2017 10. januar Vestre Toten, kommunestyresal
muligheter for videokonferanse
ABC - musikkbasert miljøbehandling - Oppstartsseminar 
Last opp programmet her
23. januar 15. januar Statens vegvesen auditoriet, Lillehammer
Pårørendeprogrammet  24. januar 19. januar Vestre Toten, kommunestyresal
Introduksjon til pasientsikkehetsprogrammet for ledere
Last opp programmet for 2018 her
24. januar 19. januar Fylkesmannen i Oppland, møterom Galdhøpiggen/Glittertind
HAVA . håndtering av aggressiv og voldelig atferd 6. februar 30. januar Østre Toten Rådhus, Studiesenteret / grupperom
Etikk for ledere 7. februar 30. januar Haugtun møterom USHT
MMS nr. 3 og klokketester
Last opp invitasjon
8. februar 2. februar Østre Toten Rådhus, Studiesenteret 
E - nettverk med tema Innovasjon
Program
9. februar 5. februar Fra pc eller videokonferanseutstyr
Fagdag i lindrende omsorg
Last opp programmet her
12. febuar 5. februar NTNU - Eureka
Kapittel 9 med E - Læring 20. februar 13. februar Vestre Toten rådhus, datalab.
Legemiddelhåndtering grunnkurs VT og ØT 14. februar og 21. februar 6. februar Kommunestyrealen i Vetre Toten dag 1
Studiesenteret på Rådhuset i Østre Toten dag 2
Legemiddelhåndtering grunnkurs - ny prøve 21. februar 14. februar Studiesenteret på Rådhuset i Østre Toten dag 2
Læringsnettverk for ledere del 1
Last opp programmet for 2018 her
20. og 21. februar 12. februar Fylkesmannen i Oppland, møterom Galdhøpiggen/Glittertind
Parkinsons sykdom 22. februar 15. februar Nordre Land,  Røde kors lokale
Læringsnettverk for ansatte del 1
Last opp programmet her
6. og 7. mars 26. februar Fylkesmannen i Oppland, møterom Galdhøpiggen/Glittertind
Demens - komparentopplysninger og pårørendeskjemaer
Last opp invitasjon her
8. mars 2. mars Nordre Land,  Røde kors lokale
Palliasjon - grunnleggende smertelindring i livets siste fase 8. mars 1. mars Kommunestyresalen i Vestre Toten
Kognitiv kartlegging / demensutredning
Last opp invitasjon her
13. mars 8. mars Haugtun , møterom USHT
Veiledning 13. mars 6. mars Vestre Totem Kommunestyresal
E - nettverk med tema: Nyheter og nasjonale føringer 2018 og fremover
Program
16. mars 12. mars Fra pc eller videokonferanseutstyr
Utdanningsforberedende kurs i helsefag for minoritetsspråklige Opptakssamling 19. mars 1. mars Nordre Land møterom Landmo sykehjem
proACT 20. mars 13. mars Haugtun sykehjem møterom USHT

Eldre, smerter og forstoppelse - fagdag med apotek 1
Last opp programmet med påmeldingsinfo. her

20. mars 12. mars Statped
Stigmatisering og skam i forbindelse med rus 21. mars 15. mars Vestre Toten, kommunestyresal
Møteplass 22. mars 16. mars Haugtun , møterom USHT
Fagdag - psykisk utviklingshemmede 4. april 28. mars Statped eller  videokonferanse
Etikk for refleksjonsveiledere 5. april 28. mars Søndre Land kommunestyrsal
Lynkurs kompresjon 6. april 3. april Østre Toten Rådhus, Studiesenteret / grupperom
SAMPRO 10. april 3. april Strandgata 13, Gjøvik
E - netterk - utdanning med fokus på kvalitet
Program
20. april 16. april Fra pc eller videokonferanseutstyr
Pårørendeprogrammet 17. april 10. april Søndre Land kommunestyrsal
Legemiddelhåndtering grunnkurs 26. april og 3. mai 18. april Søndre Land kommunestyrsal, begge dager
Legemiddelhåndtering grunnkurs, ny prøve 3. mai 26. april Søndre Land kommunestyrsal
Individuell plan og koordinatorrollen 7. mai 30. april Nordre Land, møterom Landmo
ABC - velferdsteknologi seminar 2 8. mai 30. april Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsveien 186, Lillehammer
Blodprøvetakning/urinprøvetakning
Last opp kursinvitasjonen her
9. mai 2. mai Haugtun sykehjem, møterom USHT
Mitt livs ABC - seminar 2 29. mai 21. mai Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsveien 186, Lillehammer
Læringsnettverk for ledere del 2 30. mai 22. mai Fylkesmannen i Oppland, møterom Galdhøpiggen/Glittertind
Demensomsorgens ABC - seminar 2 5. juni 29. mai Vestre Toten Kommune, kommunestyresalen
Læringsnettverk for ansatte del 2 7. juni 30. mai Fylkesmannen i Oppland, møterom Galdhøpiggen/Glittertind
Legemiddelhåndtering diabetes kl. 09.00 11. juni 4. juni Sykehuset på Gjøvik, møterom på diabetes poliklinikk
Legemiddelhåndtering diabetes kl. 12.30 11. juni 4. juni Sykehuset på Gjøvik, møterom på diabetes poliklinikk
Legemiddelhåndtring grunnkurs 13. juni og 20. juni 5. juni Statped
Legemiddelhåndtering grunnkurs, ny prøve 20. juni 13. juni Statped
Fagdag for sommervikar og nyansatte i helse og omsorg 22. juni 14. juni Vestre Toten kommunestyresal

  

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

 

Kompetansehevende gratis E - læringskurs

SamPro: veiledning for bruk av ulike funksjoner:
https://www.individplan.no/SamProUI/Help/

Alderspsykiatri: Videoundervisning - oppstart 20. september kl. 14.00. Varighet 20 minutter.
Dette er den første leksjonen, og de andre datoer informeres det om fortløpende. Dersom du er interessert, ta kontakt med din ReKs - kontakt for påmelding og oppkobling, eller meld deg på selv via denne linken:  
http://www.aldringoghelse.no/startside/psyk-it-i-ny-versjon

Depresjon hos eldre: 14 moduler fra 10 - 60 minutters varighet med ulike temaer og avsluttende kursprøve. Kurset er gratis.

http://www.depresjonhoseldre.no/

Personer med utviklingshemming: Arbeid i andres hjem, utfordrende atferd, psykiske lidelser, mangelfull fritid, kultur og venner. Kurset er gratis.
http://kurs.helsekompetanse.no/sor

Rus og psykiatri:
Nasjonal kompetansetjeneste ROP for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

SAMPRO:

https://www.visma.no/unique/webinar/sampro/

Velferdsteknologi:
Enkle bekrivelser og tips om velferdsteknologi - med E - læring: http://www.lister.no/images/addons/forstesteg/story.html

Kompetansebroen
Ulike E - læringskurs. Dokumentasjon, akuttmedisin, dysfagi, barn som pårørende, HLR, observasjoner, rushåndtering for helsepersonell, tannstell, telefontolking, kroppens væskebehov m.m
http://www.kompetansebroen.no/e-laering/ 

Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning. Deretter fjernes de, men presentasjoner kan fås på forespørsel hos kontaktperson i ReKs.

Endringsledelse 17. oktober

 - Presentasjon fra KS

Kap. 4 A
- Presentasjon fra fylkesmannen

Fagdag rehabiliteringsuka 18. oktober 2017
- presentasjon 65+
- Ernæring ved Pernilla Egedius
- Ernæring 2 v/ Pernilla

Pårørendearbeid fagdag i Nordre Land 13. november
- Per Kristian Haugen
- Liv Thorsen

Andre kompetansehevende tiltak

Tips på ulike temaer innen demens og alderspsykiatri fra demenskoordinator i Gjøvik kommune Kari - Merete Aamo.  Små filmer som kan brukes på avdelingsmøter og liknende: https://www.aldringoghelse.no/alderspsykiatri/psyk-it-info/

Senter for medisinsk etikk ønsker velkommen til Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere, 6. juni, 2018. Målgruppen for arrangementet er etikkveiledere i alle deler av helsetjenesten. På programmet står faglig påfyll, øvelser og erfaringsutveksling. Mer detaljert program kommer, samt påmeldingsinformasjon. Se ellers hjemmeside:  www.med.uio.no/etikk-helsetjenesten

Gran deler kunnskap med Gjøvikregionen:
Faghefte om kost og ernæring i helse og omsorgstjenesten - Last ned her

KS - kurs:
Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. Logg inn via ID porten:
https://www.kslaring.no/

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland
Visjon: bedre sammen: Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.
Ta del i E - nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg.

Følg KNOPP på Facebook 

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Siv Anita Skogen tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Kari Sagen tlf. 917 75 468 og Anne Mette Sveum tlf. 481 32 474

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 63 30

Nordre Land kommune: Siv B. Walle tlf. 958 56 547

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
S
tudiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter