Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. ReKs består av representanter disse kommunene, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021

2 ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

 

Kurs som er under planlegging for våren 2020

Innspill må være ReKs i hende senest 1. oktober. 
Det kan ikke garanteres at innspillene kan prioriteres, men det jobbes med disse temaene:

 • Legemiddelhåndtering - Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • Dialogsamlinger - Emner fra kompetansemodell minoritetsspråklige
 • Lymfedrenasje med enkle tiltak
 • Psykologisk førstehjelp
 • Demens og kartleggingsverktøy
 • Pasientsikkerhetsprogrammet for ledere og ansatte
 • Små rasker retter for ungdommer
 • IP og koordinatorrollen
 • SAMPRO
 • Antibiotikabruk og eldre
 • HAVA
 • Seksuell helse i forbindelse med sykdom
 • Målrettet miljøarbeid
 • Ernæring - små raske måltider til ungdom og annet
 • Velferdsteknologi
 • FIT /KOR med forbehold om tildeling av kompetanseløftmidler
 • De forskjellige ABC`ene - seminar 2 og 4 
 • Vergemål
 • HOL kapittel 9
 • Personsentrert omsorg
 • Fagdag lindrende omsorg 
 • Tolketjeneste
 • Tannhelse
 • Avvik og avvikshåndtering

Kursprogram og månedsplaner 

 Last opp hele kursprogrammet for høsten 2019 her

Oktober - kommer

November - kommer

Kursavgift - høsten 2019

 • Kognitiv terapi trinn 2
 • Alzheimerdagen
 • Krisekonferansen
 • Fagdag etikk - Mangfold og muligheter

De andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen. Noen kurs gjelder for alle ansatte i Innlandet. Spør en kontaktperson dersom du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift har den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner

Påmelding til kurs

Bruk alltid din egen mail når du melder deg på! 

Program på enkelte arrangement legges ut fortløpende når de er klare. 

 

Kursoversikt / påmelding

Kursdato

Frist for påmelding

Kurssted

Hospitering - søknad her hele året Ingen Gjøvikregionen
Grunnkurs legemiddelhåndtering, ny prøve - påmelding 24. september  12. september Vestre Toten, kommunestyresalen

Grunnleggende opplæring i videokonferanse - utstyr og bruk

påmelding

8. oktober 1. oktober Kommunestyresalen i Gjøvik

IPLOS - registrering

Påmelding

9. oktober 1. oktober Flerbrukssalen i Gjøvik Rådhus
KNOPP - påmelding 11. oktober 9. oktober Videokonferanse
HAVA - håndtering av aggressiv og voldelig atferd - påmelding 17. oktober 12. oktober Nordre Land, Landmo
Ta vare på egen helse med god forflytningsteknikk - påmelding 17. oktober 10. oktober Etac as, Gjøvik

Fagdag med fokus på utviklingshemming - påmelding

22. oktober 13. oktober Statens hus, Lillehammer

Mangfold og muligheter - fagdag etikk

påmelding

24. oktober 15. oktober Gjøvikhallen, Gjøvik gård

Felles fagdag HO og oppvekst - etisk refleksjon. Se invitasjon her

påmelding

28. oktober 21. oktober Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Rollen som kommende helsefagarbeider i kommunehelsetjenesten - påmelding
Program for dagen klikk her
29. oktober 20. oktober Kommunestyresalen i Vestre toten
Legemiddelhåndtering dia kl. 09.00 - påmelding 30. oktober 24. oktober Diabetespoliklinikken SIG
Legemiddelhåndtering dia kl. 12.30 - påmelding 30. oktober 24. oktober Diabetespoliklinikken SIG
Palliasjon - påmelding 5. november 1. november Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Parkinsons sykdom - påmelding 6. november 1. november Kommunestyresalen i Søndre Land
Blodprøver og urinprøver - påmelding 7. november 1. november Kommunestyresalen i Søndre Land
KNOPP - påmelding 8. november 5. november Videokonferanse

Krisekonferansen 2019 - program og påmelding her

 

11. og 12. november 11. oktober Quality Strand, Gjøvik

SAMPRO - Det er bestemt at kurset utgår og settes opp i mai 2020, da visma lanserer ny versjon som er helt annerledes

 

14. november 8. november Datarom i Nordre Land 
Grunnkurs i legemiddelhåndtering - påmelding 14. og 21. november 7. november Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Førstehjelp oppfriskningskurs - påmelding 19. november 13. november Datarom i Søndre Land
Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester - påmelding 12. november 20. november Studiesenteret i Østre Toten
Grunnkurs legemiddelhåndtering- ny prøve - påmelding 21. november 7. november Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus

Fagdag om kjønn, seksualitet og grensesetting. Se program her

Påmelding

26. november 10. november Kommunestyresalen i Vestre Toten
Autismekurset er flyttet til 12. februar 2020     Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Fagdag - Oppfriskning av pasientsikkerhetsprogrammet - påmelding 28. november 20. november Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Dokumentasjon - påmelding 5. desember 27. november Kommunestyresalen i Vesre Toten

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

Deltakerlister høsten 2019 

Kartleggingsverktøy demens 3. september - deltakerliste klikk her 

proACT instruktørkurs - deltakerliste klikk her

Velferdsteknologiens ABC - deltakerliste klikk her 

Forflytning - motivasjon og mestring deltakerliste klikk her 

Grunnleggende om IP og koordinatrrollen - deltakerliste klikk her 

IP og koordinatorollen for viderekomne - deltakerliste klikk her 

Smittevern ØT - deltakerliste klikk her 

Klinisk blikk - deltakerliste klikk her 

Grunnkurs Toten- deltakerliste klikk her

Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning.

10. september Velferdsteknologiens ABC:

- Målfrid og Geir sin presentasjon: klikk her

- Fremmøteskjema: klikk her 

- Juridiske temaer VFT - klikk her

- Norsk velferdsteknologi program status helsedirektoratet - klikk her  

17. september Østre Toten

- Klinisk blikk  - Rebekka Setsaas klikk her

 

Andre kompetansehevende tiltak

KS: Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. https://www.kslaring.no/

Med ABC til fagbrev - hvordan går man frem, Jeg vil bli helsefagarbeider? Brosjyre her, organiseringen her

USHT inviterer til deltakelse i kompetansenettverk alderspsykiatri / rus - Påmelding og informasjon her

Opplæring helse og brann 2019 for informasjon klikk her, for E- læring klikk her

Radikaliseringskonferanse Innlandet

Gjøvik  dag 1: 24. september - program klikk her

Dag 2: 5. november - program klikk her

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Visjon: Bedre sammen.

Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.

Ta del i E- nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg

- Oppkoblingsinformasjon til E - nettverkmøter

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Monika Bekkelund tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Jan Erik Hovland 986 27 073

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 66 30

Nordre Land kommune: Marit Ødegård tlf. 990 44 866

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

 

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
Studiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter