Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

ReKs består av representanter fra Gjøvikregionens 5 kommuner, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021

2 ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

 

Kurs som er under planlegging høsten 2019

Innspill må være ReKs i hende senest 1. mars. 
Det kan ikke garanteres at innspillene kan prioriteres, men det jobbes med disse temaene:

 • Parkinson
 • Kognitiv terapi trinn 2
 • proACT
 • Hvordan tette GAP mellom utdanning og praksis i fht helsefagarberiderutdanningen
 • Eldreomsorgens ABC og muligens andre ABC`er 
 • Mitt Livs ABC perm 2 (utsatt  1 år på grunn av ferdigstillelse av perm 2)
 • Legemiddelhåndtering - 3 Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • Krisekonferansen med fokus på selvmord
 • E - læring (tvang og makt)
 • Dialogsamlinger - Emner fra kompetansemodell minoritetsspråklige
 • Lymfedrenasje med enkle tiltak
 • Psykologisk førstehjelp
 • Demens og kartleggingsverktøy
 • Pasientsikkerhetsprogrammet for ansatte del 3
 • Prosjektledelse
 • Små rasker retter for ungdommer
 • IP og koordinatorrollen
 • SAMPRO
 • Antibiotikabruk og eldre
 • HAVA
 • KID og KIB
 • Ledere - forbedringsarbeid og spredningsarbeid
 • Seksuell helse i forbindelse med sykdom
 • Rehabiliteringsuka i samarbeid med Unicare Steffensrud
 • Hygieniske prinsipper og basalt smittevern
 • Vaskeridrift (større kurs 2+2 dager)
 • Samarbeid med frivillige organisasjoner, barnehager, skoler osv. 
 • Relasjonskompetanse / samhandlingskompetanse
 • Omsorgstretthet

Kursprogram og månedsplaner 

 

Last opp hele kursprogrammet for våren 2019 her

 

Om kursavgift - våren 2019

 • Fagdag lindrende omsorg 4. februar 500 kroner  - studenter gratis (ingen forpleining til studenter)
 • Leve hele livet 19. mars, 500 kroner
 • Trinn 2 kognitiv terapi oppstart 3. september, se program

De andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen. Noen kurs gjelder for alle ansatte i Innlandet. Spør en kontaktperson dersom du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift er den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner

Påmelding til kurs

Bruk alltid din egen mail når du melder deg på! 

Program på enkelte arrangement legges ut fortløpende når de er klare. 

 

Kursoversikt / påmelding

Kursdato

Frist for påmelding

Kurssted

 Fagdag kognitiv miljøterapi
Last opp programmet her
 23. januar  18. januar  Statped
 Grunnkurs legemiddelhåndtering  23. og 30. januar  17. januar  Toten VT + ØT
 Grunnkurs ny prøve  30. januar  24. januar  Studiesenteret ØT
 Fagdag lindrende omsorg
Last opp programmet her
 4. februar  25. januar  NTNU - eureka
 Grunnkurs for kriseteam og samarbeidsparter
Last opp programmet her
 5. og 6. februar  29. januat  VT-kommunestyresal
 Fagdag - god helse, aktiv livsstil
Last opp programmet her
 7. februar  31. januar  VT - kommunestyral
 Dokumentasjon  12. februar  7. februar  Statped
 Når krisen rammer - pårørendeprogrammet  14. februar  8. februar  VT-kommunestyresal
 HAVA - håndtering av aggressiv og voldelig atferd  19. februar  12. februar  VT-kommunestyresal
 Sårkurs  21. februar  14. februar  VT-kommunestyresal
Leve hele livet - strømming fra Elverum - påmelding i program 27. februar Program kommer Fra egen pc
Terapeutisk konflikthåndtering 5. mars 26. februar VT- kommunestyresal
Læringsnettverk for ansatte 6. og 7. mars, 6. juni og 15. oktober 1. mars Honne, Biri
E - netterk KNOPP
Last opp programmet her
8. mars 1. mars Videokonferanse
Vergemålsloven 12. mars 5. mars Studiesenteret -ØT
Fagdag med apotek 1
Påmelding klikk her
13. mars 6. mars Statped
Fagdag - leve hele livet 19. mars 12. mars Honne, Biri
Førstehjelp oppfriskningskurs 19. mars 12. mars VT - datalab
Medfødte russkader 26. mars 19. mars Statped
Fagdag - oppfriskning av pasientsikkerhetsprogrammet 1. april 25. mars Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Legemiddelhåndtering diabetes kl. 09.00 3. april 27. mars Sykehus Gjøvik, diabetespoliklinikk
Legemiddelhåndtering diabetes kl. 12.30 3. april 27. mars Sykehus Gjøvik, diabetespoliklinikk
FACT - en behandlingsmodell 10. april 3. april Statped
Grunnkurs legemiddelhåndtering 25. april og 30. april 18. april SL - kommunestyresal
Grunnkurs ny prøve 30. april 25. april SL - kommunestyresal
Demens 7. mai 1. mai NL - Landmo
Grunnleggende om IP og koordinatorrollen 7. mai 1. mai SL - Kommunestyresal
Legemiddelhåndtering ROP pasienter e- læring 8. mai 2. mai SL - datalab
Saksbehandling i helse og omsorg 9. mai 2. mai Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Samtykkekompetanse e læring 9. mai 2. mai SL - datalab
E - nettverk KNOPP
Last opp programmet her:
10. mai 3. mai Videokonferanse
SAMPRO 14. mai 7. mai SL - datalab
Etikk for refleksjonsveiledere 20. mai 13. mai NL - Landmo
Ernæring 22. mai 15. mai Haugtun
Velferdsteknologiens ABC seminar 2  28. mai 21. mai Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Demensomsorgens ABC seminar 4
Påmelding til din kommunekontakt på denne ABC
4. juni 28. mai VT - Kommunestyresal
Grunnkurs legemiddelhåndtering 20. juni og 25. juni 13. juni Statped
Grunnkurs ny prøve 25. juni 20. juni Statped
Videreutdanning Kognitiv terapi trinn 2
Påmelding klikk her
3. september   Gjøvikregionen
Hospitering april og mai 1. mars  

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

Deltakerlister våren 2019 

 

Kognitiv miljøterapi - fagdag, deltakerliste

Grunnkurs Toten januar 2019, deltakerliste

Kompetansehevende gratis E - læringskurs

Depresjon hos eldre: 14 moduler fra 10 - 60 minutters varighet med ulike temaer og avsluttende kursprøve. Kurset er gratis.

http://www.depresjonhoseldre.no/

Personer med utviklingshemming: Arbeid i andres hjem, utfordrende atferd, psykiske lidelser, mangelfull fritid, kultur og venner. Kurset er gratis.
http://kurs.helsekompetanse.no/sor

Rus og psykiatri:
Nasjonal kompetansetjeneste ROP for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

SAMPRO:

https://www.visma.no/unique/webinar/sampro/

Velferdsteknologi:
Enkle bekrivelser og tips om velferdsteknologi - med E - læring: http://www.lister.no/images/addons/forstesteg/story.html

Kompetansebroen
Ulike E - læringskurs. Dokumentasjon, akuttmedisin, dysfagi, barn som pårørende, HLR, observasjoner, rushåndtering for helsepersonell, tannstell, telefontolking, kroppens væskebehov m.m
http://www.kompetansebroen.no/e-laering/ 

Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning. Deretter fjernes de, men presentasjoner kan fås på forespørsel hos kontaktperson i ReKs.

 

 

Andre kompetansehevende tiltak

Demenskonferansen 14. og 15. februar 2019 på Lillehammer

Verktøykasse fra RVTS - Øst til bruk for å hjelpe traumatiserte barn og unge. 

 

Tips på ulike temaer innen demens og alderspsykiatri  Små filmer som kan brukes på avdelingsmøter og liknende: https://www.aldringoghelse.no/alderspsykiatri/psyk-it-info/

Gran deler kunnskap med Gjøvikregionen:

Faghefte om kost og ernæring i helse og omsorgstjenesten - Last ned her

KS - kurs:
Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. Logg inn via ID porten:
https://www.kslaring.no/

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Visjon: Bedre sammen.

Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.

Ta del i E- nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg

- Oppkoblingsinformasjon til E - nettverkmøter

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Siv Anita Skogen tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Kari Sagen tlf. 917 75 468 og Anne Mette Sveum tlf. 481 32 474

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 66 30

Nordre Land kommune: Siv B. Walle tlf. 958 56 547

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
Studiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter