Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. ReKs består av representanter disse kommunene, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021

2 ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

 

Kurs som er under planlegging for våren 2020

Innspill må være ReKs i hende senest 1. oktober. 
Det kan ikke garanteres at innspillene kan prioriteres, men det jobbes med disse temaene:

 • Legemiddelhåndtering - Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • Dialogsamlinger - Emner fra kompetansemodell minoritetsspråklige
 • Lymfedrenasje med enkle tiltak
 • Psykologisk førstehjelp
 • Demens og kartleggingsverktøy
 • Pasientsikkerhetsprogrammet for ledere og ansatte
 • Små rasker retter for ungdommer
 • IP og koordinatorrollen
 • SAMPRO
 • Antibiotikabruk og eldre
 • HAVA
 • Seksuell helse i forbindelse med sykdom
 • Målrettet miljøarbeid
 • Ernæring - små raske måltider til ungdom og annet
 • Velferdsteknologi
 • FIT /KOR med forbehold om tildeling av kompetanseløftmidler
 • De forskjellige ABC`ene - seminar 2 og 4 
 • Vergemål
 • HOL kapittel 9
 • Personsentrert omsorg
 • Fagdag lindrende omsorg 
 • Tolketjeneste
 • Tannhelse
 • Avvik og avvikshåndtering

Kursprogram og månedsplaner 

 Last opp hele kursprogrammet for høsten 2019 her

Oktober - klikk her 

November - klikk her

Kursavgift - høsten 2019

 • Kognitiv terapi trinn 2
 • Alzheimerdagen
 • Krisekonferansen
 • Fagdag etikk - Mangfold og muligheter

De andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen. Noen kurs gjelder for alle ansatte i Innlandet. Spør en kontaktperson dersom du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift har den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner

Påmelding til kurs

Bruk alltid din egen mail når du melder deg på! 

Program på enkelte arrangement legges ut fortløpende når de er klare. 

 

Kursoversikt / påmelding

Kursdato

Frist for påmelding

Kurssted

Hospitering - søknad her hele året Ingen Gjøvikregionen
Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester - påmelding 20. november 15. november Studiesenteret i Østre Toten
Autismekurset er flyttet til 12. februar 2020     Kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus
Fagdag - oppfriskning av pasientsikkerhetsprogrammet - Denne fagdagen er utsatt. 28. november 20. november Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Dokumentasjon - påmelding 5. desember 27. november Kommunestyresalen i Vesre Toten
Digital opplæringspakke i lindrende omsorg
Påmelding for mentor med sin gruppe klikk her
Våren 2020 13. desember Kick off i kommunestyresalen på Gjøvik 9. januar 2020

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

Deltakerlister høsten 2019 

Kartleggingsverktøy demens 3. september - deltakerliste klikk her 

proACT instruktørkurs - deltakerliste klikk her

Velferdsteknologiens ABC - deltakerliste klikk her 

Forflytning - motivasjon og mestring deltakerliste klikk her 

Grunnleggende om IP og koordinatrrollen - deltakerliste klikk her 

IP og koordinatorollen for viderekomne - deltakerliste klikk her 

Smittevern ØT - deltakerliste klikk her 

Klinisk blikk - deltakerliste klikk her 

Grunnkurs Toten- deltakerliste klikk her 

Forflytningskurs ETAC 17. oktober klikk her 

HAVA 17. oktober Nordre Land klikk her 

Diabetes kl. 09.00 deltakerliste klikk her 

Diabetes kl. 12.30 deltakerliste klikk her 

Palliasjon 5. november deltakerliste klikk her 

Parkinson 6. november deltakerliste klikk her  

Legemiddelhåndtering grunnkurs Gjøvik november 2019 klikk her 

Førstehjelp oppfriskningskurs klikk her

Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning.

10. september Velferdsteknologiens ABC:

- Målfrid og Geir sin presentasjon: klikk her

- Fremmøteskjema: klikk her 

- Juridiske temaer VFT - klikk her

- Norsk velferdsteknologi program status helsedirektoratet - klikk her  

- Video fra del 1 klikk her

17. september Østre Toten

- Klinisk blikk  - Rebekka Setsaas klikk her 

Alzheimerdagen - presentasjoner fra forelesningene klikk her 

Individuell plan og koordinatorrollen sept. 2019 ØT 

- presentasjon klikk her

- presentasjon klikk her

Fagdag Lillehammer utviklingshemming 22. oktober  

- Introduksjon klikk her

- Om utviklingshemming klikk her

- Helseoppfølging klikk her 

- USHT Hedmark klikk her 

Etisk refleksjon om pårørende 28. oktober 

- Presentasjon klikk her 

Rollen som kommende helsefagarbeider 29. oktober 

- Hva rører seg på fylkesnivå klikk her

- Intro Lene klikk her

- Leve hele livet Lene Fossbråten klikk her

- VFT Geir Glomstad klikk her 

- Pasientsikkerhet Anne Marit Åslund klikk her

- Pårørendeveilederen Anne Marit Åslund klikk her 

- Lean klikk her

- Mette Hafstad klikk her

Palliasjon 5. november 

- Smertebehandling klikk her

- Medikamenter i livets sluttfase klikk her

Krisekonferansen 2019 

- Alice Beate Andergård klikk her

- Jon Schultz klikk her

- Ewa Ness statens helsetilsyn klikk her 

- Ewa Ness ustabile pasienter klikk her

- Tormod Stangeland klikk her

- Christoffer Vestli klikk her

- Reidun Kjelling Nybø klikk her

- Fredrik Walby klikk her

- Cathrine Wilhelmsen Sten klikk her

- Tone Bovim klikk her

- Synnøve Magnussen Wiig klikk her

- Judith Reinvik klikk her

Oppland Fylkeskommune:

- Stine Tøndevold klikk her

- Lotte Wevelstad klikk her

- Christoffer Back Vestli klikk her

 

- Hilde Stokke Lothe klikk her

- Per Arthur Andersen klikk her

 

Andre kompetansehevende tiltak

KS: Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. https://www.kslaring.no/

Med ABC til fagbrev - hvordan går man frem, Jeg vil bli helsefagarbeider? Brosjyre her, organiseringen her

Opplæring helse og brann 2019 for informasjon klikk her, for E- læring klikk her

Radikaliseringskonferanse Innlandet

Dag 2: 5. november - program klikk her 

Hjemmebasert omsorg og rett til gratis tannhelsetjenester: Informasjonsbrev fra fylkestannlege (2019) 

Nettverkssamling klinisk samarbeidsutvalg for ledere i pasientnære enheter sykehus og kommune 

Program og påmelding klikk her

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Visjon: Bedre sammen.

Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.

Ta del i E- nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg

- Oppkoblingsinformasjon til E - nettverkmøter

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Monika Bekkelund tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Jan Erik Hovland 986 27 073

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 66 30

Nordre Land kommune: Marit Ødegård tlf. 990 44 866

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

 

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
Studiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter