Rehabilitering

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering er behandling og trening etter sykdom eller skade for å gjenopprette best mulig funksjonsnivå. Dine egne mål og din egen innsats er viktigst. Alle fagpersoner og andre hjelpere skal samarbeide med deg slik at du kan nå dine mål.
Kommunens mål med å drive rehabilitering er at alle skal kunne bo lengst mulig i eget hjem og være minst mulig avhengige av kommunale tjenester.

Kommunen har flere tilbud om rehabilitering med ulik grad av innsats.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en målrettet innsats som gjennomføres av hjemmetjenesten, med veiledning av ergoterapeut og fysioterapeut. En slik innsats starter med spørsmålet om hva som er viktig å mestre av aktiviteter for deg. Deretter lages en individuell tiltaksplan for å nå dine mål. Innsatsen er tidsavgrenset.

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten .

Søk om hverdagsrehabilitering (elektronisk)

Søk om hverdagsrehabilitering (papirversjon)

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK 

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Innsatsteam for hjemmerehabilitering

Innsatsteam for hjemmerehabilitering tilbyr tverrfaglig rehabilitering i hjemmet til personer som har hatt en endring i livssituasjonen. Tiltakene bygger på den enkeltes ønsker og muligheter for et selvstendig liv, aktivitet og deltakelse gjennom en målrettet prosess for å kunne fungere best mulig i hverdagen. Innsatsteamet består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.

Hvordan komme i kontakt med innsatsteamet? De som henviser til innsatsteam er:

  • fastleger
  • sykehus og andre institusjoner
  • ordinære helse-og omsorgstjenester i kommunen

Tilbudet om bruk av innsatsteamet er gratis og kan komme i tillegg til andre etablerte tjenester. Tilbudet er tidsavgrenset.

Kontaktinformasjon: Innsatsteamet holder til på Haugtun omsorgssenter, Storgata 33, 2821 Gjøvik
E-postadresse: innsatsteam@gjovik.kommune.no

Rehabiliteringsopphold i sykehjem

For å søke om rehabiliteringsopphold må du ha:

  • behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
  • potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget
  • behov for vurdering av hjemmesituasjonen

Kommunen har 6 plasser for rehabilitering ved Haugtun omsorgssenter.

Søk om rehabliteringsopphold

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Du kan også kontakte Enhet for tildeling og koordinering i Helse og omsorg, tlf 61 18 97 77

Pris for rehabiliteringsopphold: 160 kroner pr. døgn

Betaling for rehabiliteringsopphold gjelder i 60 døgn pr år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

Koordinering

Les mer om koordinering for habilitering og rehabilitering her

Aktuelle lenker

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (ekstern lenke) 

Sist endret: 11.09.2018