Rusomsorg

ROM for påfyll - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes (tidl. Møteplass)

Psykisk helsearbeid og hjemmetjenester

Personer med langvarige ruslidelser kan få individuell oppfølging i form av for eksempel støttesamtaler, praktisk hjelp i hjemmet og hjelp med å ta medisiner.
Tjenester tildeles etter søknad.

FACT-brosjyre

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten

Søk om tjenester (elektronisk)

Søk om tjenester (papirversjon)

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

STYRK

Oppfølgingstjeneste i Gjøvik kommune for personer over 16 år med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser som har ønske og mål om rusfrihet

Brosjyre om STYRK

Individuell oppfølging

 • samtaler og veiledning til rusmestring
 • motivere til behandling og følge opp i etterkant av behandling
 • praktisk bistand og/eller helsehjelp i hverdagen ut fra brukers behov og mål
 • nettverksbygging

Gruppetilbud

 • "Åpen dag" arrangeres mandager og torsdager kl 12-15 i våre lokaler
  • rusfritt tilbud
  • felles gratis lunsj
  • sosialt treffpunkt med andre brukere av STYRK
  • arrangerer jevnlig sosiale aktiviteter med utflukter
 • Livsstyrketrening
  • arrangeres som egne kurs i gruppe for våre brukere som ønsker dette tilbudet
  • kursprogram med fokus på ressurs- og mestringsfremmende kommunikasjon
  • hensikten er styrking av selvbilde

Hvordan søker du?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten

Søk om tjenester (elektronisk)

Søk om tjenester (papirversjon)

Signert og ferdig utfylt papirsøknad sendes til: Gjøvik kommune Helse og omsorg Tildeling og koordinering Postboks 630 2810 GJØVIK

Mer informasjon om tildeling og koordinering finner du her eller kontakt oss

Kontaktinformasjon STYRK

Besøksadresse Bryggeriveien 9, 2821 Gjøvik
Åpningstid Mandag - torsdag 08:30 - 15:30
Telefon Sentralbord Rådhuset 61 18 97 77
Mobil kontaktperson 468 65 682
Postadresse Postboks 630, 2810 GJØVIK

Feltpleien

Feltepleien er et åpent tilbud for rusmiddelavhengige, der du kan komme og gå som du vil i åpningstida. Vi tilbyr gratis, skadereduserende helsetjeneste med:

 • sprøyteutdeling og returordning
 • sårpleie
 • tannhelsetiltak
 • utdeling av tannbørster og tannkrem
 • utdeling av prevensjon
 • vaksinering
 • smitteforebygging
 • hjemmebesøk
 • samtaler, råd og veiledning til det øvrige tjenesteapparatet

Tilbudet er for mennesker med tung rusmiddelavhengighet, omfattende fysiske og psykiske helseproblemer og som ikke greier å gjøre nytte av det ordinære hjelpeapparatet. Formålet er bedre helse, livskvalitet og redusert fare for overdoser. Videre er det en målsetting å hjelpe personen inn i det ordinære helsetjenesteapparatet.

Kontaktinformasjon Feltpleien

Besøksadresse Øvre Torggate 10 (bak Kampen kafé) 2815 Gjøvik
Åpningstid Mandag - torsdag 08:30 - 15:30
Mobil 994 15 040
Postadresse Postboks 630, 2810 GJØVIK

LAR

LegemiddelAssistert Rehabilitering er et tilbud for personer med langvarig opioidavhengighet. Personen får tilbud om å bruke legemidler som Metadon eller Subutex istedenfor illegale rusmidler, i tillegg til psykososial støtte. Formålet er å bidra til at personen motiveres til økt livskvalitet og mestring av sin livssituasjon når annen rehabilitering ikke lykkes.

De som ønsker å delta i LAR-programmet trenger henvisning fra fastlege.

Nyttige lenker

Rustelefonen (ekstern lenke)
Anonyme alkoholikere (ekstern lenke)
Anonyme narkomane (ekstern lenke)
Blå Kors (ekstern lenke)

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Sist endret: 04.02.2019