• Startside
  • Strategisk plan for velferdsteknologi

Strategisk plan for velferdsteknologi

Hovedmålet med å ta i bruk velferdsteknologi i større skala i kommunen, er å øke innbyggernes selvstendighet og egen mestring. Gjøvik kommune skal benytte velferdsteknologi som bidrar til at brukere kan bo lenger hjemme og være en ressurs i eget liv. I tillegg kan det redusere kommunens utgifter ved å utsette behovet for mer kostnadskrevende tjenester.

Teknologi er et hjelpemiddel for mestring og muligheter til å være selvstendig og aktiv og gir store gevinster for innbyggere og samfunn.

Planen ble vedtatt av Kommunestyret november 2017.

Her finner du den vedtatte Strategisk plan for velferdsteknologi

Sist endret: 06.09.2018