Sykehjem i Gjøvik

Tjenesteleder Mette Hafstad. Rådhuset, Kauffeldtsplass 1, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Sykehjem i Gjøvik

Tjenesteområde sykehjem har avdelinger ved 4 av kommunens 6 omsorgssentra fordelt slik:

Haugtun

tlf 61 14 69 00

Virksomhetsledere, 2. etasje:
Camilla Holth
Stian Løkken

Virksomhetsledere 3. etasje:
Evy Andersen
May Jeanette Haugli

Snertingdal

tlf 61 15 87 25
Virksomhetsleder Irenke Szabo Aaberg

Sørbyen

tlf 61 18 49 50

Virksomhetsleder Bente Fauske Holm

Nordbyen

tlf 61 15 89 50

Virksomhetsleder

Sist endret: 02.07.2019