Tilrettelagte tjenester

Tjenesteleder Karin Buflaten Johnsrud. Rådhuset, Kauffeldtsplass 1, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Tilrettelagte tjenester

Under hver virksomhet finner du telefonnummer til kontor på dagtid kl. 8.00-15.30.
Tilrettelagte tjenester består av 9 virksomheter som har tilknytning til 4 av omsorgssentrene i Gjøvik kommune.

Haugtun 1

Haugtun omsorgssenter, Storgata 33, 2821 Gjøvik
Tlf 61 14 69 00
Virksomhetsleder Siw Hoff

Haugtun 2

Haugtun omsorgssenter, Storgata 33, 2821 Gjøvik
Tlf 61 14 69 00
Konst.virksomhetsleder Mona Ringsveen Vasveen

Åslundmarka

Åslundmarka bo- og servicesenter, Rådyrvegen 5, 2827 Hunndalen
Tlf 61 15 88 30
Virksomhetsleder Heidi Krogstad

Sørbyen 1

Sørbyen omsorgssenter, Gimlevegen 4, 2817 Gjøvik
Tlf 61 18 49 50
Virksomhetsleder Susan Nielsen

Sørbyen 2

Sørbyen omsorgssenter, Gimlevegen 4, 2817 Gjøvik
Tlf 61 18 49 50
Virksomhetsleder Toril S. Bjørlo

Sørbyen 3

Sørbyen omsorgssenter, Gimlevegen 4, 2817 Gjøvik
Tlf 61 18 49 50
Virksomhetsleder Kari Bremserud

Sørbyen 4

Sørbyen omsorgssenter, Gimlevegen 4, 2817 Gjøvik
Tlf 61 18 49 50
Virksomhetsleder Trine Hoff

Biri omsorgssenter, Birivegen 53, 2836 Biri
Tlf 61 15 87 50
Virksomhetsleder Heidi Gaukstad

Biri 2

Biri omsorgssenter, Birivegen 53, 2836 Biri
Virksomhetsleder Marthe Karoline Steen
Tlf 61 15 87 50 
Avdelingsleder Tore Saksen

Sist endret: 02.07.2019