Transportordning (TT)

Transportordning for forflytningshemmede

Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.

Fylkeskommunen fastsetter et årlig tilskudd til TT-ordningen til den enkelte kommune. I Gjøvik kommune er det Tildeling og koordinering som administrerer tildelingen.

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om TT kort. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten .

Søknad om transporttjeneste for forflytningshemmede (elektronisk)

Du kan også søke ved å fylle ut vedlagt skjema og sende den i signert stand til:

Gjøvik kommune
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Søknadsskjema TT kort (papirversjon)

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Sist endret: 06.09.2018
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76