Gjøvik kommune

Valgresultatet er klart

Valgresultatet i Gjøvik kommune  Valgresultatet i Innlandet fylke

Det nye kommunestyret konstitueres i midten av oktober, hvor blant annet ordfører blir valgt.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023