Gjøvik kommune

Informasjon til partier og grupper

Informasjon til partier og grupper

På denne siden finner du informasjon om listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Gjøvik kommune.

Se hvilke krav som gjelder og mal til listeforslaget på valg.no.

Frist for innlevering

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 2023 er fredag 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet kommunen i hende.

Listeforslaget kan leveres på følgende måter

Lenker til valglov og valgforskrift