Gjøvik kommune

Informasjon til partier og grupper

Informasjon til partier og grupper

På denne siden finner du informasjon om listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Gjøvik kommune.

Listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik må inneholde minimum syv og maksimum 47 kandidatnavn. Inntil seks kandidatnavn, de øverste, kan få stemmetillegg.

Se for øvrig hvilke krav som gjelder og mal til listeforslaget på valg.no.

Slik leverer du listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 2023 er fredag 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet kommunen i hende.

Lenker til valglov og valgforskrift