Gjøvik kommune

Listeforslag til kommunestyrevalg 2023 i Gjøvik kommune

Listeforslag til kommunestyrevalg 2023 i Gjøvik kommune

Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslagene, som er en rangert liste over kandidater som stiller til valg for et parti eller en gruppe, vil bli lagt ut til ettersyn i rådhuset og på kommunens hjemmeside etter hvert som de kommer inn.

Listeforslag for Kristelig Folkeparti (PDF, 124 kB)  innlevert 08. mars 2023

Listeforslag for Fremskrittspartiet (PDF, 130 kB) – innlevert 10. mars 2023

Listeforslag for Sosialistisk Venstreparti (PDF, 135 kB) – innlevert 14. mars 2023

Listeforslag for Senterpartiet (PDF, 164 kB) - innlevert 15. mars 2023

Listeforslag for Konservativt (PDF, 127 kB) - innlevert 16. mars 2023

Listeforslag for Arbeiderpartiet (PDF, 172 kB) - innlevert 16. mars 2023

Listeforslag for Miljøpartiet De Grønne (PDF, 145 kB) - innlevert 17. mars 2023

Listeforslag for Liberalistene (PDF, 115 kB) - innlevert 21. mars 2023

Listeforslag for Rødt (PDF, 155 kB) - innlevert 22. mars 2023

Listeforslag for Høyre (PDF, 156 kB) - innlevert 26. mars 2023

Offisielle valglister legges ut til ettersyn etter valgstyrets behandling 24. mai 2023. Klage med krav om endring av vedtak må fremsettes innen 31. mai 2023. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Se valgloven § 6-8 for mer informasjon.