Sametingets valgmanntall 2023

Sametingets valgmanntall er lagt ut til offentlig ettersyn i Gjøvik rådhus. Manntallet gir en oversikt over hvem som er innført i manntallet og som er folkeregistert som bosatt i Gjøvik kommune.

Det er anledning til å kreve retting av valgmanntallet. Krav om retting sendes til Sametinget enten per e-post samediggi@samediggi.no eller per post til Sametinget, Postboks 3, 9735 Karasjok.

Spørsmål?

Ved spørsmål om Sametingets valgmanntall må du ta kontakt med Sametinget