Valgresultatet i Gjøvik kommune

Det nye kommunestyret konstitueres i midten av oktober, hvor blant annet ordfører blir valgt.

Valgte representanter i kommunestyret 2023-2027

Representanter i kommunestyret 2023-2027
Parti Navn Stemmekrets
Arbeiderpartiet Marianne Csirmaz Steinsrud Nordbyen
Høyre Anne Bjertnæs Sentrum
Senterpartiet Torvild Sveen Biri
Arbeiderpartiet Even Solhaug Vardal
Høyre Even Kyseth Nordbyen
Senterpartiet Ole Wilhelm Skundberg Nordbyen
Fremskrittspartiet Øystein Andreassen Nordbyen
Arbeiderpartiet Kjersti Beck Bjørnback Sørbyen
Rødt Finn Olav Rolijordet Sørbyen
Høyre Tom Erik Wiklund Nordbyen
SV - Sosialistisk Venstreparti Hans Olav Lahlum Sentrum
Senterpartiet Kjersti Bjørnstad Nordbyen
Arbeiderpartiet Kristin Stensrud Longva Sørbyen
Arbeiderpartiet Ola Gram Dæhlen Biri
Høyre Erlend Gjølme Nordbyen
Fremskrittspartiet Anne-Lise Hvalbye Krokeide Nordbyen
Senterpartiet Camilla Aaseth Biri
Arbeiderpartiet Stian Simensen Nordbyen
Venstre Omar Sukru Svendsen-Yagci Hunndalen
Høyre Steffen Hellum Nordbyen
Senterpartiet Lise Hammerud Sørbyen
Arbeiderpartiet Liv Thorsen Sentrum
Industri- og Næringspartiet Gjermund Nyseth Snertingdal
Rødt Hege Merete Saglien Sentrum
Høyre Barbro Smehaugen Larsen Sentrum
SV - Sosialistisk Venstreparti Kjetil Bjørklund Sentrum
Arbeiderpartiet Magnar Linnerud Biri
Senterpartiet Abdullahi Yusuf Nageye Sentrum
Fremskrittspartiet Arne Birger Krokeide Nordbyen
Kristelig Folkeparti Gry Ragna Daae Mæland Hunndalen
Høyre Orchide Juliana J. P. Zubor Sentrum
Arbeiderpartiet Arne Jørgen Skurdal Nordbyen
Senterpartiet Sissel Morken Gullord Biri
Miljøpartiet De Grønne Dag Halvor Fjeldstad-Pettersen Hunndalen
Arbeiderpartiet Dina Snuggerud Solhaug Vardal
Høyre Murteza Qaka Hunndalen
Senterpartiet Kristina Hegge Biri
Arbeiderpartiet Bjørn Stenvold Sørbyen
Fremskrittspartiet Norodd Jemtland Moen Nordbyen
Høyre Linn Hilde Fosso Nordbyen
Rødt Remi Johansen Sørbyen

Nøkkeltall

Nøkkeltall
Beskrivelse Tall
Antall stemmeberettigede 24 654
Oppmøteprosent 56,02%
Antall godkjente forhåndsstemmer 5 389
Antall godkjente valgtingsstemmer 8 422

Representantfordeling

Representantfordeling
Parti Antall
Arbeiderpartiet 11
Høyre 9
Senterpartiet 8
Fremskrittspartiet 4
Rødt 3
SV - Sosialistisk Venstreparti 2
Miljøpartiet De Grønne 1
Kristelig Folkeparti 1
Venstre 1
Industri- og Næringspartiet 1

Dokumenter