Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

Sentralbord rådhuset: 61 18 95 00

E-post til kommunen: postmottak@gjovik.kommune.no

Sikker elektronisk post 

Gjøvik kommune har tatt i bruk eDialog.

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Besøksadresse

Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik

Åpningstider

  • Åpent hverdager 08.00 - 15.30.
  • Sommertid uke 27 - 32 - 08:30 - 15:00 
  • Kasse servicetorget er åpen 09.00 - 15.00

Postadresse

Gjøvik kommune
Postboks 630
2810 Gjøvik

Fakturaadresse

Gjøvik kommune,
Regnskapsavdelingen
Postboks 630
2810 Gjøvik

Bankgirokonto:
6177 05 46809

Skatteoppkreveren i Gjøvik

Gjøvik kommune
Skatteoppkreveren
Postboks 630
2810 Gjøvik

e-post: skatteoppkreveren@gjovik.kommune.no

Organisasjonsnummer

Kommunens organisasjonsnummer : 940 155 223

Kommunenummer

Kommunenummer: 3407

Vakttelefoner

Nødnummer:

Brann og større ulykker: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Brannstasjon:

07.30 - 15.00 - 61 14 86 00
15.00 - 07.30 - 91 67 06 03  til vakthavende utrykningsleder på brannstasjon

Vann, avløp og renovasjon (VAR):

08:00 - 15:30 : 61 18 95 00
15:30 - 08:00 : 95 13 67 06

Vestoppland politidistrikt: 02800

Ibsens gate 1
Postboks 54
2801 Gjøvik

Nasjonalt legevaktnummer

Hvis du trenger hjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig, kan du ringe 116 117 for å komme til legevakten, samme hvor i Norge du oppholder deg. Nummeret besvares hele døgnet. Tjenesten er gratis.

Informasjonsbrosjyre

Legevakt: 116 117 / 61 13 70 00

Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik

Tannklinikken Gjøvik: 61 10 80 60

Bjørnsonsgate 2
2821 Gjøvik

Tannlegevakt (ekstern lenke)

Gjøvik avløserlag

Beredskap ved akutt krise på gårder med husdyr (ekstern lenke).

Krisesenteret i Gjøvik

Krisesenteret har egne nettsider. Du kan også treffe dem på telefon 61 17 55 60 eller epost krise-ig@online.no

Klikk her for å se nettsidene til krisesenteret (ekstern lenke)

Voldtektsmottak

Voldtektsmottak eller SO-mottak er et mottak for seksuelle overgrep/voldtekt og vold i nære relasjoner

Her finner du informasjon om voldtektsmottaket

dinutvei.no - en veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Sist endret: 18.02.2016