Gjøvik kommune

Informasjon til næringslivet

Informasjon til næringslivet

På denne siden har har vi samlet viktig informasjon til næringslivet i Gjøvik. Situasjonen er uoversiktelig og endrer seg stadig, men vi skal forsøke å holde oss og dere oppdatert.

Næringsdrivende og ansatte opplever svært usikre tider, og i Gjøvik kommune er vi svært bekymret over situasjonen. Konsekvensene for bedriftene er store og det er vanskelig å si noe om ringvirkninger på sikt.

Det jobbes med flere tiltak mot næringslivet, og det er viktig for oss å få oversikt over situasjonen til næringslivet og innspill på nye tiltak for næringslivet.

Krisepakker til næringslivet 

Ta gjerne kontakt med oss

Vi vil bistå så godt vi kan med råd og veiledning. Har du spørsmål eller innspill til tiltak som vi kan bringe videre til statlige myndigheter ta kontakt med oss.

Per Anthony Rognerud                           
Kommunalsjef for samfunnsutvikling 
Telefon: 91 10 20 71

Send e-post

Katrine Hveem Gjørvad 
Næringspådriver 
Telefon: 48 20 87 97

Send e-post

 

Nyttige tiltak og informasjon for næringslivet