Gjøvik kommune

Arrangementer, idrett og kultur

Arrangementer, idrett og kultur

Nye nasjonale tiltak fra fredag 16. april 

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer blir som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder 

Her finner du oversikt over de nye nasjonale tiltakene. 

Arrangement på offentlig sted

Gjøvik kommune følger de nasjonale reglene for arrangementer på offentlig sted. 

Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses.

 • Regler hvis arrangementet likevel må avholdes:
  • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
  • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
  • Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser. 
  • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

 Helsenorge.no gir god informasjon om reglene som gjelder for arrangementer på offentlig sted

Sammenkomst på privat sted

Gjøvik kommune følger de nasjonale rådene for arrangementer på privat sted. 

 • Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig.
 • Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1–2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene. 
 • Maks to gjester på besøk hjemme og i egen hage utendørs. 
 • Her kan du lese litt om rådene helsemyndighetene gir for feiring av ramadan: https://www.fhi.no/nyheter/2021/smittevernrad-for-ramadan/

Helsenorge.no gir god informasjon om rådene som gjelder for arrangementer på privat sted

Idretts- og fritidsaktiviteter

Gjøvik kommune følger de nasjonale rådene for idretts- og fritidsaktiviteter. 

 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Toppidrettsutøvere kan likevel trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt. 
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.
 • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Smittevernveiledere for idretten

Det enkelte idrettslag og forening har ansvar for å følge gjeldende smittevernsregler. 

Treningssentre og svømmehaller 

Gjøvik kommune følger de nasjonale rådene for treningssentre og svømmehaller

 • Treningssentre kan bare holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Unntak for personer bosatt i andre kommuner som skal benytte treningssentrene til rehabilitering og opptrening invididuelt/i mindre grupper med arrangør, eller individuell trening/behandling det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan bare holde åpent for skolesvømming, organisert svømmetrening for de under 20 år, og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. De kan også holde åpent for rehabilitering/opptrening, og annen individuell behandling det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Bør vi avlyse eller kan arrangementet arrangeres? 

Gjøvik kommune følger de nasjonale rådene. Anbefalingene nå er at alle arrangementer bør utsettes eller avlyses. 

Du er selv ansvarlig for å vurdere om planlagte arrangementer, sosiale sammenkomster og fritidsaktiviteter kan gjennomføres i henhold til de generelle smittevernrådene samt sentrale og lokale forskrifter, vedtak og råd.

På regjeringen sin nettside finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangement og sosiale tilsetninger

Dersom du har flere spørsmål om arrangementer, kan du ta kontakt med Miljørettet helsevern IKS,