Gjøvik kommune

Arrangementer, idrett og kultur

Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster

Private sammenkomster  

Gjøvik kommune følger de nasjonale anbefalingene for private sammenkomster.

Les anbefalingene for private sammenkomster - helsenorge.no

Arrangement på offentlig sted

Gjøvik kommune følger de nasjonale reglene for arrangementer på offentlig sted. 

Les reglene for arrangement på offentlig sted - helsenorge.no

Arrangementer og koronasertifikat

Arrangementer som bruker koronasertifikatet får ha flere deltakere enn arrangement som ikke bruker koronasertifikatet. Helsedirektoratet har informasjon om dette på sine nettsider. 

Treninger og idrettsaktiviteter

Gjøvik kommune følger de nasjonale reglene for organisert idrett og fritidsaktiviteter. 

Les reglene for organisert idrett og fritidsaktiviteter - helsenorge.no

Smittevernveiledere for idretten

Det enkelte idrettslag og forening har ansvar for å følge gjeldende smittevernsregler. 

Bør vi avlyse eller kan arrangementet arrangeres? 

Anbefalingene nå er at alle arrangementer bør utsettes eller avlyses. 

Du er selv ansvarlig for å vurdere om planlagte arrangementer, sosiale sammenkomster og fritidsaktiviteter kan gjennomføres i henhold til de generelle smittevernrådene samt sentrale og lokale forskrifter, vedtak og råd.

På regjeringen sin nettside finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangement og sosiale tilsetninger

Har du har flere spørsmål om arrangementer, ta kontakt med Miljørettet helsevern IKS: