Gjøvik kommune

Arrangementer, idrett og kultur

Arrangementer, idrett og kultur

Arrangement på offentlig sted

Gjøvik kommune følger de nasjonale reglene for arrangementer på offentlig sted. 

Helsenorge.no gir god informasjon om reglene som gjelder for arrangementer på offentlig sted

Les mer om antall deltakere, arrangørens ansvar og om hva fastmonterte seter betyr. 

  Arrangement på privat sted

  Gjøvik kommune følger de nasjonale rådene for arrangementer på privat sted. 

  Helsenorge.no gir god informasjon om rådene som gjelder for arrangementer på privat sted

  Barnebursdager

  Gjøvik kommune følger de nasjonale rådene for barnebursdager.

  Helsenorge.no gir god informasjon om rådene som gjelder for barnebursdager.

  Treninger og idrettsaktiviteter

  Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer. 

  Smittevernveileder for idretten

  Det er det enkelte idrettslag og forening som er ansvarlige for at aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet har laget en smittevernveileder for idretten som alle lag og foreninger må følge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med idrettsforbundet. 

  Se mer informasjon om Norges idrettsforbunds anbefalinger: NIFs anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet.

  Bør vi avlyse eller kan arrangementet arrangeres? 

  Du er selv ansvarlig for å vurdere om planlagte arrangementer, sosiale sammenkomster og fritidsaktiviteter kan gjennomføres i henhold til de generelle smittevernrådene samt sentrale og lokale forskrifter, vedtak og råd.

  På regjeringen sin nettside finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangement og sosiale tilsetninger

  Dersom du har ytterligere spørsmål om arrangementer, kan du ta kontakt med Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn