Gjøvik kommune

Besøksregler på sykehjem

Besøksregler på sykehjem- og omsorgssentre

Haugtun er stengt for besøkende 

Helsearbeidet og beboer på Haugtun er smittet av korona. Pårørende er varslet om smittesituasjonen.

Hele sykehjemmet er nå stengt for besøkende. 

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk med luftveissymptomer eller feber
 • er i karantene
 • har vært utenfor Norge de siste 10 dagene. Dette gjelder også land i «gule» områder
 • har personer i din husholdning som er i karantene på grunn av nærkontakt. Dette oppheves når nærkontakten er ferdig med sin karantenetid. 
 • bor i en kommune hvor det er nasjonale eller lokale anbefalinger om reiserestriksjoner. 

Avtal besøket på forhånd 

Besøk må avtales med aktuell avdeling i forkant - Inngangsdører er låst for å ha kontroll og begrense smitterisiko (med mindre denne må være åpen for å sikre fri ferdsel for beboere der hvor det er vurdert som hensiktsmessig.) Kontaktinformasjon til våre avdelinger finner du her.

Under besøket 

 • Alle som kommer på besøk må vaske hendene eller bruke desinfiseringsmiddel før dere kommer inn og når dere går ut.
 • Det anbefales å bruke munnbind.
 • Besøkende må kvittere i besøksprotokoll.
 • Vaksinerte pasienter kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn det nasjonale, eventuelt lokale, bestemmelser tilsier. Beboerne bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Husk å holde minst 1 meter avstand til pasient som ikke er fullvaksinert, andre pasienter og  personalet. 
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i ganger, fellesareal i avdelingene. e.l. Gå direkte til og fra pasientens rom. Cafeer/kantiner kan benyttes innenfor smittervernregler. (avstand, munnbind og håndhygiene)
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

Spesielle situasjoner 

 • Der helsepersonell har vurdert at pasienten er alvorlig syk eller døende, er besøkende i utgangspunktet unntatt disse retningslinjer og det gjøres individuelle avtaler om besøk.
 • Ved besøk til beboere som er mistenkt eller bekreftet smittet med Covid 19 – ta kontakt med personalet  or nærmere avklaring om retningslinjer

Retningslinjer for besøk