Gjøvik kommune

Besøksregler på sykehjem

Besøksregler på sykehjem- og omsorgssentre

Det er ennå uvisst om i hvilken grad personer som er vaksinerte kan smitte videre. Det er derfor fortsatt behov for smitteverntiltak. Det vil fortsatt være avdelinger i sykehjem hvor ikke alle pasienter er vaksinerte av ulike årsaker.

Pårørende og andre som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk med luftveissymptomer eller feber
 • er i karantene
 • bor i en kommune hvor det er nasjonale eller lokale anbefalinger om reiserestriksjoner. 

Gjøvik kommune følger nasjonale råd og tiltak.

Under besøket 

 • Alle som kommer på besøk må vaske hendene eller bruke desinfiseringsmiddel før dere kommer inn og når dere går ut.
 • Besøkende skal kvittere i besøksprotokoll.
 • Vaksinerte pasienter kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn det nasjonale, eventuelt lokale, bestemmelser tilsier. Beboerne bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Husk å holde minst 1 meter avstand til andre pasienter og personalet. 
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i ganger og fellesareal i avdelingene.  Gå direkte til og fra pasientens rom. Cafeer/kantiner kan benyttes innenfor smittevernregler. (avstand, munnbind og håndhygiene)
 • Hvis besøkende har med mat, vask hender før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

Antall besøkende samtidig 

Det er 1 meters reglene som bestemmer hvor mange som kan være på besøk samtidig.  Rådfør deg med personalet på det enkelte omsorgssenter. Ved besøk ute gjelder ingen begrensninger i antall besøkende.

Noen omsorgssentre vil fortsatt tilby å gjennomføre besøk på besøksrom/ anviste felles arealer- dette gjelder i alle tilfeller når det er besøk til pasient på dobbeltrom.

Andre regler ved spesielle situasjoner 

Der helsepersonell har vurdert at pasienten er alvorlig syk eller døende, er besøkende i utgangspunktet unntatt disse retningslinjer og det gjøres individuelle avtaler om besøk.

Ved besøk til beboer som er mistenkt eller bekreftet smittet med Covid 19 – ta kontakt med personalet for nærmere avklaring om retningslinjer.