Gjøvik kommune

Informasjon til deg som er smittet

Informasjon til deg som er smittet

Når du er bekreftet smittet av Covid-19 (korona), skal du i isolasjon og de du bor sammen med til daglig skal i karantene.

Er du smittet vil du bli ringt og fulgt opp av kommunens smittevernteam. Du/dere må følge alle beskjeder dere får om isolasjon- og karantenetid fra smittevernteamet. 

Den som er smittet skal i isolasjon - resten av husstanden skal i karantene

Du/dere er selv ansvarlig for å opprettholde isolasjons- og karantenereglene. Det er de som jobber med smitteoppsporing i Gjøvik kommune som bestemmer hvor lenge du skal være i isolasjon og hvor lenge de du bor sammen med til daglig skal være i karantene.

Eventuelle meldinger fa barnehage, skole eller jobb om karantenetid gjelder ikke for deg/dere som har noen i husstanden som er smittet av korona. 

Brudd på isolasjons- og karanteneplikten kan føre til at du/dere blir anmeldt til politiet. 

Informasjonsskriv på flere språk 

Vi sender ut informasjonsskriv til deg/dere som er smittet. Det er viktig at informasjonen blir lest og fulgt. 

Har du spørsmål?

Hva gjør jeg hvis jeg eller de jeg bor med blir syke? 

Om du eller noen du bor sammen med blir syke og  trenger legehjelp, må dere ringe fastlegen på dagtid og legevakt (116 117) på kveld, natt, helg og høytid.

Ved øyeblikkelig hjelp, ring 113. 

Har du andre spørsmål, kan du ta kontakt med de som jobber med smitteoppsporing i Gjøvik kommune.