Gjøvik kommune

Lokale og nasjonale tiltak og regler

Lokale og nasjonale tiltak og regler

Nasjonale tiltak fra torsdag 25. mars - 15-april 

Her finner du oversikt over nasjonale tiltak 

Kort oppsummert av nasjonale tiltak som gjelder til natt til fredag 16. april 

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Maks to gjester på besøk i privathjem både innendørs og ute i egen hage.
 • Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig. 
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes eller avlyses. 
 • Alle reiser som ikke er nødvendig bør utsettes, med unntak:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.

Lokale tiltak

Gjøvik kommune følger de nasjonale tiltakene. 

 • Testing av helsepersonell: Helsepersonell som bor i Viken, Oslo eller Gran og jobber med pasientrettet kontakt  i Gjøvikregionen testes hver sjuende dag.

Nye nasjonale tiltak fra 16. april - trinn 1 

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. 

Her finner du oversikt over de nye nasjonale tiltakene. 

Dette blir endringene fra 16. april 

 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter. 
 • Inntil fem gjester i private hjem. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Det anbefales fortsatt å møtes utendørs. 
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Skjenking til klokken 22:00, men krav om matservering. 
 • Arrangementer som kun samler personer fra en kommune kan gjennomføres. 
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand

Plan for gradvis gjenåpning 

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Planen sier også i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Les regjeringens plan for gjenåpning på regjeringen sine nettsider. 

Plan for gjenåpning

De generelle smittevernreglene er fortsatt de viktigste 

 • Hold minst 2 meters avstand til andre.
 • Test deg hvis du har luftveissymptomer.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
 • Hold antall personer du møter nede.