Gjøvik kommune

Siste nytt i Gjøvik

Siste nytt om korona i Gjøvik

Her finner du siste oppdateringer og pressemeldinger om koronasituasjonen i Gjøvik.

Bilde av en ung fotballspiller som står i mål

Kommunestyret vedtok 29. april å sette av til sammen 300 000 kroner til ekstraordinær støtte til lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter som følge av avlyste aktiviteter og arrangement, som stevner, konkurranser, turneringer og lignende.

Foreninger med aktivitet for barn/unge prioriteres.

Frist for å søke om støtte er 1. juni.

Status per dags dato:

  • Antall bekreftet smittet og isolert: 9
  • Antall personer innlagt på sykehus: 0
  • Antall personer i karantene: 65 personer 
  • Antall bekreftet smitte av korona som er erklært friske: 355
  • Antall dødsfall:
  • Risikonivået i Gjøvik er vurdert til å ligge på nivå 1.

Totalt 364 personer har fått påvist smitte på Gjøvik siden mars 2020.

Bilde av Tenebris Army på Friscena

Kommunestyret vedtok 29. april at Gjøvik kommune skal sette av til sammen 300 000 kroner til ekstraordinær støtte til arrangører, enkeltutøvere og det generelle kulturliv for å stimulere til økt aktivitet i Gjøvik.

Søknadsfrist er 20. juni og 15. august.

Søk om støtte

Haugtun omsorgssenter åpner igjen for besøkende på alle avdelinger som ble stengt som et føre-var-tiltak forrige uke.

Den berørte avdelingen vil fortsatt ha besøksforbud og pårørende vil bli informert når det åpner igjen for besøkende. Det har ikke vært noen ytterligere utvikling i smittesituasjonen og mange ansatte er nå ute igjen av karantene.

Er du født i 1956 eller tidligere og ikke fått tilbud om vaksine? Da ber vi deg om å ta kontakt med oss på koronatelefonen 61 15 89 11.

Bilde av ei som koronatester gjennom bilvinduet.

Rett før påske var det et allerede mye medieomtalt møte på Gran. Nå viser det seg at dette arrangementet har medført smitte og karantetiltak hos innbyggere i Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. Ingen av disse innbyggerne har vært til stede på arrangementet.

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. 

Gjøvik kommune starter opp med vaksinering av innbyggere mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for å bli alvorlig syk av korona. Disse er alle i det FHI definerer som prioriteringsgruppe 4, og vil derfor bli vaksinert parallelt. 

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak i hele landet fra 25. mars og inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 14. april.

Oppdatert informasjon 14. april: Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen fredag 16. april. På regjeringen sine nettsider finner du oversikt over nye nasjonale tiltak og anbefalinger. 

Bilde av en dame som sitter i telefonen

Denne tjenesten åpnet mandag 15. mars og skal være tilgjengelig så lenge pandemien varer.

Alle språk har samme nummer 815 55 015. Der vil du få en tastemeny som tar deg til rett språk. Ringer du fra utlandet, må du ringe +47 21 89 80 42.

Telefonen er betjent alle virkedager fra klokken 8:00 til kl. 15:30