Gjøvik kommune

Siste nytt i Gjøvik

13. oktober: Retningslinjer for serveringsbransjen i koronatider

Under følger de retningslinjene som Gjøvik kommune har per 13. oktober 2020.

Disse oppdaterte retningslinjene presiserer at alkohol kun kan bestilles og serveres ved bordene, at det er tillatt med buffet dersom egne retningslinjer for dette følges, at antall personer i hvert rom ikke skal overstige antallet sitteplasser, at kapasiteten i lokalet skal være tilpasset slik at smittevernregler kan overholdes inkludert i toalettkø, samt de nasjonale skjenketidsbestemmelsene.

Formålet med retningslinjene er å fastsette smittevernsfaglige retningslinjer for å hindre eller begrense spredningen av koronaviruset i befolkningen og for at serveringsstedene skal ha trygt og likeartet grunnlag for å holde åpent.

Generelle smitteråd

 • Ansatte og gjester med luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Ledelsen ved serveringsstedet sørger for å følge opp egne ansatte.
 • Plakater med informasjon om hygiene- og avstandstiltak plasseres synlig for ansatte og kunder. Dette kan for eksempel være ved inngangsparti, ved trapper, toalett, bord. Det må legges til rette for god håndhygiene ved å henge opp antibac-dispensere.
 • Kontantløs betaling er best – dvs vipps eller kodeløs betaling «tæpping» av kort.
 • Kontaktflater (bord, stoler og armlener, toaletter, betalingsterminal med mer) vaskes hyppig. Det anbefales vask mellom hver kunde. Det er er viktig at kravet om en meters avstand overholdes også når gjestene står i toalettkø, og at kapasiteten i lokalet tilpasses slik at dette kan overholdes.
 • Serveringsstedet må til enhver tid vurdere hvilke gruppestørrelser som kan tas imot, uten at dette går utover andre smitteverntiltak slik som avstandstiltak. Per 28. mai 2020 er det åpnet for at 20 personer kan samles i en gruppe, men innad i en gruppe skal også kravet til en meter overholdes. Ved arrangement er antallet 200 (26. juni).
 • Helsedirektoratet har egne retningslinjer for arrangement. Disse kan du lese her.
 • Serveringsstedet bør utarbeide risikovurderinger for smittevern med utgangspunkt i lokalet for å sikre etterlevelse av smitteverntiltak.

Servering av mat og alkohol

 • Fra 1. juni kan serveringssteder også uten matservering holde åpent, men må følge de retningslinjer som gjelder ellers for serveringsbransjen. Her kan du lese Helsedirektoratets retningslinjer.
 • Buffet er tillatt, men det er egne råd for slik servering - Her kan du lese om disse (forbudet om buffetservering ble opphevet 9. juli).
 • Servering av alkohol skal kun skje ved bordene. Det er ikke tillatt å servere alkohol ved bar/disk. All bestilling, servering og betaling for både mat og drikke skal skje ved bordene.

 • Gjester bør oppfordres til å bevege seg minst mulig i lokalet. Det skal være sitteplasser til alle som er i lokalet. Serveringssteder med flere rom må påse at det ikke er flere i rommet enn de er sitteplasser til.

 • Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24:00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe. 
 • Regjeringen presiserer også enmeters-regelen for serveringsteder og arrangementer. Stedene og arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplassene eller ett ledig sete mellom fastmonterte seter når gjestene og publikum booker og ankommer. Person i samme husstand kan selvfølgelig sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det når de ankommer stedet/arrangementet. 
 • Det bør ikke stå tilbehør på bordet, slik som bestikk, krydder ol.

Kontroller og håndheving

 • Rådmannen har fullmakt til å endre serverings-/åpningstider ved behov.
 • Andre reaksjoner kan håndheves av kommunens kommuneoverlege og kommunestyret.
 • Tilsyn gjennomføres forløpende av selskapet Trygg24, som foretar også skjenkekontroller på vegne av kommunen. I tillegg kan både kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern foreta kontroller.

Hvert serveringssted har sjøl ansvaret for at kravene etterleves. Derfor må de ha interne kontrollrutiner. Avvik må følges opp.

Det som må sjekkes i interne kontrollrutiner er:

 • Avstandskrav – en meters avstand, også i toalettkø
 • Samlinger – inntil 20 personer
 • Informasjon til gjester slik at de vet hva som gjelder
 • Bordplassering slik at det er god nok avstand
 • At det kun er bordservering og ikke barservering
 • Antall sitteplasser og personer i rommet
 • Grunnleggende krav til smittevern
 • De ansatte må ha opplæring i retningslinjene