Gjøvik kommune

Siste nytt i Gjøvik

25. oktober: Barnehager og skoler går fra gult til rødt nivå

Barnehager og skoler går nå fra gult til rødt beredskapsnivå, og barnehagene endrer åpningstidene etter ytterligere smitte i Gjøvik.

Kriseledelsen i Gjøvik hadde møte søndag kveld.

Søndag 25. oktober er 7 nye personer smittet av covid-19. En kvinne i 30-åra og seks personer under 20 år.

Mandag 26. oktober er ytterligere to smittet. En mann i 30-åra og en mann i 40-åra. Kjent nærkontakt og et husstandsmedlem.

Barnehager og skoler går til rødt nivå

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene og barnehagene. Det er smittesituasjonen til en hver tid som avgjør hvilket nivå vi på skolene og barnehagene skal følge. Nå går barnehagene og skolene fra gult til rødt nivå.

Foreldre med barn i skole og barnehage vil også få beskjed direkte fra sin barnehage eller skole.

Rødt nivå innebærer:

  • Ingen syke skal møte på skolen, SFO eller barnehage
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte og dele inn elevene og barna i mindre kohorter med faste voksne så langt som mulig
  • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
  • Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i friminutter og pauser
  • Mulighet for redusert tilbud og alternerende oppmøtetider på skolen, SFO og barnehagen
  • Elever som skal på SFO har med egen matpakke

Nye åpningstider i barnehagene

Barnehagene går tilbake til redusert åpningstid. Barnehagene holder åpent fra klokka 07:30-16:00.

Vardal ungdomsskole stengt til 2. november

Da det er smitte ved alle trinn ved Vardal ungdomsskole, er samtlige elever ved skolen satt i karantene. Det innebærer at skolen er stengt og at elevene vil få undervisning via nettet.

Også ei hel klasse ved Gjøvik videregående skole er satt i karantene.

Oppfordrer idrettslagene til å unngå kontakttrening

Kriseledelsen oppfordrer hele breddeidretten i Gjøvik til å unngå treninger der et ikke er mulig å holde minimum en meters avstand. Dette gjelder både idrett for barn, ungdom og voksne.

Alle idrettslagene vil få informasjon om dette direkte fra kommunen.

Unntaket er i eliteidrett.