Gjøvik kommune

Siste nytt i Gjøvik

6. august: Oppstart av nytt skoleår

Mandag 17. august starter skolen opp igjen. Her finner du informasjon om oppmøte og hvordan korona kan påvirke skolehverdagen.

Alle foreldre vil få nærmere informasjon fra sin skole.

Elevene møter til følgende tider mandag 17. august

Biristrand skole
Klokka 08:30: 2. - 4. trinn
Klokka 09:00: 5. - 7. trinn

Blomhaug skole
Klokka 09:30: 1. trinn
Klokka 08:45: 2. - 7. trinn

Fredheim skole
Klokka 09:30: 1. trinn
Klokka 08:30: 2. - 7. trinn

Gjøvik skole
Klokka 09:00: 1. trinn
Klokka 08:30: 2. - 7. trinn
Innføringsgruppe barnetrinnet starter 08:30

Grande skole
Klokka 09:30: 1. trinn
Klokka 08:30: 2. - 7. trinn

Kopperud skole
Klokka 09:30: 1. trinn
Klokka 08:30: 2. - 10. trinn

Lundstein skole
Klokka 09:00: 1. trinn
Klokka 08:20: 2. - 7. trinn

Redalen skole
Klokka 09:30: 1. trinn
Klokka 08:00: 2. - 7. trinn

Skrinnhagen skole
Klokka 09:00: 1. trinn
Klokka 08:30: 2. - 7. trinn

Snertingdal skole
Klokka 09:00: 1. trinn
Klokka 08:20: 2. - 10. trinn

Vindingstad skole
Klokka 09:30: 1. trinn
Klokka 08:30: 2. - 7. trinn

Biri ungdomsskole
Klokka 08:40: Alle elever

Bjørnsveen ungdomsskole
Klokka 08:50: Alle elever

Vardal ungdomsskole
Klokka 08:50: Alle elever

Gjøvik læringssenter
Klokka 09:00: Alle elever

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Legger til rette for et trygt og godt skolemiljø

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med din skole.