Gjøvik kommune

Siste nytt i Gjøvik

6.august: Ta telefonen, det kan gjelde smittesporing

Fylkesmannen i Innlandet har sendt ut en nyhetsmelding om hvordan vi alle kan bidra til rask og god smittesporing når det oppstår lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. 

Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene.

Smitteutbruddene, blant annet i Moss og andre steder, viser oss at smittesporing er en vanskelig og meget ressurskrevende prosess for kommunene. Derfor er det viktig at vi alle tar det ansvaret vi er pålagt – og i tillegg hjelper til der vi kan, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum.

Ta telefonen når du blir ringt til – det kan være kommunens smittesporingsteam!

Hvis du for eksempel blir oppgitt som en nærkontakt til en som har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet av helsetjenesten. Nummeret de ringer fra, vil trolig være ukjent for deg – men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.

Som arrangør skal du ha oversikt over hvem som er til stede, inkludert kontaktopplysninger!

Hvis du for eksempel har et arrangement der du har ansvaret for å føre listen over de som er til stede, trengs det fullstendige navn og telefonnummer. Å skrive at «Hansen m/fam» var til stede i bryllupet er ikke godt nok.

Følg råd og regler for testing, isolasjon og karantene 

Følg med og hold deg oppdatert på råd og regler for testing, isolasjon og karantene. 

Dersom du kommer til Norge fra et "rødt område", må du karantene! 

Følg godt med her siden reiserådene endres når smitte-situasjonen endres.

Får du symptomer, selv milde luftveissymptomer, test deg!

Har du mistanke om smitte? 

  • Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpusthet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Er det andre symptomer enn de typiske symptomene, kan du avvente et par dager hjemme før du testes.
  • Barn under ti år kan også avvente et par dager om de kun har lette symptomer på luftveisinfeksjon. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
  • Alle som testes, bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og til de er symptomfrie.
  • Trenger du legehjelp, må du ringe fastlegen på dagtid og legevakt på kveld, helg og i høytider.

Slik bestiller du test

Ta kontakt med din fastlege eller kommunens koronatelefon 61 15 89 11. 

Du vil få mer informasjon om testing, tidspunkt og sted. 

Gjøvik kommunes koronatelefon
Gjøvikregionen koronatelefon Åpningstid mandag til fredag Åpningstid helg
61 15 89 11 Klokken 08:30 - 11:30

Klokken 12:00 - 15:00

10:30 - 17:30