Gjøvik kommune

Smittesituasjonen i Gjøvik

Status for smitte i Gjøvik

Status Gjøvik kommune: 

 • Antall bekreftet smittet av korona og isolert: 17
 • Antall personer innlagt på sykehus: 1
 • Antall personer i karantene: Ca 140
 • Antall bekreftet smitte av korona som er erklært frisk:170, 32 fra tidligere og 138 fra høsten smittehendelse.

Totalt 187 personer har fått påvist smitte på Gjøvik siden mars 2020.

Vi oppdaterer smittetallet daglig hvis det er nye smittede. Tallene under kan ha noen avvik grunnet at noen personer som er registret er fjernet fra totaloversikten grunnet bostedsadresse i annen kommune. 

Tallene kan avvike noe fra Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som baserer seg på folkeregistrert adresse. Personer som har folkeregistrertadresse, men som har bostedsadresse et annen sted er ikke mer i statistikken. 

Oppdatert 24.november: Fem personer er smitte av covid-19.

 • Mann i 50 årene -  nærkontakt av tidligere smittet 
 • Kvinne i 70 årene - nærkontakt av tidligere smittet 
 • Kvinne i 50 årene - nærkontakt av tidligere smittet 
 • Kvinne i 50 årene - nærkontakt av tidligere smittet 
 • Kvinne i 80 årene - nærkontakt av tidligere smittet 

Oppdatert 21.november: En ny person er smittet av covid-19.

 • Mann i 70-åra. Smittekilden er kjent. 

Oppdatert 20. november: To personer er smittet av covid-19.

 • Mann i 70-åra, husstandsmedlem av tidligere smittet
 • Kvinne i 70-åra, smittesporing pågår

Oppdatert 19. november: Tre personer er smittet av covid-19.

 • Kvinne i 70 årene - nærkontakt av tidligere smittet 
 • Kvinne i 70 årene -  nærkontakt av tidligere smittet 
 • Mann i 80 årene -  nærkontakt av tidligere smittet 

Oppdatert 18. november: Tre personer er smittet av covid-19.

 • Mann i 30-åra, smitte fra Oslo
 • Jente under 20 år, husstandsmedlem
 • Kvinne i 70-åra, husstandsmedlem

Oppdatert 17. november: En person er smittet av covid-19.

 • Kvinne i 70-åra. Smitten kan spores til Oslo.

Oppdatert 16. november: En person er smittet av covid-19.

 • Mann i 40-åra, helsemedarbeider, men utenom Gjøvik kommune, smittet i utlandet.

Oppdatert 15.november: To nye personer er smittet av covid-19.

 • Mann i 70-åra. Smittekilden er trolig i Oslo. 
 • Mann i 20-åra. Han er husstandsmedlem av tidligere smittet person. 

Oppdater 14.november: En ny person er smittet av covid-19

 • Mann i 30-åra. Han er smittet i utlandet

Oppdatert 13.november: To personer smittet av covid-19 

 • Gutt under 20 år- Vi tror vi kjenner smittekilden. Smittesporing pågår.
 • Mann i 60-åra, husstandsmedlem til kjent tilfelle.

Oppdatert 11. november: Fem personer er smittet av covid-19

 • Mann i 20-åra, nærkontakt
 • Jente under 20 år, husstandsmedlem
 • Mann i 40-åra, ukjent smittekilde
 • Gutt under 20 år, nærkontakt, arbeidsplass
 • Kvinne i 40-åra, nærkontakt

Oppdatert 10. november: To personer er smittet av covid-19

 • En kvinne i 50-åra
 • En mann i 50-åra

Oppdatert 9. november: En person er smittet av covid-19

 • En kvinne i 50-åra, husstandsmedlem av tidligere smittet.

Oppdatert 8. november: En person er smittet av covid-19

 • En gutt under 20 år, husstandsmedlem av tidligere smittet.

Oppdatert 7. november: Fire personer er smittet av covid-19

 • Kvinne i 40-åra
 • Jente under 20 år
 • To gutter under 20 år
 • Alle er husstandsmedlemmer av tidligere smittede. Ingen hadde symptomer.

Oppdatert 6. november: Fire personer er smittet av covid-19.

 • Kvinne i 50-åra
 • Mann i 60-åra
 • To jenter under 20 år
 • Alle er husstandsmedlemmer/nærkontakter med tidligere smittede. Alle var i karantene fra før.

Oppdatert 5. november: En person er smittet av covid-19.

 • Mann i 50-åra. Utenlandssmitte, satt i karantene før smitten ble påvist.

Oppdatert 4. november: Fire personer er smittet av covid-19.

 • Kvinne 50-åra, nærkontakt til et kjent smittetilfelle utenbysfra. Hun har dermed vært i karantene de siste dagene.
 • Mann i 20-åra, nærkontakt til kjent smittetilfelle.
 • Mann i 40-åra. Han ble smittet på arbeidsplass utenfor Gjøvik kommune.
 • Mann i 20-åra. Her pågår smittesporing ennå.

Oppdatert 3. november: Fire nye er smittet av covid-19.

 • Mann i 20-år
 • Mann i 30-åra
 • Mann i 80-åra
 • Mann i 50-åra
 • Alle er nærkontakter/husstandsmedlemmer av kjente smittetilfeller

Oppdatert 2. november: Fire nye er smittet av covid-19

 • Jente under 20 år, nærkontakt, var i karantene
 • Kvinne i 40-åra
 • Mann i 40-åra
 • Mann i 30-åra

Oppdatert 1. november: To nye smittet av covid-19

 • Mann i 20-åra - Husstandsmedlem til tidligere smittet 
 • Mann i 70 åra - Husstandsmedlem til tidligere smittet 

Oppdatert 31. oktober: Fire nye smittet av covid-19

 • En kvinne i 30-åra, mulig utenbygds smitte
 • En kvinne i 20-åra - smittesporing pågår
 • Jente under 20 år, nærkontakt
 • Mann i 20-åra, trolig smittet på arbeidsplassen

Oppdatert 30.oktober: 11 nye smittet av covid-19.

 • Fem jenter under 20 år
 • En gutt under 20 år
 • En kvinne i 20-åra
 • To kvinner i 30-åra
 • En kvinne i 50-åra
 • En kvinne i 70-åra.

Ti av dem er smittet av kjente nærkontakter/husstandsmedlemmer. En ble smittet i Østfold.

Oppdatert 29. oktober: Fire nye smittet av covid-19

 • To under 20 år
 • En kvinne i 40-åra
 • Disse tre er i samme husstand
 • En mann i 30-åra - nærkontakt

Oppdatert 28.oktober: 8 nye smittet av covid - 19.   

 • To gutter er under 20 år
 • Mann i 30-årene
 • Mann i 50-årene
 • Dame i 40-årene
 • To damer i 50-årene
 • Kvinne i 20-årene

En av dem var i reisekarantene, fem nærkontakter av tidligere smittet mens de to siste jobbes det med smittesporing.

4 personer er friskmeldt. 

Oppdatert 27. oktober: 23 nye smittet av covid-19.

 • Kvinne i 20-åra
 • Seks jenter under 20 år
 • Åtte gutter under 20 år
 • Fem menn i 20-åra
 • En mann i 60-åra
 • En mann i 30-åra
 • En mann i 40-åra

De fleste av de smittede i dag er  nærkontakter og/eller i samme husstand som tidligere smittede. Det betyr at de også satt i karantene allerede. 

Tre personer er nå bekreftet friske etter de siste ukenes smitteutbrudd.

Mellom 1100 og 1200 er i karantene.

Oppdatert 26. oktober: 2 nye smittet av covid-19.

 • Mann i 30-åra
 • Mann i 40-åra

Kjent nærkontakt og et husstandsmedlem.

 • Mann i 60-åra
 • Fire under 20 år

Oppdatert 25. oktober: 7 nye personer er smittet av covid-19.

 • Kvinne i 30-åra
 • Seks personer under 20 år

Oppdatert 24. oktober: 7 nye personer er smittet av covid-19

 • Mann i 40-åra
 • Mann i 50-åra
 • Kvinne i 40-åra
 • Mann i 20-åra
 • Mann i 20-åra
 • Mann i 30-åra
 • Kvinne i 20-åra

Oppdatering 23. oktober: 16 nye personer er smittet av covid-19

 • Mann i 20-åra
 • Mann 20-åra
 • Mann i 50-åra
 • Mann i 30-åra
 • Kvinne i 30-åra
 • Kvinne i 20-åra
 • Kvinne i 50-åra
 • Gutt under 20 år
 • Mann i 20-åra
 • Mann i 20-åra
 • Kvinne i 30-åra
 • Mann i 20-åra
 • Mann i 20-åra
 • Mann i 20-åra
 • Mann i 20-åra
 • Jente under 20 år

Mange av de tidligere tilfellene og de nye som har kommet i løpet av dagen har tilknytning til det afrikanske miljøet i byen. Det er god kommunikasjon og tett samarbeid med de aktuelle miljøene både med tanke på testing, smittesporing og tiltak.

Oppdatering 22.oktober: Tre nye personer er bekreftet smittet av covid-19. 

 • Ei jente under 20 år. Husstandsmedlem til tidligere smittet. 
 • En kvinne i 50-åra. Husstandsmedlem til tidligere smittet 
 • En dame i 20-åra. Smittested er ukjent. 

Oppdatering 21. oktober: Sju nye personer er bekreftet smittet av covid-19. 

 • Kvinne i 40-åra. Smittested er ukjent. 
 • Mann i 20-åra. Smittested er ukjent. 
 • Ei jente under 20 år. Smittested er ukjent 
 • En mann i 50-åra. Smittested er ukjent 
 • En mann i 30-åra. Smittet fra utlandet.
 • En mann i 30-åra. Smittested er ukjent.
 • En mann i 20-åra. Smittested er ukjent.

To av personene kommer fra samme husstand.

En av de smittede jobber ved Sørbyen omsorgssenter. Det betyr at det er to ansatte der som er smittet.

Oppdatering 20: oktober: To ansatte ved henholdsvis Nordbyen og Sørbyen omsorgssenter har påvist smitte av covid-19.

Oppdatering 17. oktober: En mann i 50-årene har fått påvist smitte av korona. Ukjent smittekilde.

Oppdatering 16. oktober: Tre nye personer er bekreftet smittet av covid-19.

 • Den ene er en mann i tjueårene. Han er smittet på jobb.
 • Den andre er en mann i tjueårene. Smittested er ukjent.
 • Den siste og tredje er en kvinne i sekstiårene. Smittested er ukjent. 

Det er ingen sammenheng mellom de tre smittetilfellene. Dette er smittetilfelle nummer 33,34 og 35 i Gjøvik. 

Oppdatering 29. september: En mann i 20-åra. I samme husstand som mannen som ble smittet 25. september.

Oppdatering 25. september: En mann i 20-åra. Smittested er Oslo.

Oppdatering 22. september: Ingen nye smittetilfeller i Gjøvik kommune. 

Oppdatering 10. september: En kvinne i tjueårene er smittet. Smittested er Oslo. 

Oppdatering 5. september: En mann og en kvinne i 50-årene er smittet. De er i samme husstand og ble smittet utenbys.

Oppdatering 2. september: Ingen nye smittetilfeller i Gjøvik kommune.

Oppdatering 20. august: En kvinne i 40-årene er bekreftet smittet av korona. Hun har milde symptomer. Hun er blitt smittet i land med karanteneplikt. Har vært i karantene etter hjemkomst, og er nå i isolat. 

Oppdatering 18. august: En jente i tenårene er bekreftet av korona. Smitten er kommet fra kjent nærkontakt.

Oppdatering 16. august: En mann i tyveårene er bekreftet smittet av korona, sannsynlig smittet i annen by - Osloregionen. 

Oppdatering 6. august: En kvinne i tjueårene er bekreftet smittet av korona. Hun er blitt smittet på reise i rødt land. Har vært i karantene etter hjemkomst. 

Oppdatering 20. juli: Ingen nye smittetilfeller i Gjøvik kommune.

Oppdatering 26. juni: Kommuneoverlegen Siri Fuglem Berg bekrefter at alle prøvene fra de som hadde hatt nærkontakt med helsevikaren er negative. Det betyr at de ikke har tegn på koronasmitte. Ansatte og pasientene vil bli teste på nytt i dag og i morgen. 

Oppdatering 23. juni: En ny person er testet positivt, og fått påvist covid-19. Smittetilfelle er en utenlandsk statsborger som er på Gjøvik som vikar på et av våre sykehjem. Personen er en mann i 20-årene. Mannen er satt i hjemmeisolasjon, og følges opp av kommuneoverlegen og hennes team. 

Mannen har hatt en opplæringsvakt, og vært i kontakt med tre pasienter og noen få ansatte. På opplæringsvakten hadde vikaren på seg hansker, munnbind og smittevernutstyr under kontakt med pasientene. Pasientene og de ansatte som mannen har hatt kontakt med følges opp og blir testet.  

Oppdatering 11. juni: Situasjonen Gjøvik kommune er stabil. Ingen nye smittetilfeller. Alle personer som har vært påvist smittet av covid-19 er friskmeldt.

Likevel er det viktig at vi følger råd og tiltakene:

 • Hold 1 meter avstand til andre
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Husk god hånd- og hostehygiene.

Oppdatering 8. juni: Situasjonen Gjøvik kommune er stabil. Ingen nye smittetilfeller. Det er nå en person som er syk grunnet covid-19. Likevel er det viktig at vi følger råd og tiltakene.

 • Hold 1 meter avstand til andre
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Husk god hånd- og hostehygiene.

Oppdatering 21. mai: Det er en ny person som er smittet av korona. Det er en kvinne i 60-årene. Hun ble smittet av kjent nærkontakt. 21 personer er friske igjen. 

Oppdatering 30. april:Det er et nytt bekreftet smittetilfelle i Gjøvik. Den siste personen er en mann i 50 årene. Smittekilden er ukjent.

Oppdatering 28. april: Det er et nytt bekreftet smittetilfelle i Gjøvik. Denne gang er det en mann i 50-åra. Han er smittet i Oslo.

Oppdatering 25. april: Det er et nytt bekreftet smittetilfelle i Gjøvik. Denne gang er det ei kvinne i 60-åra. Ukjent smittekilde.

Oppdatering 24. april: Det er et nytt bekreftet smittetilfelle i Gjøvik. Denne gang er det ei kvinne i 20-åra. Hun er smittet via kjent nærkontakt og har lette symptomer.

Oppdatering 23. april: Det er nå en ny bekreftet smittet i Gjøvik. Det er en mann i 40-åra. Han er lagt inn på Oslo universitetssykehus.

Oppdatering 18. april: Det er nå en ny bekreftet smittet i Gjøvik. Person i 20-åra. Smittet av nærkontakt og lagt inn på sykehuset.

Oppdatering 17. april: Det er to nye bekreftet smittede. De to nye tilfellene er begge unge, voksne.

Oppdatering 15. april: Det er 13 bekreftet smittede i Gjøvik. Den siste er under 20 år.

Oppdatering 9. april: Det er tolv bekreftede smittede i Gjøvik. Denne gang er det en mann i 30-åra. Smittet trolig via person fra annen kommune.

Oppdatering 7. april: Det er elleve bekreftede smittede i Gjøvik. Denne gang er det en kvinne i 20-åra.

Oppdatering 1. april: Det er nå ti bekreftede smittede i Gjøvik. Denne gang er det en kvinne i 30-åra.

Oppdatering 31. mars: Det er ni bekreftede smittede i Gjøvik (feil fra laboratoriet gjorde at vi fikk meldt inn en person feil i helga). Det nye tilfellet er husstandsmedlem til kjent tilfelle.

Oppdatering 29. mars: Det er nå ni bekreftet smittede i Gjøvik kommune. Denne gangen er det ei kvinne i 50- åra. Ukjent smittekilde

Oppdatering 28. mars: Det er nå åtte bekreftet smittede i Gjøvik kommune. Denne gangen er det ei kvinne i 60-åra

Oppdatering 26. mars: Det er nå sju bekreftet smittede i Gjøvik kommune. Den siste personen er i samme husstand som en tidligere smittet og satt derfor i isolasjon.

Oppdatering 24. mars: Det er nå seks smittede i Gjøvik. Den sjette personen er en mann i 30-åra. Han er smittet innenlands, via en person bosatt i en annen kommune.

Oppdatering 18. mars: Det er nå fem smittede i Gjøvik. Den femte personen er en kvinne i 60-åra. Hun har ikke vært i utlandet. Det vil si at hun er smittet i Norge. Kvinnen er ikke innlagt på sykehus. Det gjelder også de fire andre da alle fem smittede har milde symptomer

Oppdatering 16. mars: Det er nå fire smittede i Gjøvik. Den fjerde personen er en mann i femtiåra. Han har ikke vært i utlandet. Det vil si at han er smittet via intern smitte.

Oppdatering 14. mars: Det er nå tre smittede i Gjøvik. Den tredje personen er ei kvinne i femtiåra.

Oppdatering 13. mars: Det er nå to smittede i Gjøvik. Den andre personen er ei kvinne i tjueåra. Hun har vært i Østerrike og er nå i hjemmeisolasjon.