Gjøvik kommune

Til deg som er nærkontakt

Til deg som er nærkontakt

Hvem skal i smittekarantene?

Alle som ikke er beskyttet og er nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i smittekarantene. Se reglene som gjelder beskyttede personer her.

Karantenen varer i 10 døgn, men du kan teste deg ut etter 7 døgn. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Hva er en nærkontakt?

Du blir en nærkontakt når dere de siste 48 timene har hatt:

  • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
  • direkte fysisk kontakt, eller
  • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Hovedregelen er å telle 48 timer tilbake fra det tidspunktet den som er smittet fikk symptomer. Har ikke personen symptomer teller man fra da den positive testen ble tatt.

Her kan du lese hvem som defineres som nærkontakt og hva karantene innebærer

  • Hvis en person som er bekreftet smittet av Covid-19 (korona) oppgir deg som nærkontakt, vil du motta en SMS og bli oppringt av smittesporingsteamet i Gjøvik kommune.
  • Hvis du har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet person og ikke har blitt oppringt, ber vi deg ringe koronatelefonen på 61 15 89 11.

Du er selv ansvarlig for å opprettholde karantene-/isolatreglene. Brudd på karantene-/isolasjonsplikten kan føre til politianmeldelse.

Nærkontakter bør testes 

Det er anbefalt at alle nærkontakter testes inn og ut av karantene. Første test bestilles snarest mulig etter nærkontakt har funnet sted. Hvis du ikke har symptomer, skal andre test tas dag åtte av karantenetiden. Bestill test dagen før. Får du symptomer, må du bestille test så snart som mulig. Er nettbookingen full, ta kontakt med koronatelefonen.

Bestill test elektronisk eller ring koronatelefonen

Nærkontakter i karantene kan teste seg ut på dag åtte av karantenetiden. Karantenen avsluttes når prøvesvaret foreligger og det er negativt. Etter negativt test må man fortsatt være obs på symptomer på Covid-19, og testes på nytt snarest hvis dette oppstår.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Ta kontakt med koronatelefonen for råd og veiledning. Telefonnummer 61 15 89 11 

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113. 

Dersom du trenger legehjelp, ta kontakt med fastlegen din på dagtid og legevakt (116 117) på kveld, natt, helg og høytid.

Informasjon på flere språk