Gjøvik kommune

Til deg som er smittet

Til deg som er smittet

Når du er smittet av Covid-19 skal du i isolasjon og de du bor sammen med skal i karantene.

Du kan lese mer om hva det innebærer å være i isolasjon og karantene på hjemmesiden til Helsenorge.

Du/dere vil bli fulgt opp av smittevernteamet i Gjøvik kommune. Det er de som jobber med smitteoppsporing i Gjøvik kommune som bestemmer hvor lenge du skal være i isolasjon og hvor lenge de du bor sammen med til daglig skal være i karantene. 

Eventuelle meldinger fa barnehage, skole eller jobb om karantenetid gjelder ikke for deg/dere som har noen i husstanden som er smittet av korona. 

Brudd på isolasjons- og karanteneplikten kan føre til at du/dere blir anmeldt til politiet. 

Informasjonsskriv på flere språk 

Vi sender ut informasjonsskriv til deg/dere som er smittet. Det er viktig at informasjonen blir lest og fulgt. 

For mer informasjon på flere språk se siden information about coronavirus in other languages.

Trenger du hjelp og veiledning? 

Hva gjør jeg hvis jeg eller de jeg bor med blir syke? 

Om du eller noen du bor sammen med blir syke og  trenger legehjelp, må dere ringe fastlegen på dagtid og legevakt (116 117) på kveld, natt, helg og høytid.

Ved øyeblikkelig hjelp, ring 113. 

Har du andre spørsmål, kan du ta kontakt med de som jobber med smitteoppsporing i Gjøvik kommune.