Gjøvik kommune

Tiltak mot smitte

Smitteforebyggende tiltak til alle innbyggere i Gjøvikregionen

Følg råd fra myndighetene og kommuneoverlegen. Unngå sosial omgang med folk utenom husstanden og dra ut bare når det er nødvendig, for eksempel når du skal kjøpe mat, medisiner eller må på jobb.

Alle nasjonale vedtak fra 12. mars videreføres til 13. april

Vedtakene omfatter blant annet stengte skoler, SFO og barnehager og kultur- og idrettsarrangementer, samt restriksjoner for besøk til helseinstitusjoner.

Nytt: Maksimalt antall som kan samles i grupper skal være fem personer, samt at innendørs skal man holde avstand på to meter på jobb / utenfor bolig.

Se oversikt over de nasjonale tiltakene som er iverksatt for å unngå spredning av Covid-19 på nettsiden til Regjeringen. 

Konkrete tiltak for å forebygge smitte

Smitteråd fra Gjøvikregionen