Gjøvik kommune

Tiltak, råd og regler i Gjøvik

Disse reglene, rådene og tiltakene gjelder for Gjøvik kommune

Fra 3. juni er det nasjonale regler og råd i Gjøvik

Kriseledelsen vedtok i 2. juni at Gjøvik kommune opphever den lokale forskriften som ble vedtatt i 27. mai.

Nå følger kommunen de nasjonale retningslinjene. Det er ett unntak - det gjelder skoler og barnehager. Der ønsker kriseledelsen at det fortsatt er gult nivå ut dette skoleåret.

På regjeringen sine nettsider finner du oversikt over gjeldene nasjonale regler, anbefalinger og tiltak.

Oversikt over nasjonale tiltak 

Råd for deg som er koronavaksinert

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.

Les mer på nettsidene til Helsenorge.no om råd, regler og unntak for personer som har tatt koronavaksine.

Plan for gradvis gjenåpning

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Planen sier også i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv. Hvilke trinn er vi på nå? Trinn 2. 

Les regjeringens plan for gjenåpning på regjeringen sine nettsider.

De generelle smittevernreglene er fortsatt de viktigste 

  • Hold minst 1 meters avstand til andre.
  • Test deg hvis du har luftveissymptomer.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
  • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
  • Hold antall personer du møter nede.