Gjøvik kommune

Tiltak, råd og regler

Oversikt over nasjonale råd og regler

Gjøvik kommune følger nasjonale råd og tiltak. 

Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Oversikt over alle nasjonale råd, tiltak og anbefalinger.

Kort oppsummert 

  • Si ja til vaksine. Både dose 1, 2 og oppfriksninsgdose. 
  • Hold deg hjemme hvis du er syk, og test deg ved symptomer. 
  • Hold 1 meters avstand.
  • Påbud om munnbind der du ikke kan holde 1 meters avstand.
  • Reduser antall nærkontakter, og begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på. 
  • Anbefaling å kun ha besøk av maks 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
  • Skjenkestopp fra klokken 23.00, skjenking skal skje ved bordene.
  • Påbud om hjemmekontor der det er praktisk mulig.
  • Organisert idretts-og fritidsaktiviteter åpnes igjen med 20 personer. 
  • Gult nivå på alle barnehager og skoler.

Oversikt over nasjonale tiltak og anbefalinger