Gjøvik kommune

Tiltak, råd og regler

Besøksregler på sykehjem og omsorgssentre

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk med luftveissymptomer eller feber
 • er i karantene
 • bor i en kommune hvor det er nasjonale eller lokale anbefalinger om reiserestriksjoner. 

Gjøvik kommune følger nasjonale råd og tiltak.

Under besøket 

 • Alle som kommer på besøk må benytte munnbind, vaske hendene eller bruke desinfiseringsmiddel før dere kommer inn og når dere går ut.
 • Besøkende må registrere besøket besøksprotokoll.
 • Antall besøkende bør ikke være flere enn de nasjonale anbefalingene. 
 • Husk å holde minst 1 meter avstand til andre pasienter og personalet. 
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i ganger og fellesareal i avdelingene. Gå direkte til og fra pasientens rom. Kafeer/kantiner kan benyttes innenfor smittevernregler. (avstand, munnbind og håndhygiene)
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

Antall besøkende samtidig 

Rådfør deg med personalet på det enkelte omsorgssenter. 

Noen omsorgssentre vil fortsatt tilby å gjennomføre besøk på besøksrom/ anviste felles arealer- dette gjelder i alle tilfeller når det er besøk til pasient på dobbeltrom.

Andre regler ved spesielle situasjoner 

Der helsepersonell har vurdert at pasienten er alvorlig syk eller døende, er besøkende i utgangspunktet unntatt disse retningslinjer og det gjøres individuelle avtaler om besøk.

Ved besøk til beboer som er mistenkt eller bekreftet smittet med Covid 19 – ta kontakt med personalet for nærmere avklaring om retningslinjer.