Den kulturelle skolesekken

Hva er den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle elever i skolen får oppleve profesjonell kunst og kultur. Gjennom ordningen skal elevene få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Tilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykkene:

  • Film
  • Musikk
  • Kulturarv
  • Scenekunst
  • Litteratur
  • Visuell kunst

Kultursekken administreres gjennom Gjøvik kunst -og kulturskole. Forumet for den kulturelle skolesekken består av representanter fra skole, barnehage, Mjøsmuseet, Gjøvik kunst- og kulturskole, Gjøvik bibliotek og litteraturhus og Gjøvik kino og scene.

Den kulturelle skolesekk på din skole

Ønsker du å vite hvilken skole som får besøk av kulturmenyen når, klikk deg inn på sidene til Oppland fylkeskommune 

 Den kulturelle skolesekken (eksten lenke)

Alle elever på 3. trinn besøker Eiktunet kulturhistoriske museum. Elever på 6. trinn besøker Friscena på Gjøvik kino og scene der de blir tatt med på en reise gjennom musikkens og instrumentenes utviklingstrinn. Senere på dagen får elevene omvisning på Gjøvik gård hvor de bla får se familien Mjøens hjem med interiør fra århundreskiftet (1900). Dette er prosjekter som gjentas hvert år. I tillegg får skoler og barnehager tilbud om enkeltstående prosjekter fra kommunen.

Kontaktinformasjon

DKS koordinator Helene Floor svarer på spørsmål om den kulturelle skolesekken i Gjøvik kommune helene.floor@gjovik.kommune.no tlf. 95 78 78 56

Støtteordninger

  • Oppland fylkeskommunes Kriblemidler – søknadsfrist 1. mai og 1. desember
  • Gjøvik kommune – lokal pott hvor skoler, barnehager og kulturinstitusjoner kan søke om støtte til prosjekter som oppfyller de nasjonale målene for den kulturelle skolesekken. Søknaden sendes DKS koordinator senest to mnd. før prosjektstart.

Strategiske planer og handlingsprogram

Vedtatt plan for kulturell skolesekk for 2015 – 2018