Spillemidler

Tildeling

Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg er overskudd fra Norsk Tipping A/S som fordeles mellom idrett og kultur. Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet. Midlene prioriteres og tildeles av fylkeskommunen etter innstilling fra den enkelte kommune.

Søknad

Det kan søkes om støtte til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv samt nærmiljøanlegg. For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 33 %. For alle typer anlegg er det maksimal grense for tilskuddets størrelse. Elektronisk søknadsskjema på Kulturdepartementets side Anleggsregisteret.no.

Frister

Nye prosjekter må være registrert innen 15. september for å kunne bli innarbeidet i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Søknaden må være ferdig og oversendt Gjøvik kommune ved Kultur innen 1. november.

Det er ventelister for tildeling av spillemidler. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunens sentralbord (61189500) eller direkte til rådgiver idrett Ragnhild Dunker (482 05 749).

Sist endret: 06.09.2018