Kommunens priser

Generell informasjon

Prisene deles ut  på årets GjøvikGalla i Fjellhaven. Frist for å komme med forslag på kandidater er 10.september.

Gjøvikprisen

En æresbevisning som gis til enkeltpersoner, lag/foreninger eller organisasjoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen, enten som utøvende eller på det administrative plan. Kandidaten/kandidatene bør fortrinnsvis være født og oppvokst i, eller hatt en relativ langvarig tilknytning til Gjøvik kommune.

Vedtekter for Gjøvikprisen                  

Tidligere mottagere

Begrunnet forslag sendes:
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik eller på e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Kulturstipend

Gjøvik kommunes kulturstipend kan tildeles en eller flere personer som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning innenfor det utvidede kulturbegrepet. Søker må være mellom 15 og 25 år og vise talent, innsats og sterkt engasjement innen sitt felt.Søker må være bosatt i, eller på annen måte ha sterk tilknytning til, Gjøvik kommune.

Retningslinjer for Gjøvik kommunes kulturstipend

Søk om kulturstipend. Søknadsskjemaet er elektronisk, du må logge inn via ID-porten. 

Idrettsstipend

For unge lokale utøvere som fremhever seg på nasjonalt nivå. Gjøvik kommune ønsker å medvirke til stimulering og videreutvikling av unge lokale idrettsutøvere. Idrettsstipendet deles ut en gang i året og skal gis på bakgrunn av idrettslig ferdighet, og skal være en motivasjon til videre satsing. Idrettslagene ved trener eller leder oppfordres til å fremme kandidater til idrettsstipendet.

Retningslinjer for idrettsstipend

Foreslå kandidat (er) til idrettsstipend. Søknadsskjemaet er elektronisk , du må logge inn via ID-porten. 

 

Frivilligprisen

Frivilligprisen skal gis til en person eller gruppe som med sine ideer har bedret trivsel og livskvaliteten for andre. Med sine ideer og pågangsmot har han/hun/de bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
Forslag med begrunnelse sendes:
Gjøvik Frivilligsentral, Øvre Torvg. 2, 2815 Gjøvik eller på e-post til: post@gjovik.frivilligsentral.no

Støttekontaktprisen

En æresbevisning som gis til en støttekontakt/gruppekontakt, som gjør eller har gjort en betydelig innsats for en eller flere personer i kommunen.
Begrunnet forslag sendes:
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik eller på e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

 

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00